Sunteți pe pagina 1din 6

1.

Definirea firmei prin prisma dimensiunilor:


Intreprinderea poate fi privita , prin prisma dimenisiunilor ce urmeaza a fi abordate , sub diferite aspect
si anume:
-daca este private d.p.d.v ethnic
-daca este private dpdv economic
-daca este private dpdv juridic
 2.Definiti firma/intreprinderea din 2 punct de vedere:
-dpdv economic=reprezinta mediul complex in cadrul caruia au loc relatii financiare, economice si
sociale in vederea realizarii de valori de intrebuintare si abtinerea de profit.
-dpdv juridic=este reprez de un grup de personae ce si-au unit capitalurile in vederea desfasurarii unei
activitati producatoare de profit.
 3.Functiile finantelor intreprinderii:
Finantele intreprinderii si cele pblice , reprezinta un ansamblu de relatii privind formarea , repartizarea si
utilizarea fondurilor in cadrul intreprinderii.Finantele intreprinderii indeplinesc doua functii si anume:-
functia de repartitie si de control.
4.Functia de repartitie.
Consta in formarea capitalurilor in alocarea si utilizarea lor pentru scopul in care a fost create
intreprinderea. Pe plan analitic functia de repatitie se materializeaza in :
-colectarea capitalurilor din diverse izvoare.
-circuitul si repartizarea pe destnatii a capitalului
-uitilizarea si reconstituirea capitalurlui
-modificarea proportiilor fondurilor prin retinerea unor resurse.
 5.Functia de control,
Controlul formarii utilizarii pentru cunsumatorii fondurilor in expresia lor monetara sau baneasca
reprezinta un atribut al managementului , ea exercitandu-se prin intermediul costurilor , preturilor
profitului, impozitelor, taxelor si contrebutiilor si a altor asemenea parghiilor.
DPDV al timpului cand se executa controlul , el se desfasoara:
-antefactum=preventive
-operativ=concomitant
-ulterior
Obiectele controlului:
-respectarea regulilor financiare –contabile
-utilizarea eficienta a capitalurilor si fondurilor in scopurile in care au fost construite
-descoperirea si recunoasterea exentualelor pagube material si banesti aparute in gestionarea
patrimoniului.
6.Politica financiara si practica financiara:
Politica financiara a unei intreprinderi , dimensionata prin decizii tactice sau strategice, directionate
spre cresterea valorii intreprinderii , spre eficactitatea investitiilor , constituirea si utilizarea resurselor
financiare si o politica adecvata a dividendelor.
Politica financiara cuprinde 3 categorii de decizii:
-investitii
-finantare
-diviend
Politica financiara a unei intreprinderi , diminueaza prin decizii financiare , care intotdeauna au obiectiv
precis, respective cresterea reala a mesei profitului care sa asigure in acelasi timp atat mentinerea so
dezvoltarea cat si remunerarea prin dividende a asociatilor si actionarilor,
7.Definiti fluxuile financiare:
Reprezinta platile facute cu numerar sau cu moneda de cont, adica prin transferal bancar din contul
platitorului in contul beneficiarului.
Fluxurile financiare private dpdv al momentelor in care se desfasoara pot fi:
-Contrapartida
-decalate
-multiple
-autonome
8.Functia financiara a firmei.
Functia este un concept fundamental din sfera matematicelor, prin care se defineste corespondenta
dintre elementele unei multimi si elementele altei multimi , astfel in cat fiecarui element din domeniul
de definitie sa ii corespunda si un singur element din domeniul valorilor,cota sau functie financiara.
9.Abordari concepute privind capitalurile intreprinderii.
-DPDV financiar:= capitalul este repreentat de cantitatea e moneda adusa de actionari sau asociati, la
care se adauga suma generate de activitatea proprie si imobilizata in detinerea capitalului economic.
-Dpdv patrimonial.=capitalurile financiare reprezinta fonduri proprii.
Sub raport juridic.=Este utilizata notiunea de cpital social , ca fiind inteleasa sub forma contributiei in
numerar.
10.Capitalurile proprii si cap imprumutate ale intreprinderilor:
Capitalurile proprii= se formeaza din contributii externe si interne.Ele cuprind aportul proprietarilor si
eventual unele aporturi ale statului, ale unor organisme specializate,
Capitalurile imprumutate:
a)dpdv al termenelor de acordare si utilizare se impart:
Imprumuturi pe termen-lung/mediu/scurt
b)In functie de provenienta sau de originea, natura celor care le acorda imprumuturile pe termen lung
pot fi:
-obligatorii/de la organisme special/ de la stat/ de șa banci,
11.Autofinantarea:
Este o alta metoda de formare a fondurilor , constand in retinera unei parti din rezulatul financiar final.4
Dpdv al caracteristicilor sale autofinantarea poatefi : imediata si amanita, de mentinere si neta.
 12.Creditarea.
Reprezinta modalitatea de completare a necesarului de resurse fnanciare in situatia in care fondurile
proprii ale intreprinderii nu satisfac trebuintele acesteia pe termen scurt, mediu sau lung.
 13.Leasing-ul.
Este un sistem special de finantare a investitiilor . este o dorma de locatie vanare , beneficiarul
subscriitor la operatia de leasing nu devine proprietarul bunurilor, ci le foloseste ca inchiriate , pentru
care plateste anuitatile stabilite in contract.
Leasing ul poate fi : Financiar si operational.
 14.Surse de finantare a capitalurilor firmei.surse proprii. Surse imprumutate.
Se pot clasifica in :
a)surse proprii:interne/externe
b)surse imprumutate:=credite bancare/imprumuturi din obligatiuni,
a)Surse proprii interne –reprezinta surplusul monetary degajat in timpull unui exercitiu financiar si
pus la dispozitia intreprinderii pentru finantarea cresterii sale.
Surse de finantare externe.=sunt constituite fie din majorarile de capital subscris de actionari vechi
sau noi, fie din subventii si prime.
B)Surse imprumutate.=se formeaza cand intreprinderea isi epuizeazaa resursele proprii si recurg la
indatorare.
15.Costul captalurilor intreprinderii.
Costul capitalurilor este determinat de nivelul de rentabilitate pe care trebuie sa-l asigure investitiile
effectuate de intreprindere pentru a putea face fata exigentelor financiare de catre toti cei care au pus
capitalul la dispozitie.
Costul unei finantari sau al capitalului este dat de rata de actualizare.
16.Efectul de indatorare sau efectul de parghie financiara.
Structura financiara a intreprinderii este influentata de politica de indatorare.
Politica de indatorare are in vedere modificarea marimii capitalurilor imprumutate , in masura in care
capitalurile proprii raman neschimbate,
17.Abordari conceptuale privind investitiile.
-Investitiile.=reprezinta prncipala forma de dezvoltare a intreprinderii.Au un pronuntat character
novator intrucat creeaza conditii material neceasre promovarii progresului ethnic si rezultatelor
activitatilor.
-Sub aspect financiar=investitia presupune schimbarea unei sume de bani prezenta si certa in speranta
obtinerii unor venituri superioare si probabile.
-sub aspect contabil=aceeasi investitie desemneaza alocarea unei trezorerii disponibile pentru
procurarea unui active imobilizat.
18.Natura investitiilor,
Intr-o intreprindere , diversitatea conceptului de investitie este determinate de natura acestea care
poate fi:tehnica. /Umana/.sociala/comerciala/financiare.
 19.Resursele de finantare ale investitiilor,
Resursele de finanatre ale investitiilor pot fi:
-endogene
-exogene
Resursele endogene=numite si resurse proprii,provin din amortisment, profit si alte resurse si se
degaja din autofinantare.
Resursele exogee=se mobilizeaza pentru completara resurselor necesare finantarii investitiilor pe
seama:creditelor bancare, subventii bugetare.
20.Uzura morala
Poate fi privita sub 2 aspecte ce nu pot fi considerate ca actionand inotdeauna separate.
O prima forma a uzurii morale este data de aparitia pe piata a unei utilitati similar celui pe care firma
deja o poseda si o exploateaza.
O a doua forma a uzurii morale se manifesta atunci cand pe piata , ca urmare a procesului ethnic.
 21.Definirea amortizarii.
Este un process economic financiar prin care se compenseaza treptat, sub aspect valori, pierderea valorii
de intrebuintare, prin uzura fizica si morala, pe masura includerii acesteia in cheltuielile de exploatare.
22.Amortizarea capitalului imobilizat in active corporale.
Cunantumul amortizarii activelor corporale se stabileste prin aplicarea cotei de amortizare asupra valorii
amortizabile a elementului patrimonial, inclouzandu-se in cheltuielile de exploatare.
Valoarea amortiabila este exprimata prin valoarea de intrare sau valoarea ramasa actualizata dupa caz.
23.Clasificarea si definirea activelor circulante,.
Activele circulante sunt obiecte ale muncii care participa direct la procesul de prodeuctie,se consuma
integral si isi schimba formele functionale incadrul procesului de productie si sunt innoite dupa fiecare
ciclu de prooductie,
Clasificare:
a)Dpdv a sferei ce o deserves activele circlante:
-Active circulante din sfera productiei/circulatiei.
b)In functie de stadiile procesului productiei de circulatie:
-stocuri necesare productiei,
-active circulante in faza de:prelucrare/desfacere
-active circulante realizarii desfacerii,
c)Dupa apartenenta:
-active circulante: din surse proprii/assimilate celor proprii/din surse imprumutate
d)Dpdv al firmei:
-active circulante sub forma: materiala/baneasca.
24.Finantarea activelor circulante.
Se face din 3 surse importante:
1.pasivele de exploatare
2.Acoperirea financiara a activelor circulante pe baza fondului de rulment.
3.Creditul pe termen scurt , sursa de acoperire a recesorului financiar al exploatarii.
 25.Acoperirea financiara a activelor circulante pe baza fondului de rulment.
In general , datoriile cele mai importante apar in procesul de aprovizionare.
Agentii economici trebuie sa-si acopere dpdv financiar si dotarile din faza de productie si din faza de
comercializare , faza careia ii corespunde un stocaj.
 26.Creditele bancare pe termen scurt.
In sens larg creditul reprezinta increderea pe care o persoana o acorada unei alte personae de a-I
impumuta bani sau alte valori ce ii vor fi restituite la o anumita data impreuna cu o taxa denumita
dobanda.
Prezenta creditarii pe termen scurt in procesul de finantare au rol de amortizor intre cresterea sau
reducerea incasarilor de finantare si majorarea sau diminuarea capitalurilor investite in active circulante.
 27.Viteza de rotatie si folosirea eficienta a activelor circulante.
Viteza de rotatie se poate exprima ca:
Nr de rotatii=9.57 ---CA supra AC
Cele mai cunoscute modalitati a vitezei de rotatie a activelor circulante sunt:
-In faza de aprovizionare=adaptarea la noile conditii de piata
-in faza de productie=org coresp.a productiei si a muncii
-in faza de desfacere=desfacerea si incasarea rapida a produselor
 28.Definirea gestiunii de trezorerie.
Gestiunea de trezorerie reprezinta o subdiviziune a managementului trezoreriei referindu-se la:
-punerea in aplicare a strategiei elaborate la nivelulo intreprinderii
-gasirea unor solutii de echilibrare a fluxurilor de trezorerie
-stabilirea exadentelor si a deficitelor de trezorerie
-efectuarea plasamentelor respective acoperirea deficitelor inregistrate.

29.Previzionarea incasarilor si platilor


In asigurarea echilibrului financiar pe termen scurt , previzionarea trezoreriei are un rol important
intrucat sinteza tuturor fluxurilor de incasare si plati pe o perioada determinate.
Procesul de previziune a trezoreriei se stabileste nivelul lichiditatilor sau necesarul de trezorerie, adica
creditele pe termen scurt care asigura in ulrima instant echilibrul trezoreriei,. Acest echilibru trebuie
asigurat cu costuri cat mai mici cee ace implica alegerea judicioasa a mijloacelor de finanatre.

30.Bugetele de trezorerie.

 31.Excedentul si deficitul de trezorerie.


Dupa încheierea operatiunilor de previziune a încasarilor si a platilor din fiecare luna a anului, se
trece la compararea celor doua categorii de fluxuri, dupa ce, în prealabil, la încasarile primei luni se
adauga soldul favorabil din conturile de disponibilitati. Comparând cele doua parti -încasarile cu
platile aferente fiecarei perioade - poate rezulta fie un excedent, fie un deficit, de trezorerie, solduri
finale asupra carora trebuie sa se aplice tehnici de gestiune adecvate
 32.Echilibrul financiar al intreprinderii.
33.Formele comcrete de manifestare a echilibrului financiar.
 34.Analiza variatiei fondului de rulment.
35.Bonitatea financiara a intreprinderii.
36.Lichiditatea si solvabilitatea intreprinderii.
37.Functiile bugetului de enituri si cheltuieli,
38.Tipuri de bugete,
 39.Continutul bugetului de venituri si cheltuieli,
40.Previziunea profitului.