Sunteți pe pagina 1din 48

1.

Un activ reprezinta:

a.       resursa controlata de catre intreprindere ca rezultat al unor evenimente prezente si de la


care se asteapta sa genereze in prezent beneficii economice pentru intreprindere;
b. o resursa controlata de catre intreprindere ca rezultat al unor evenimente trecute si de la care
se asteapta sa genereze beneficii economice viitoare pentru intreprindere;
c. o resursa controlata de intreprindere ca rezultat al unor evenimente prezente si de la care sa
asteapta sa genereze beneficii economice viitoare pentru intreprindere;
d. o resursa controlata de intreprindere ca rezultat al unor evenimente trecute si de la care se
asteapta sa genereze beneficii economice prezente pentru intreprindere.
      2.       Din categoria activelor circulante fac parte:
a. semifabricatele, marcile de fabrica, productia in curs de executie, marfurile;
b. marfurile, marcile de fabrica, obiectele de inventar, disponibilitatile in devize;
c. marfurile, disponibilitatile in devize, productia in curs de executie, semifabricatele;
d. marfurile, titlurile de participare, semifabricatele, produsele finite.
    
  3.               In evaluarea bunurilor procurate cu titlu oneros, costul de achizitie este egal cu:
a. pretul de cumparare + cheltuieli de transport-aprovizionare + cheltuieli de receptie si punere
an functiune - taxe nerecuperabile - reducerile comerciale primite
b. pretul de cumparare + taxe nerecuperabile + cheltuieli de transport-aprovizionare + alte
cheltuieli necesare pentru punerea in stare de utilitate a bunului;
c. pretul de cumparare + taxele nedeductibile + cheltuieli de receptie si punere in functiune -
cheltuieli de transport
d. pretul de cumparare + taxe nedeductibile + cheltuieli de transport-aprovizionare + alte
cheltuieli necesare pentru punerea in stare de utilitate a bunului;

      4.               Conturile de activ:     
a. incep sa functioneze prin debitare si se debiteaza cu soldul initial plus toate micsorarile de
elemente de activ; se crediteaza cu majorarile de elemente de activ; soldul final este
debitor;
b.   incep sa functioneze prin creditare si se crediteaza cu soldul initial plus toate majorarile de
elemente de activ; se debiteaza cu toate micsorarile de elemente de activ; soldul final este
debitor;
c. incep sa functioneze prin debitare si se debiteaza cu soldul initial plus toate majorarile de
elemente de activ; se crediteaza cu toate micsorarile de elemente de activ; soldul final este
debitor;
d. incep sa functioneze prin creditare si se crediteaza cu soldul initial plus toate micsorarile de
elemente de activ; se debiteaza cu toate majorarile de elemente de activ; soldul final este
creditor.

      5.               Datoriile curente au termenul de exigibilitate:


a. mai mare de 12 luni     
b. mai mic de 12 luni        
c. mai mare de 6 luni;   
d.       mai mic de 6 luni.

      6.               Din categoria activelor imobilizate fac parte:          


a. cheltuieli de constituire, constructii, autoturisme, obligatiuni;
b. autoturisme, titluri de participare, obligatiuni, constructii;
c. autoturisme, constructii, titluri de plasament, utilaje;
d. tiluri de participare, autoturisme, cheltuieli de constituire, constructii.

      7.               Una din afirmatiile de mai jos privind evaluarea la data intrarii in intreprindere nu
este corecta:
a. bunurile reprezentand aport la capitalul social sunt evaluate la valoarea actuala;
b.       bunurile obtinute cu titlu gratuit sunt evaluate la valoarea de utilitate;
c. bunurile primite cu titlu oneros sunt evaluate la valoarea de aport;
d. bunurile produse in intreprindere sunt evaluate la costul de productie

           8.          . Conturile de pasiv:
a.   incep sa functioneze prin debitare si se debiteaza cu soldul initial plus toate micsorarile de
elemente de pasiv; se crediteaza cu majorarile de elemente de pasiv; soldul final este
debitor;
b. incep sa functioneze prin creditare si se crediteaza cu soldul initial plus toate majorarile de
elemente de pasiv; se debiteaza cu toate micsorarile de elemente de pasiv; soldul final este
creditor;
c. incep sa functioneze prin debitare si se debiteaza cu soldul initial plus toate majorarile de
elemente de pasiv; se crediteaza cu toate micsorarile de elemente de pasiv; soldul final este
creditor;
d. incep sa functioneze prin creditare si se crediteaza cu soldul initial plus toate micsorarile de
elemente de pasiv; se debiteaza cu toate majorarile de elemente de pasiv; soldul final este
creditor.

           9.          Contul 581 "Viramente interne" are de regula:


a. sold creditor;
b. .sold debitor;
c. sold final;
d. nici un raspuns nu este corect.

           10.        Alegeti formula contabila corecta privind evidentierea dobanzilor datorate de


firma, in suma de 1.000 lei, aferente creditelor bancare pe termen scurt:
a.  666     =   168     1.000          
b. 168               =   666      1.000
c. 5198                 =   666      1.000
d. 666               =   5198    1.000

           11.        Se achizitioneaza, pe baza avizului de insotire, materii prime de la un furnizor in


valoare totala de 5.950 lei, TVA inclus. Inregistrarea contabila va fi urmatoarea:
a.   %       =          401      5.950
  301                            5.000  

4426                               950  
b. %         =          408      5.950  

301                              4.819

4428                            1.131
c.   %       =          408      5.950  

301                              5.000  

4428                               950  
d. %         =          408      5.950  

4426                            1.131

301                              4.819

           12.        Dispuneti de urmatoarele informatii pentru luna decembrie: total vanzari 8.000 lei
(TVA inclus), total achizitii 4.000, TVA 19%. TVA de plata din lunile octombrie si
noiembrie 400 lei. Decontul de TVA se depune trimestrial. Suma de TVA de
plata/recuperat catre/de la bugetul statului este:
a. TVA de plata 917,31 lei        
b. TVA de recuperat 1.160 lei   
c. TVA de plata 1.160 lei          
d. TVA de plata 400 lei

           13.        Societatea trimite spre reconditionare la o terta persoana juridica obiecte de


inventar in valoare de 1.000 lei. Inregistrarea contabila va fi urmatoarea:
a.  303     =   351    1.000           
b. 603      =   351    1.000           
c.  6583   =   303     1.000          
d. 351      =   303    1.000

           14.        .Se incaseaza de la clienti un avans de 5 000 lei pentru marfuri, ulterior


efectuandu-se facturarea. Formula contabila privind incasarea avansului este:
a. 5121 =   401      5.000
b.  5121  =   419     5.000
c. 5121 =    409      5.000
d. 5121  =   411     5.000
           15.        .Cu ocazia inventarierii utilajelor se constata un plus la inventar in suma de
13.000 lei. Care este formula contabila de inregistrare in contabilitate a plusului la
inventar?
a. 212      =          758      13.000
b. 212      =          134      13.000
c. 212      =          404      13.000            
d. 758      =          212      13.000

           16.        Ce semnificatie are formula contabila?


       %              =          161                  6.000

                                                     461                                              5.000

                                                     169                                              1.000
a. .imprumuturi acordate de firma tertilor
b. .imprumuturi obtinute de firma la valoarea de emisiune a obligatiunilor;
c. imprumuturi obtinute de firma la valoarea de rambursare a obligatiunilor;
d.  (B si C)   

           17.        Care este semnificatia urmatoarei formule contabile?

                                                231      =          722                  10.000
a. obtinerea de imobilizari corporale din productia proprie;
b. .primirea prin donatie de imobilizari in curs;
c. .imobilizari in curs nefinalizate pana la sfarsitul exercitiului financiar;
d. imobilizari in curs puse in functiune la sfarsitul exercitiului.

           18.        .In cursul lunii sunt receptionate semifabricate din productie proprie, la pret
prestabilit de 8.500 lei, TVA 19%. Inregistrarea contabila va fi urmatoarea:
a. 348      =    711       8.500       
b. 341      =    711       8.500       
c. 711      =    341      8.500        
d. 341      =    711     10.115

           19.        Dispuneti de urmatoarele informatii pentru luna decembrie: total vanzari 10.000


lei (TVA inclus), total achizitii 4.000, TVA 19%. TVA de recuperat din lunile octombrie
si noiembrie 400 lei. Decontul de TVA se depune trimestrial. Determinati suma de TVA
de plata/recuperat catre/de la bugetul statului.
a.  TVA    de plata 436,64 lei                
b.  TVA   de recuperat 436,64 lei         
c.  TVA   de plata 740 lei         
d. TVA      de recuperat 740 lei

ANS:  A
           20.        Ca urmare a unor calamitati naturale se distrug furaje evaluate la suma de 1.000
lei. Inregistrarea contabila este:
a. 6026   =   3026           1.000   
b. 3026   =   6026           1.000   
c. 671     =   3026           1.000
d. 6814   =   3026           1.000

           21.        .Vanzarea unor imobilizari corporale de catre intreprindere este tratata, din punct
de vedere contabil, ca o operatie:
a. extraordinara, deoarece este rara si nu poate fi controlata de intreprindere, prin deciziile de
gestiune;
b. de natura exceptionala;
c. de natura ordinara (aferenta activitatii de exploatare), efectuata cu titlu auxiliar;
d. de natura financiara, deoarece implica o incasare.

           22.        Se dau urmatoarele elemente:


1)   imobilizari necorporale;
2)   imobilizari corporale;
3)   creante - clienti;
4)   titluri de plasament;
5)   imobilizari financiare;
6)   lichiditati.
Activele curente sunt:
a. 1+2+4+5
b. . 3+4+6
c. 1+2+5
d. 3+6

           23.        Ce semnificatie are formula contabila:


456 = % 55.000
1011 50.000
1041 5.000
a. aportarea capitalului socialB
b. subscriere capital social cu prima de emisiune;
c. emisiune de actiuni cu prima de emisiune;
d. retragerea unui actionar din societate.
           24.        Se dau urmatoarele elemente:
1)   imobilizari necorporale;
2)   imobilizari corporale;
3)   creante - clienti;
4)   titluri de participare;
5)   creante imobilizate;
6)   lichiditati.
Activele imobilizate sunt:
a. 1+2+4+5
b. 3+4+6
c. 1+2+5
d. 3+6

           25.        Ce semnifica formula contabila:


101 = 117 5.000
a. majorarea resurselor proprii de finantare ale firmei;
b. majorarea profitului nerepartizat prin diminuarea surselor proprii de finantare ale firmei;
c. acoperirea pierderii contabile prin reducerea capitalului social;
d. nici un raspuns nu este corect.

           26.        Care este formula contabila de repartizare a profitului net pentru stimularea


salariatilor?
a. 129 = 424   5.000       
b. 117  = 424    5.000     
c. 121  = 424   5.000      
d. 129  = 117   5.000      

           27.        Sub raportul modului si sensului de influentare a rezultatelor perioadei prin


amortizari si provizioane, care dintre afirmatiile urmatoare este corecta:
a. amortizarea si provizioanele nu afecteaza rezultatul perioadei
b. amortizarea si provizioanele maresc rezultatele pozitive ale perioadei;
c. amortizarea diminueaza, iar provizioanele diminueaza sau, prin reluare, majoreaza
rezultatele pozitive ale perioadei;
d. amortizarea mareste si provizioanele diminueaza rezultatele pozitive ale perioadei.

           28.        Cu ocazia inventarierii utilajelor, se constata un plus la inventar de 100.000 lei.


Care este formula contabila de inregistrare in contabilitate a plusului la inventar?
a. 213  =   758   100.000
b. 213   =   134   100.000           
c. 213   =  404    100.000           
d. 213   =  401   100.000

           29.        .Ce semnificatie are formula contabila:


% = 161 60.000
461 50.000
169 10.000
a.   imprumuturi contractate de firma la valoarea de rambursare a obligatiunilor;
b. imprumuturi acordate de firma tertilor;
c.   imprumuturi obtinute de firma la valoarea de emisiune a obligatiunilor;
d.   emisiune de actiuni cu prima.

           30.        Ce formula contabila presupune inregistrarea diferentelor favorabile de curs


valutar, in suma de 100.000, rezultate in urma rambursarii de catre firma a creditului pe
termen lung contractat in devize?
a. 162  =  765    100.000
b. 665  =   162   100.000
c. 162  =  665  100.000
d. 162   =  1681   100.000

           31.        Ce semnifica urmatoarea formula contabila:


161 = 456 160.000
a. rascumpararea obligatiunilor de catre actionari sau asociati;
b. convertirea obligatiunilor in actiuni subscrise de proprietari;
c.      retragerea din societate a unor proprietari;
d.      nici un raspuns nu este corect.

           32.        Care este formula contabila privind inregistrarea diferentelor nefavorabile de curs


valutar aferent creditelor pe termen lung in devize, datorate de firma la finele exercitiului,
in valoare de 20.000 lei?
a. 665  =  162    20.000
b. 162  =  5124    20.000
c. 162 =  665     20.000
d. 665 =   5124   20.000

      33.             Care este formula contabila privind restituirea catre bugetul statului a sumei de
50.000 lei, reprezentand subventia guvernamentala pentru investitii neconsumata de
firma?
a. 132  =  5121   50.000
b. 131  =7584    50.000  
c. 131 =5121   50.000    
d. 131  = 7583  50.000   
      34.     33.  Care este semnificatia formulei contabile:
2133 = 133 150.000
a. mijloc de transport primit cu titlu gratuit;
b. mijloc de transport gasit plus la inventar;
c. mijloc de transport donat de firma unei terte persoana;
d. nici un raspuns nu este corect.

      35.     33.  Precizati semnificatia contabila a urmatoarei inregistrari:


% = 109 31.000
1012 30.000
149 1.000
a. rascumpararea actiunilor proprii la un pret de achizitie inferior celui de cesiune;
b. anulare imprumut obligatar;
c. anulare actiuni proprii rascumparate la un pret de achizitie superior celui de cesiune;
d. nici un raspuns nu este corect.

      36.     33.  Completati formula contabila reprezentand amortizarea primelor privind


rambursarea obligatiunilor, in suma de 20.000 lei.
a = 169 20.000
a.             a = 6868;
b.   a = 658;
c. a = 681;
d. a = 161

      37.     33.  Precizati semnificatia urmatoarei inregistrari contabile:


161 = 765 20.000
a. diferente favorabile de curs valutar obtinute din vanzarea obligatiunilor;
b. diferente favorabile de curs valutar realizate de firma, in urma rambursarii imprumutului
obligatar in devize;
c.             venituri financiare realizate ca urmare a revanzarii obligatiunilor la un pret de
cesiune superior celui de achizitie;
d. nici un raspuns nu este corect.

      38.     33.  Ce semnificatie are urmatoarea inregistrare contabila:


131 = 7584 40.000
a. rambursarea subventiei guvernamentale pentru investitii neconsumata ;
b. majorarea veniturilor firmei cu contravaloarea subventiei pentru investitii neconsumata ;
c. virarea la venituri pe masura consumarii subventiei guvernamentale pentru investitii;
d.      nici un raspuns nu este corect.

      39.     33.  Care este formula contabila privind inregistrarea dobanzilor datorate de firma,


aferente imprumuturilor si datoriilor asimilate, in suma de 50.000 lei?
a. 666 = 5186   50.000
b. 666 = 1687    50.000
c. 627 =  5187   50.000
d. 168 = 167  50.000

      40.     33.  Vanzarea unei imobilizari corporale de catre intreprindere reprezinta:


a. o operatie extraordinara, deoarece este rara si nu poate fi controlata prin deciziile de
gestiune;
b.          de natura exceptionala;
c. de natura financiara;
d. de natura ordinara efectuata cu titlu auxiliar.

      41.     .     Se dau urmatoarele informatii in conturi (solduri finale) la sfarsitul


anului N: 161-1.000 lei rambursabil pe data de 01.07. an N+1; 169 - 400
lei; 1621 - 450 lei, din care 50 lei rambursabil pe data de 1.08. an N+1;
419 - 200 lei; 401 - 600 lei; 409 - 300 lei; 456 (sold debitor) - 60 lei. Care
este suma care se va inscrie in bilant la postul "Datorii ce trebuie platite
intr-o perioada mai mica de 1 an".
a.  1.850 lei
b.  1.450 lei
c. 2.250 lei
d. 2.050 lei.

      42.             Societatea a achizitionat si a pus in functiune la 20.XII.N o instalatie in valoare de


60.000 lei, amortizabila in  4 ani, finantata 50% din resurse proprii si 50% din
subventii de la buget. In conditia aplicarii metodei de amortizare liniara, care vor fi
sumele si operatiile contabile in anul  N+3?
a. 6811  =  2813  15.000

131  =   6811  15.000
b. 6811  =  2813  15.000
131  =    7584  7 500
c. 6811  =  2813  7 500

131  =    7584  7 500
d. 6811  =  2813  15.000

131  =    445  15 000

      43.             Indicati inregistrarile contabile corecte privind cedarea catre un tert a unei


constructii incomplet amortizata, in valoare de 500.000 lei, + TVA 19%. Valoarea de
intrare a constructiei este de 300.000 lei iar suma amortizarii la data cedarii este de
200.000 lei.
a. 411           =     %         595.000

                         701     500.000 

                        4427    95.000

6583         =     212      500.000          
b.      461      =     %         595.000

                      7583      500.000

                     4427       95.000

%             =     212      300.000

2811                            200.000

6583                            100.000          
c.     411       =     %         595.000

                        7583    500.000

                        4427    95.000

%             =     212      300.000

2811                            200.000

671                              100.000
d.    461        =     %         595.000

                        701      500.000
                         4427   95.000

%             =     212      300.000

2813                            200.000

6583                            100.000

      44.             Societatea comerciala "ALFA" S.A. a achizitionat si pus in functiune la 15


decembrie anul N o instalatie de lucru in valoare de 200.000 lei, amortizabila in 4 ani,
finantata 25% din resurse proprii si 75% din subventie guvernamentala. In conditiile
aplicarii metodei de amortizare degresiva, care vor fi sumele si operatiile contabile
inregistrate in conturi la finele anului N+1?
a.   6811       =     2813    112.500

   131        =     7584    75.000
b.     6811     =     2813    46.875

     131      =     7584    37.500
c.    6811      =     2813    112.500

   131        =     7584    56.250
d.      6811    =     2813    112.500

     131      =     7584    84.375

      45.             Completati formula contabila privind dreptul entitatii economice de a incasa


dobanzile in perioade viitoare:
a = 766 15.000
a. . a = 666;
b.   a = 5186;
c.   a = 5187;
d. a = 5121

           46.       
33. Se acorda de unitate unui administrator un avans de trezorerie in suma de 2.000 lei. Ulterior
se deconteaza din acestia 400 lei pentru transportul colectiv de personal si 500 lei pentru
actiuni de protocol. Suma necheltuita se depune la casierie. Completati formula contabila
privind decontarea avansului de trezorerie:
% = b 2.000
624 = 400
623 = 500
a = 1.100
a.      a = 5121; b = 542;
b.      a = 581; b = 5311
c.      a = 5311; b = 542
d.   a = 542 ; b = 5311.

      47.     Care este semnificatia urmatoarei formule contabile:


5121 = 2676 5.000
a. incasarea contravalorii imobilizarilor financiare cedate;
b. scaderea din evidenta a imobilizarilor financiare cedate;
c. achitarea de garantii si cautiuni catre terti, din contul bancar;
d. nici un raspuns nu este corect.

           48.        Preluarea de catre firma a unor bunuri concesionate, se inregistreaza in


contabilitate astfel:
a. 205           =     167      100.000
b. 205           =     456      100.000
c. 167           =     205      100.000
d. 205           =     721      100.000

           49.        .Se transforma 1.000 obligatiuni in 500 actiuni, in conditiile in care valoarea


nominala a unei obligatiuni este de 10 lei/obligatiune, iar valoarea nominala a unei actiuni
este de 15 lei/actiune. Care este inregistrarea contabila aferenta operatiei de mai sus:
a. 10.000 161      =          1011   7.500

                                     1044   2.500
b. 10.000 161      =          1012   7.500

                                     1044   2.500
c. 10.000 161      =          1012   7.500

                                     169  2.500
d. 10.000 161      =          1012   7.500

                                     1041   2.500

           50.        Care este formula contabila pentru inregistrarea incorporarii accesoriilor


cumparate si receptionate in valoarea instalatiilor tehnice:
a. 213           =     301      1.000
b. 213           =     302      1.000
c. 213           =     303      1.000
d. 213           =     308      1.000

           51.        O societate comerciala achizitioneaza materii prime de la un furnizor in valoare


totala de 5.950 lei (inclusiv TVA 19%), pe baza avizului de insotire a marfii. Inregistrarea
contabila va fi urmatoarea:
a.    %          =     401      5.950

301                              5.000

4426                            950     
b.     %         =     408      5.950

301                              4.819

4428                            1.131
c.     %         =     408      5.950

301                              5.000

4428                            950     
d.      %        =     408      5.950

301                              5.000

4426                            950     

           52.        "ALFA" S.A. care practica comertul cu amanuntul, achizitioneaza marfuri de


la un furnizor, conform facturii, in valoare totala (inclusiv TVA 19%) de 7.500 lei.
Societatea practica un adaos comercial de 22%. Care este valoarea TVA neexigibila:
a.             1.198 lei;
b. 1.408 lei;
c.             1.461 lei;
d. 1.472 lei.

           53.        In cursul exercitiului 2005, intreprinderea X este obligata la plata unor penalitati
pentru neindeplinirea obligatiilor contractuale aferente exercitiului anterior, in valoare de
100.000 lei. Daca societatea ar fi inregistrat la timp penalitatile, cheltuielile sale ar fi fost
mai mari cu aceasta suma, respectiv impozitul pe profit ar fi fost mai mic cu 16.000
lei. Cum inregistrati rectificarea erorii fundamentale:
a.         84.000   1174  =  401     100.000
        16.000        4411
b.          16.000     4411  =           401      100.000          
            84.000   6581 
84 000  121  = 401   100 000

16 000  441
       100.000  1174  =  401   100 000

           54.        .Cum se inregistreaza dobanzile anuale aferente creantelor legate da participatii?


a. 267  =  766
b. 267 =  763
c. 267 =  768
d. 261 =  768

           55.        Ce semnifica urmatoarea inregistrare contabila:


261 = 456
a. achizitionarea de titluri de participare
b. retragerea de capital social;
c. aport la capitalul social sub forma de titluri de participare;
d. restituirea aportului la capitalul social sub forma de titluri de participare.

           56.        .In cursul lunii sunt receptionate semifabricate la pret prestabilit de 88.500


lei. Inregistrarea contabila va fi urmatoarea:
a. 348 =711   88.500
b. 341=711   88.500
c. 711=341  88.500
d. 341=371  88.500

           57.        .Societatea comerciala X S.A. lanseaza la 01.07.2007 un imprumut obligatar prin


emisiunea a 5.000 obligatiuni, avand o valoare nominala de 1 leu/obligatiune; pretul de
emisiune este de 0,95 lei/obligatiune, iar pretul de rambursare de 1,15 lei/obligatiune.
Primele de rambursare se vor amortiza liniar pe durata imprumutului. Durata
imprumutului este de 5 ani, dobanda anuala este de 30%, plata dobanzii se face la sfarsitul
fiecarui serviciu si prima transa de rambursare are loc la sfarsitul celui de-al treilea
serviciu. Precizati care sunt inregistrarile contabile efectuate la 31.12.2007:
a. 750  666  =  1681   750

100  6868=  169  100
b.   750  666  =  1681   750

750   1681=  5121     750
c. 1000 666  =  1681  1000

100  6868=  169  100
d. 1000 666  =  1681  1000

200  6868=  169  200

           58.        ..Cum se inregistreaza cheltuielile de dezmembrare ale unui utilaj, lucrarile fiind


executate de un tert, cu factura de 10.000 lei plus TVA 19%:
a. % =  401       11.900

611                10.000 

4426                 1.900
b. % =401        11.900

6583               10.000 

4426                 1.900
c. % =  462       11.900

611                10.000 

4426                 1.900
d. % = 462         11.900

6583               10.000 

4426                 1.900

           59.        Dispuneti de urmatoarele date: societatea comerciala X S.A. a obtinut la


30.09.2003 un credit pe termen lung de 100.000 lei la o rata a dobanzii de 20%,
rambursabil in 5 ani, in transe anuale egale. Care este formula contabila corecta de
inregistrare a dobanzii aferente creditului, la finele anului 2003?
a. 5.000     666 = 5198  5.000
b. 5.000     666 = 1681  5.000
c. 20 000     666 = 1682  20.000
d. 5 000     666 = 1682  5 000

           60.        O societate comerciala primeste marfuri cu titlu gratuit, de la un tert, evaluate la


30.000 lei. Sa se completeze formula contabila:
371 = a 30.000
a.  a= 771;
b.  a= 607;
c.  a= 357;
d.  a= 7582.

           61.        S.C. "ALFA" S.A. a sacrificat pentru productie proprie, animalele cumparate de la


un furnizor, la un cost de achizitie 50.000 lei. Costul de productie al produselor obtinute in
urma sacrificarii este de 60.000 lei. Inregistrarea contabila privind obtinerea de produse in
urma sacrificarii  va fi urmatoarea:
a.  711 = 361  50.000     
b. 345 = 711  60.000      
c. 606 = 361   50.000
d.  % = 711     60.000

345              50.000

348              10.000

           62.        .O societate comerciala care are ca obiect fabricarea de autocamioane dispune ca,
din stocul de produse finite de autocamioane, sa fie retinut un autocamion pentru nevoile
proprii ale intreprinderii. Costul de productie al unui autocamion se ridica la 350.000
lei. Care sunt inregistrarile contabile care se impun in aceasta situatie:
a. 2133  =  722  350.000
b. 2133  =  345   350.000
c. 2133  =  721  350.000
d. 711  -= 345  350.000

2133=  722  350.000

           63.        Se obtin din productie proprie la un pret prestabilit (standard), produse finite in
valoare de 250.000 lei. La finele lunii, costul de productie efectiv este de 230.000
lei. Inregistrarea obtinerii de produse finite in cursul lunii se realizeaza astfel:
a.  345 = 711  230.000
b.  348 = 711   -20.000
c.  345 = 711   250.000
d. % = 711  250.000

345            230.000

    348         20.000
           64.        .Societatea comerciala constituie ajustari pentru deprecierea materiilor prime in
valoare de 5.000 lei. Sa se completeze formula contabila:
6814 = a 5.000
a. a =   301;
b. a =   391;
c. a =   308;
d.      a = 7814.

         65.          Ce semnifica urmatoarea formula contabila:


601 = 301 2.000
a. consum de materii prime;
b. lipsuri de materii prime, constatate la inventariere;
c. contabilizarea aprovizionarii cu materii prime, prin metoda inventarului intermitent;
d. toate cele de mai sus.

         66.          .O societate comerciala demareaza la 01.01.N lucrarile pentru constructia unei


cladiri in regie proprie. Cladirea va fi data in functiune la data de 01.10.N+1 iar
cheltuielile efectuate pe parcursul celor doua exercitii sunt:
In exercitiul N:  consum de materii prime 100.000 lei, amortizarea utilajelor
folosite pentru constructii 50.000 lei, taxe nerecuperabile 5.000 lei, taxe
recuperabile aferente cumpararilor de materii prime 20.000 lei;
In exercitiul N+1: consum de materii prime 20.000 lei, amortizarea utilajelor
folosite pentru constructii 40.000 lei, salarii directe 80.000 lei, taxe nerecuperabile
10.000 lei. Inregistrarea receptiei cladirii la data de 01.10.N+1 se face prin
formula contabila:
a. 212  = %      405.000

             231     155.000

            722     150.000
b. 212  = %      397.000

             231     255.000

            722     142.000
c. 212  = %      397.000

             231     255.000

            722     142.000
d. 212  = %      395 000

             231     255.000
            722     140 000

         67.          Cum se inregistreaza in contabilitate achizitionarea de la un tert a unui proiect de


cercetare dezvoltare in valoare de 2.000 lei  plus TVA 19%.
a. % = 401   2.380

203            2.000

4426            380
b. % = 462   2.380

203            2.000

4426            380
c. % = 404   2.380

203            2.000

4426            380
d. 203 =404   2.380

         68.          S.C. "ALFA" S.A. cumpara marfuri, conform facturii, la un cost de achizitie de


3.500 lei, TVA 19%. La receptie se stabileste un adaos comercial de 18%. Pretul de
vanzare cu amanuntul (inclusiv TVA) va fi:
a. 4.915,7 lei ;
b. 4.795,7 lei ;
c. 4.130 lei ;
d. nici un raspuns nu este corect.

         69.          Pretul cu amanuntul al marfurilor vandute este de 17.500 lei. Care este costul de
achizitie, cunoscand: cota TVA este 19% si procentul de adaos comercial practicat este
20%?
a. 14.705 lei;
b. 14.583 lei;
c. 12.258 lei;
d. nici un raspuns nu este corect.

         70.          Ca urmare a unor calamitati naturale se distrug  furaje, evaluate la 10.000


lei. Inregistrarea contabila va fi urmatoarea:
a. 6026         =     3026    10.000
b. 3026         =     6026    10.000
c. 671           =     3026    10.000
d. 6814         =     3026    10.000

         71.          .O societate comerciala primeste cu titlu gratuit un mijloc de transport in valoare


de 50.000 lei. Cum se va inregistra intrarea in patrimoniu a acestui mijloc de transport?
a. 2133    =          133      50.000
b. 2133    =          7583    50.000
c. 2133    =          722      50.000
d. %=      404     59.500

2133               50.000

4426                 9.500

         72.          Care este formula contabila pentru inregistrarea amortizarii concesiunilor in rate


lunare, pe mai multe perioade:
a. 6811         =     2805    5.000
b. 2805         =     205      5.000  
c. 167           =     2805    5.000
d. 6811         =     2813    5.000

         73.          Din activitatea de productie, sunt inregistrate deseuri in valoare de 5.000


lei. Aceste deseuri trec in categoria materialelor gospodaresti pentru a putea fi consumate
in intreprindere. Completati formula contabila:
3028 = a 5.000
a. a = 346;
b. a = 703;
c. a = 354;
d. nici un raspuns nu este corect.

         74.          .Din activitatea de productie, sunt inregistrate deseuri in valoare de 5.000


lei. Aceste deseuri trec in categoria materialelor gospodaresti pentru a putea fi consumate
in intreprindere. Completati formula contabila:
3028 = a 5.000
a. .a = 346;
b. a = 703;
c. a = 354;
d. nici un raspuns nu este corect.
         75.          Se achizitioneaza piese de schimb la un cost de achizitie efectiv de 7.000 lei plus
TVA 19%, conform facturii. Pretul de inregistrare (prestabilit)  este de 7.500 lei.
Completati formula contabila:
% = 401 b
3024 c
a d
4426 1.330
a. a = 308; b = 8.925; c = 7.000; d = 500;
b.             a = 308; b = 8.830; c = 7.000; d = -500;
c.             a = 308; b = 8.830; c = 7.500; d = -500;
d. nici un raspuns nu este corect.

         76.          Se constata la inventariere un plus de produse finite la pret de inregistrare de


4.000 lei. Completati formula contabila:
345 = a 4.000

 
a.             a = 701;
b.             a = 348;
c. a = 607;
d. a = 711

         77.          Societatea achizitioneaza echipament de lucru, la un cost de achizitie de 300 lei


(inclusiv TVA 19%). Completati formula contabila:
% = a 300
b c
4426 d
a.   a = 404; b = 2131; c = 252; d = 48;
b. a = 401; b = 303; c = 243; d = 57;
c.             a = 401; b = 303; c = 252; d = 48;
d. nici un raspuns nu este corect.

           78.     Entitatea economica achizitioneaza materii prime de la furnizori, pret de facturare


4.000 lei, cheltuieli de transport-aprovizionare 300 lei, TVA 19%. Sa se completeze
formula contabila privind inregistrarea achizitiei de materii prime in conditiile utilizarii
inventarului intermitent.
% = 401 b
a c
4426 d
a. .a = 301 ; b = 5.117; c = 4.300; d = 817;
b. a = 301 ; b = 4.760; c = 4.000; d = 760;
c. .a = 601 ; b = 5.117; c = 4.300; d = 817;
d. nici un raspuns nu este corect.

           79.     Societatea comercializeaza marfuri in sistem "en gros", evidenta contabila a


marfurilor fiind tinuta cantitativ-valoric la cost de achizitie. Se vand marfuri, pret de
vanzare 12.500 lei, cost de achizitie 10.000 lei. Descarcarea gestiunii se inregistreaza in
contabilitate, astfel:
a. 607          =     371      10.000
b.    371       =     607      10.000
c.   707        =     371      10.000
d.     nici un raspuns nu este corect.

           80.     Formula contabila de mai jos se utilizeaza pentru:

 
603 = 303 15.000
a.      inregistrarea iesirilor din gestiunea unitatii a materialelor de natura obiectelor de inventar,
urmare casarii acestora;
b. inregistrarea scaderii din gestiunea unitatii a materialelor de natura obiectelor de inventar,
urmare a vanzarii lor catre terti;
c. darea in folosinta a materialelor de natura obiectelor de inventar;
d. (A, B si C).

           81.     .La finele lunii, societatea evalueaza la cost de productie, sporul in greutate vie a
animalelor, in valoare de 4.000 lei. Completati formula contabila:
a = b 4.000
a.      a = 711; b = 361;
b. a = 361; b = 711;
c. a = 361; b = 606;
d. a = 368; b = 711.

           82.     Pretul de vanzare cu amanuntul al marfurilor se determina astfel:


a. .    PAM = cost de achizitie + adaos comercial + TVA neexigibila;
b. PAM = pret evaluare + comision + TVA neexigibila;
c. PAM = pret cu ridicata + adaos comercial;
d. nici un raspuns nu este corect.

           83.     Contabilizarea stocurilor conform metodei inventarului permanent, presupune:


a. contabilizarea variatiei stocurilor la finele perioadei de gestiune;
b. necontabilizarea iesirilor de stocuri in cursul perioadei;
c. contabilizarea achizitiilor de stocuri drept cheltuieli cu stocurile;
d. determinarea stocului, cantitativ si valoric, in orice moment.

           84.     .S.C. "ALFA" S.A. a achizitionat de la un furnizor materii prime in valoare totala


(inclusiv TVA) de 30.000 lei. Inregistrarea stingerii obligatiei de plata fata de furnizor,
printr-un credit bancar pe termen scurt, se realizeaza prin urmatoarea formula contabila:
a. 401          =     5121    25.210
b.    401       =     5191    30.000
c.    401       =     5411    25.210
d.   401        =     162      30.000

           85.     .Societatea comerciala achizitioneaza materii prime de la un furnizor in valoare de


25.000 lei (inclusiv TVA 19%) si acestea sunt lasate in custodia furnizorului. Completati
formula contabila:
% = 401 25.000
a b
4426 c
a.             a = 301; b = 21.008,4; c = 3.991,6;
b. a = 351; b = 21.008,4; c = 3.991,6
c. a = 301; b = 20.250; c = 4.750;
d. nici un raspuns nu este corect.

           86.     .Care este formula contabila pentru evidentierea cheltuielilor cu primele de


asigurare pe timpul transportului, in valoare de 15.000 lei?
a. 628           =     401      15.000
b. 624           =     401      15.000
c. 613           =     401      15.000
d. 624           =     404      15.000

           87.     .S.C. "ALFA" S.A. acorda la data de 01.07  un avans in valoare de 20.000 unui
furnizor. La data de 25.07 se achizitioneaza marfuri in valoare totala (inclusiv TVA 19%)
de 20.000 lei de la acelasi furnizor. Completati formula contabila pentru stingerea
avansului fata de furnizor.
401 = a 20.000
a. .a = 409;
b. a = 5121;
c. .a = 5311;
d. a = 542

           88.     Conform extrasului de cont se incaseaza de la o terta persoana un avans de 50.000


lei, careia, ulterior i se vor factura lucrarile executate. Formula contabila va fi urmatoarea:
a. 5121         =     401      50.000
b. 5121         =     419      50.000
c. 5121         =     409      50.000
d. 5121         =     411      50.000

           89.     Se vand produse finite unui client, conform facturii, la pret de vanzare 12.000 lei,
TVA 19%. Clientul subscrie un bilet la ordin. Completati formula contabila de incasare la
scadenta a biletului la ordin si de stingere a creantei generata de acesta.
5121 = A b
a. a = 413; b = 14.280;
b. .a = 403; b = 14.280;
c. .a = 5113; b = 14.280;
d. a = 403; b = 14.280.

           90.     Ce semnifica urmatoarea formula contabila:


403 = 5121 5.000
a. incasarea la scadenta a biletului la ordin si stingerea creantei generata de acesta;
b. stingerea obligatiei de plata reprezentata de biletul la ordin subscris, prin plata acestuia la
scadenta;
c.      reflectarea creantei pe seama bancii pentru biletul la ordin emis acestuia spre incasare;
d. nici un raspuns nu este corect.

           91.        Conform statului de plata retinerile din salariu pentru un salariat sunt: avans
chenzinal - 100 lei; contributia la asigurarile sociale - 15 lei; contributia la fondul de somaj
- 3 lei; contributia la asigurarile sociale de sanatate - 21 lei; impozitul pe venitul din salarii
- 32 lei; rate in favoarea tertilor - 50 lei. Completati formula contabila pentru inregistrarea
retinerilor din salariu:
421 = % 221
a 100
b 15
c 3
d 21
e 32
f 50
a.      a = 425; b = 4312; c = 4372; d = 4314; e = 444; f = 427;
b. a = 426; b = 431; c = 437; d = 441; e = 444; f = 427;
c. a = 125; b = 4311; c = 4371; d = 4313; e = 441; f = 4282;
d. a = 425; b = 4312; c = 4372; d = 447; e = 444; f = 4282.

         92.          La sfarsitul lunii se cunosc urmatoarele date: TVA deductibila = 8.300 lei; TVA
colectata = 10.200 lei; TVA de recuperat = 5.850 lei. Precizati daca rezulta TVA de plata
sau TVA de recuperat si in ce suma:
a. TVA de plata = 1.900 lei;
b. TVA de plata = 3.950 lei;
c. TVA de recuperat = 3.950 lei;
d.   TVA de recuperat = 5.850 lei.

         93.          Care este semnificatia urmatoarei formule contabile:


4118 = 4111 15.000
a. inregistrarea valorii bunurilor livrate catre clientii care se dovedesc rau platnici;
b. sume incasate de la clienti incerti sau in litigiu;
c. sume trecute pe pierderi cu prilejul scaderii din evidenta a clientilor incerti;
d. eflectarea creantei privind clientii incerti si diminuarea corespunzatoare a creantei privind
clientii siguri.

         94.          Care este semnificatia formulei contabile:


301 = 7582 15.000
a. .bunuri primite cu titlul gratuit;
b. despagubiri si penalitati datorate de terti;
c. bunuri rezultate din dezmembrarea unor imobilizari;
d. materiale consumabile obtinute din productie proprie.

           95.        La finele exercitiului financiar, situatia veniturilor si cheltuielilor realizate de S.C.


"ALFA" S.A. este urmatoarea: venituri totale = 500.000 lei, din care dividendele incasate
de la o alta societate comerciala = 60.000 lei; cheltuielile totale = 390.000 lei, din care
amenzi si penalitati platite = 20.000 lei, cheltuieli in

avans = 30.000 lei. Determinati cuantumul impozitului pe profit (cota 16%) datorat de firma
bugetului statului:
a. 16.000 lei;
b. 25.000 lei;
c. 37.500 lei;
d.      11.200 lei.

         96.          Cheltuielile cu taxele vamale datorate de firma, aferente unui import de materii


prime in suma de 300 lei, se inregistreaza in contabilitate prin formula contabila:

 
a. 448 =     758      300
b. 635 =     446      300
c. 301 =     446      300
d. 446 =     5121    300

           97.        Ce semnificatie are urmatoarea formula contabila:


161 = 505 50.000
a. .reflectarea incasarii generata de vanzarea obligatiunilor;
b. inregistrarea obligatiunilor emise si rascumparate;
c. stingerea obligatiei de plata prin plata contravalorii obligatiunilor cumparate;
d. nici un raspuns nu este corect.

         98.          Se primeste de un client o fila cec in valoare de 20.000 lei, reprezentand


contravaloarea marfurilor livrate. Fila de cec este remisa la banca spre incasare. Formula
contabila de incasare a filei de cec este:
a. 5121       =          5125    20.000
b. 5121       =          5113    20.000
c. 5121       =          5112    20.000
d. 413 =     5112    20.000

         99.          Se incaseaza in numerar contravaloarea chiriei pentru un imobil, in valoare de


2.000 lei. Completati formula contabila:
a = b 2.000
a. .a = 5121 ; b = 704
b. .a = 5311 ; b = 708;
c. .a = 5311 ; b = 706;
d. .nici un raspuns nu este corect.

         100.        A fost luata in evidenta o datorie de 13.000 USD fata de un furnizor extern, la
cursul de 3 lei/USD. Datoria a fost platita ulterior la cursul de 3,5 lei/USD. Formula
contabila privind reflectarea platii este:
a. %    =     765      45.500
 401                   39.000
5124                    6.500
b. %    =     665      45.500
 401                   39.000

         5124                    6.500
c. %    =     5124    45.500
 401                   39.000

         665                      6.500
d. nici un raspuns nu este corect.

         101.        Care este semnificatia urmatoarei formule contabile:


424 = 444 20.000
a. impozit suplimentar datorat de firma pentru depasirea fondului de salarii admisibil;
b.   impozit pe venitul din prime acordate salariatilor;
c.   impozit pe salarii datorat de catre colaboratori;
d.   impozit pe salarii virat la bugetul statului.

         102.        .Constatandu-se deprecierea continua a cursului unor actiuni proprii pe termen


scurt, entitatea economica hotaraste sa vanda cu numerar actiuni de 50.000 lei cu 10% sub
costul lor de achizitie. Completati formula contabila privind vanzarea actiunilor:
% = b c
5311 d
a e
a. .    a = 664; b = 109; c = 50.000; d = 45.000; e = 5.000;
b. a = 665;  b = 109; c = 55.000; d = 50.000;  e = 5.000;
c.      a = 664;  b = 501; c = 50.000; d = 45.000;  e = 5.000;
d. a = 664;  b = 508; c = 55.000; d = 50.000;  e = 5.000.

         103.        Alegeti formula contabila corecta privind inregistrarea in contabilitate a facturii


privind energia electrica pentru consumul firmei, in suma de 10.000 lei, TVA 19%:
a. % =     401      11.900

628                    10.000

4426                  1900
b. % =     401      11.900

605                   10.000

4426                  1900
c. %    =     5121    11.900
628                      10.000
4426                      1900
d.        % =          401      11.900

5121                   10.000
4426                  1900

         104.        .105.Care este formula contabila ce se utilizeaza in situatia in care prin vanzarea


actiunilor detinute la entitatile afiliate se constata diminuarea cu 50% a ajustarilor pentru
pierderea de valoare a acestora in suma de 2.000 lei:
a. 591           =     786      1.000
b.    591        =     786      2.000
c. 686           =     591      1.000
d. 686           =     591      2.000
         105.        Formula contabila de mai jos se utilizeaza pentru inregistrarea in contabilitate a:
658 = 471 1.000
a.      altor cheltuieli de exploatare datorate tertilor;
b. repartizarii sumelor achitate anticipat, in perioadele urmatoare pe cheltuieli, conform
scadentarelor;
c. altor cheltuieli de exploatare efectuate de firma in avans;
d. altor cheltuieli de exploatare rezultate din lichidarea imprumuturilor si varsamintelor
asimilate

         106.        In cursul lunii noiembrie anul N se livreaza marfuri unui client extern, pret
vanzare 10.000 Euro. Cursul de schimb leu/euro la data intocmirii declaratiei vamale de
export este de 3,8 lei/euro. Pana la 31 decembrie anul N creanta nu a fost incasata iar la
aceasta data cursul de schimb leu/euro este de 4 lei/euro. In anul N+1 se incaseaza creanta,
cursul de schimb leu/euro fiind de 4,1 lei/euro. Sa se efectueze inregistrarile contabile la
31 decembrie anul N.
a. 4111         =     765      2.000
b. 665           =     4111    2.000
c. 491           =     765      2.000
d. 4111         =     491      3.000

         107.        Care din pozitiile de venituri enumerate in continuare se include in totalitate in


cifra de afaceri a intreprinderii:
a.             venituri din vanzarea produselor finite, venituri din subventii de exploatare aferente
cifrei de afaceri, venituri din lucrari si servicii prestate;
b. venituri din vanzarea marfurilor, venituri din vanzarea produselor finite, variatia stocurilor;
c.    venituri din vanzarea marfurilor, variatia stocurilor, venituri din vanzarea semifabricatelor;
d. variatia stocurilor, venituri din redevente, locatii de gestiune si chirii, venituri din productia
de imobilizari.

         108.        Care din formulele de calcul ale capitalurilor proprii este corecta:


a. Capital social varsat + Rezerve + Rezultatul exercitiului + Rezultatul reportat;
b. Capital social + Rezerve + Rezultatul exercitiului + Rezultatul reportat + Subventii pentru
investitii;
c. Activ bilantier - Datorii;
d. Capital social varsat + Rezerve + Rezultatul exercitiului + Rezultatul reportat + Subventii
pentru investitii.

         109.        In cursul anului N, societatea inregistreaza urmatoarele operatiuni de vanzare:


marfuri pret vanzare 10.000 lei, cost achizitie 3.000 lei, ajustare pentru depreciere
constituita aferenta marfurilor 1.000 si actiuni detinute la entitatile afiliate, pret vanzare
8.000 lei, cost achizitie 6.000 lei, ajustare pentru depreciere constituita aferenta actiunilor
2.000 lei. Incidenta acestor operatii asupra contului de profit si pierdere, genereaza:
a. rezultat din exploatare +8.000 lei, rezultat financiar +4.000 lei;
b. rezultat din exploatare +7.000 lei, rezultat financiar +2.000 lei;
c.             rezultat din exploatare +10.000 lei, rezultat financiar +2.000 lei;
d.             rezultat din exploatare +6.000 lei, rezultat financiar +2.000 lei.

         110.        O societate comerciala rascumpara obligatiuni emise in suma de 25.000 lei, din
care achita in numerar 5.000 lei, prin virament bancar 10.000 lei, iar pentru diferenta de
10.000 lei se angajeaza sa faca plata prin virament in termen de 45 zile. Completati
formula contabila:
A = % 25.000
5311 5.000
5121 10.000
b 10.000
a. a = 505; b = 509;
b. a = 161; b = 509;
c. a = 506; b = 508;
d. a = 109; b = 509.

         111.        ..Care este formula contabila ce se utilizeaza in situatia in care prin vanzarea


actiunilor detinute la entitatile afiliate se constata diminuarea cu 50% a ajustarilor pentru
pierderea de valoare a acestora in suma de 2.000 lei:
a. 591           =     786      1.000
b. 591           =     786      2.000
c. 686           =     591      1.000
d. 686           =     591      2.000

         112.        In cursul lunii noiembrie anul N se livreaza marfuri unui client extern, pret
vanzare 10.000 Euro. Cursul de schimb leu/euro la data intocmirii declaratiei vamale de
export este de 3,8 lei/euro. Pana la 31 decembrie anul N creanta nu a fost incasata iar la
aceasta data cursul de schimb leu/euro este de 4 lei/euro. In anul N+1 se incaseaza creanta,
cursul de schimb leu/euro fiind de 4,1 lei/euro. Sa se efectueze inregistrarile contabile la
31 decembrie anul N.
a. 4111         =     765      2.000
b. 665           =     4111    2.000
c. 491           =     765      2.000
d. 4111         =     491      3.000

         113.        Care este semnificatia formulei contabile:


6581 = 4481 2.000
a. despagubiri, amenzi si penalitati datorate bugetului statului;
b. despagubiri, amenzi si penalitati achitate bugetului statului;
c. pierderi din debite prescrise si insolvabile;
d. datorii si subventii acordate tertilor.
           114.     
Care este formula contabila ce reflecta inregistrarea amortizarii primelor privind rambursarea
obligatiunilor in suma de 1.500 lei:
a. 169           =     461      1.500
b. 5121         =     169      1.500
c. 6868         =     169      1.500
d. 169           =     6868    1.500

           115.     
Firma inregistreaza o creanta fata de un client in suma de 25.000 lei (TVA 19% inclus).
Clientul este declarat in stare de faliment, probabilitatea de neincasare a creantei fiind de
60%. Care sunt operatiile contabile si sumele corecte aferente lor:
a. 654   =  4111           21.008

4427 = 4111             3.992
b. 4118  =  4111          25.000

4427 = 4428           3.992
c. 4118  =  4111          21.008

4427 = 4428           3.992

6812 =1511           17.016
d. 4118  =  4111          25.000

6814 =491            12.605

           116.     
Se livreaza produse finite unui client, fara intocmirea facturii. Pretul de vanzare negociat este
de 10.000 lei, TVA 19%. Costul efectiv al produselor finite livrate este de 8.500 lei. Care sunt
inregistrarile corecte:
a. 4111  =  %      11.900

              701   10.000

               4427   1.900
b. 418  =  %      11.900

              701   10.000

               4427   1.900

711 =  345       10.000
c. 418  =  %      11.900

              701   10.000

               4427   1.900

711 =  345       8  500
d. 418  =  %      11.900

              701   10.000

               4428   1.900

711 =  345       8  500

           117.      informatiile privind pozitia financiara a societatii sunt oferite de:


a. bilant;
b. contul de profit si pierdere;  
c. situatia modificarilor capitalurilor proprii;
d. situatia fluxurilor de trezorerie.

           118.      Informatiile privind performanta financiara a societatii sunt oferite de:


a.  bilant;
b.  contul de profit si pierdere;
c. situatia modificarilor capitalurilor proprii;
d. situatia fluxurilor de trezorerie.

           119.      Din categoria reducerilor financiare fac parte:


a. rabatul;
b.      scontul;
c. remiza;
d. risturnul.

           120.      Potrivit IAS 1,, prezentarea situatiilot financiare " un set complet de situatii
financiare cuprinde:bilantul, contul de profit si pierdere, situatia fluxurilor de numerar:
a. bilantul, contul de profit si pierdere; situatia modificarii capitalurilor propii;
b. bilantul, contul de profit si pierdere, notele explicative;
c. bilantul, contul de profit si pierdere, situatia fluxurilor de numerar:
d. bilantul, contul de profit si pierdere, situatia modificarii capitalurilor propii, situatia
fluxurilor de numerar, politici si note contabile.
           121.      O societate comerciala depune la banca pentru scontare un efect comercial cu o
valoare nominala de 1.000 lei. Taxa scontului perceputa de banca este de 15%, numarul de
zile pana la scadenta efectului este de 30 zile, iar comisionul de andosare este de
2,5lei.  Care este  valoarea scontului si  incasata de banca si cum se inregistreaza in
contabilitate
a.         %     =  413      1000

  5121                       997,5

  627                           2,5
b.      %     =  413      1000

  5121                       985

666                            12,5

  627                           2,5
c. 5121    =          413      1.000
d.  %     =  413               1000

  5121                          997,5

666                            2,5

           122.      Clientii sunt dubiosi cand.
a. In cazul in care creantele nu s-au incasat la timp
b. In situatia in care creantele sunt irecuperabile
c. Cand s-a deschis o actiune judecatoreascapentru recuperarecreantelor
d. In cazul in care creantele nu s-au incasat la termenul stabilit si exista conditii
care determina lipsa de incredere in capacitatea financiara a acestor parteneri
comerciali de a-si onora obligatiile asumate.

           123.      . Cheltuielile cu ajustarile privind pierderile de valoare sunt formate


din:
a. Provizioane, ajustarile privind deprecierea imobilizarilor
b. Provizioanele, ajustarile privind deprecierea imobilizarilor, ajustarile privind
stocurile si productia in curs de executie
c. Provizioanele, ajustarile privind deprecierea imobilizarilor, ajustarile privind
stocurile si productia in curs de executie, ajustarile pentru deprecierea
creantelor si pierderea de valoare a costurilor de trezorerie, amortizarea
primelor de rambursare a obligatiunilor
d. Provizioanele, ajustarile privind deprecierea imobilizarilor, ajustarile privind
stocurile si productia in curs de executie, ajustarile pentru deprecierea
creantelor si pierderea de valoare a costurilor de trezorerie
e. Provizioanele, ajustarile privind deprecierea imobilizarilor, ajustarile privind
stocurile si productia in curs de executie, amortizarea primelor de rambursare a
obligatiunilor

           124.      . In categoria cheltuielilor financiare intra:


a. Pierderi din creante legate de participatie, dobanzile aferente imprumuturilor si
a altor datorii privind exercitiul in curs
b.  Pierderi din creante legate de participatie, dobanzile aferente imprumuturilor si
a altor datorii privind exercitiul in curs, pierderi din vanzarea titlurilor de
plasament
c. Pierderi din creante legate de participatie, dobanzile aferente imprumuturilor si
a altor datorii privind exercitiul in curs, pierderi din vanzarea titlurilor de
plasament, diferentele de curs valutar, din operatiile curente si disponibilitati in
devize
d. Pierderi din creante legate de participatie, dobanzile aferente imprumuturilor si
a altor datorii privind exercitiul in curs, pierderi din vanzarea titlurilor de
plasament, diferentele de curs valutar, din operatiile curente si disponibilitati in
devize, sconturile acordate clientilor
e. Pierderi din creante legatede participatii, pierderi din vanzarea titlurilor de
plasament, diferentele nefavorabile de curs valutar, din operatiile curente si
disponibilitatile in devize, dobanzile curente aferente imprumuturilor primite si
altor datorii privind exercitiul in curs, sconturile acordate clientilor, alte
cheltuieli financiare

           125.      .Daca se are in vedere rolul rolul cheltuielilor in analiza activitatii pe


genuri de activitati, cheltuielile dupa natura lor  se pof grupa pe functiile
intreprinderii. Aceata grupare contine:
a. Cheltuieli de aprovizionare, cheltuieli de fabricatie
b. Cheltuieli de aprovizionare, cheltuieli de fabricatie, chelruieli de distributie
c. Cheltuieli de aprovizionare, cheltuieli de fabricatie, cheltuieli de
distributie(desfacere), cheltuieli administrative, cheltuieli financiare
d. Cheltuieli de aprovizionare, cheltuieli de fabricatie, cheltuieli administrative,
cheltuieli financiare

           126.      . Imprumuturile obligatar cuprinde urmatoarele elemente:


a. Durata, valoarea nominala
b. Durata,  dobanda
c. Durata, valoarea nominala, dobanda
d. Durata, amortizarea primelor, dobanda

           127.      . O societate comerciala primeste factura pentru prima rata de leasing


financiar (intern) in care sunt inscrise : capital de rambursat 50.000 lei,
dobanda 10.000 lei,  TVA 19 %. Care sunt inregistrarile operate cu ocazia
primirii facturii de leasing?
a. %           =   404      69.500

167                            50.000

1685                          10.000

   4426                           9.500

  666            471            10.000
b. %           =   404      69.500

167                            50.000

1685                         95.00

   4426                         10.000

  666            471            10.000
c. %           =   404      59.500

167                            50.000

   4426                         95.00

  666            471            10.000
           128.      SC ALFA SRL a achizitionat marfuri din import pentru care se
considera

urmatoarele date: pretul de cumparare facturat de furnizor 4000 lei, taxe vamale
achitate in vama 800 lei, TVA achitata in vama 912 lei, cheltuieli de transport
intern 150 lei, cheltuieli de manipulare 50 lei, reducere comerciala acordata de
furnizor 100 lei, diferenta nefavorabila de curs valutar calculata la plata
furnizorului extern efectuata inainte de vanzarea marfurilor 218 lei. Costul de
achizitie este:
a.   5.000
b.    4.900
c. 4.850
d.    5.912

           129.      .
In contul de profit si pierdere figureaza urmatoarele
informatii:vanzaride marfuri 20.000 lei ; costul de cumpararea a
marfurilorvandute 5.000 lei; productia imobilizata 28.000 lei;cheltuieli cu
materii prime 5.000  lei; subventii de exploatare 6.000 lei; subventii pentru
investitii virate la venituri 8.000 lei; cheltuieli cu personalul  8.500 lei;
amortizari si provizioane de exploatare  12.000 lei; amenzi datorate 870 lei;
si platite 600 lei; cota de impozit pe profit este de 16%. Impozitul pe profit
datorat este:
a. .6436,8
b. .6.480
c. 6585,6
d. .6.280
e. .6.196,8

           130.      Din balanta de verificare s-au extras urmatoarele date: clietii 8.600 lei,
clienti incerti .3.000 lei, clienti creditori 2.800 lei, conturi curente la banci
sold creditor) 4.200 lei, furnizori 6.300 lei, furnizori debitori 3.500 lei,
decontari cu asociatii privind capitalul (sold debitor) 1.000 lei, efecte de plata
800 lei, TVA neexigibila (sold creditor) 3.100 lei, TVA de recuperat
600.000  lei, dividende de plata 1.300 lei, impozit pe profit 380 lei, debitoti
diversi 2.600 lei, provizioane pentru deprecierea datoriilor 300 lei. Care este
marimea creantelor :
a.  19.000;
b. 14.800 lei;
c.  15.500 lei;
d. 19.600 lei;
e.  15.500 lei.

           131.      Din balanta de verificare s-au extras urmatoarele date: clietii 8.600 lei,
clienti incerti .3.000 lei, clienti creditori 2.800 lei, conturi curente la banci
sold creditor) 4.200 lei, furnizori 6.300 lei, furnizori debitori 3.500 lei,
decontari cu asociatii privind capitalul (sold debitor) 1.000 lei, efecte de plata
800 lei, TVA neexigibila (sold creditor) 3.100 lei, TVA de recuperat
600.000  lei, dividende de plata 1.300 lei, impozit pe profit 380 lei, debitoti
diversi 2.600 lei, provizioane pentru deprecierea datoriilor 300
lei. Care estemarimea datoriilor:
a.  18.500 lei;
b.  14.680lei;
c.  18.880lei;
d. 19.100 lei;
e.  22.380lei.

           132.         . In structura activelor circulante nu se includ:


a. .stocurile
b. creantele
c. investitiile financiare pe termen scurt
d. casa si conturi la banci
e. cheltuieli in avans

           133.      . Ce  semnifica inregistrarea contabila:

            
213 =  456
a.  aportul la capitalul social a unui mijloc fix
b. restituirea catre asociati a unui mijloc fix
c. casarea unui mijloc fix
d. amortizarea unui mijloc fix
e. reevaluarea unui mijloc fix
           134.      . Daca  o societate primeste de la bugetul de stat suma de 20.000 lei
drept compensatie pentru pierderile inregistrate ca urmare a efectuarii unor
cheltuieli generate de evenimente extraordinare, aceasta va inregistra
subventia de primit astfel:
a.    131    =  7584            20.000 lei
b.   445    =    771            20.000 lei
c.     131     =    771           20.000 lei
d.   5121    =   445            20.000 lei
e. 5121    =    131           20.000 lei

           135. . Anumite structuri ale situatiilor financiare sunt direct legate de


evaluarea pozitiei

          financiare. Care sunt acestea?


a. active, datorii, venituri
b. active , venituri si cheltuieli
c. active, datorii, capitaluri propii
d. capitaluri propii, active, venituri
e. datorii, venituri, capitaluri propii

           136.             . Bilantul este docomuntul care realizeaza

          descrierea pozitiei financiare a intreprinderii in raporturile cu mediul extern.


Ecuatia

         utilizata pentru a evidentia pozitia financiara este:   


a. capital propiu  =  activ  -  datorii
b. activ  =  pasiv
c. trezoreria neta  =  incasari  -  plati
d. capital propiu  -  pasiv  =  activ
e. mijloace economice  =  surse de finantare

           137.      . Clientii sunt incerti cand.


a. In cazul in care creantele nu s-au incasat la timp
b. In situatia in care creantele sunt irecuperabile
c. Cand s-a deschis o actiune judecatoreascapentru recuperarecreantelor
d. In cazul in care creantele nu s-au incasat la termenul stabilit si exista conditii
care determina lipsa de incredere in capacitatea financiara a acestor parteneri
comerciali de a-si onora obligatiile asumate

           138.      Pe data de 31 decembrie N existau in casieri de 300 USD, cu ovaloare contabila in


lei de 600 lei. Cursul de schimb la sfarsitul anului este de 1,9 lei/USD. Formula contabila
de inregistrare a diferentelor de curs valutar la evaluarea disponibilului este:
a. 5314           =        5311        30 lei
b. 665             =        5311        30 lei
c. 5311           =         765         30 lei
d. 5311           =        5314        30 lei

           139.      O societate comerciala contracteaza un credit bancar pe termen scurt in valoare de


150.000 lei , rambursabil in 3 luni. Dobabda de 25% pe an se achita la sfarsitul fiecarui
luni. Ratele scadente se ramburseaza in sume egale. Inregistrarile contabile din
prima lunasunt:
a. 5121   =        5191        150.000 lei

 5191   =        5121          50.000 lei
b. 191   =        5121          50.000 lei

   666   =        5198            9.375 lei
c. 5121    =       5191        150.000 lei

   666    =       5198             9.375 lei

     %    =        5121          59.375 lei

 5191                                50.000 lei

 5198                                  9.375 lei
d. 5121     =        5191        150.000 lei

  666     =        5198            9.375 lei
e. 5121     =        5191        150.000 lei

5198     =         5121           9.375 lei
           140.      . O societate comerciala contracteaza un credit bancar pe termen scurt in valoare
de 150.000 lei, rambursabil in 3 luni. Dobanda de 25 % pe an se achita la sfarsitul fiecarei
luni . Ratele scadente se ramburseaza in sume egale. Datorita unor probleme financiare
rata scadenta din luna aIII.-a si dobanda aferenta se achita la sfarsitul lunii a 4-a., cu o
penalitate de 0,01% pe zi de intarziere. Inregistrarile contabile

Aferente lunii a 3-a sunt:


a. 5191  =       5192       50.000 lei
b. 5191  =       5192       50.000 lei

5198  =         666         9.375 lei
c.   666  =       5198       9.375  lei
d. 5191   =       5192     50.000 lei

  666   =       5198       9.375 lei

           141.      . Clientii dunt litigiosi  cand:


a. In cazul in care creantele nu s-au incasat la timp
b. In situatia in care creantele sunt irecuperabile
c. Cand s-a deschis o actiune judecatoreascapentru recuperarecreantelor
d. In cazul in care creantele nu s-au incasat la termenul stabilit si exista conditii
care determina lipsa de incredere in capacitatea financiara a acestor parteneri
comerciali de a-si onora obligatiile asumate

           142.      142Dupa perioda la care se refera, veniturile se grupeaza in:


a. Venituri ralizate in avans, venituri de realizat
b. Venituri curente, venituri realizate in avans, venituri de realizat
c. Venituri ralizate in avans, venituri de realizat
d. Venituri ralizate in avans, venituri de realizat, venituri extraordinare
e. Venituri ralizate in avans, venituri de realizat, venituri extraordinare

           143.      . Formula de inregistrare a veniturilor din provizioane si ajustari pentru depreciere


este:
a.      %                =            78

    29

    39

    49

    59
b.   68              =               %

                                      29

                                      39

                                       49

                                       59
c.      68               =               78
d.    151              =               78

           144.      . Formula de inregistrarea a veniturilor din productia stocata este:


a.      %                =                72

          20

          21

          23
b.      %                =                711

          33

          34
c.   %               =                 711

          30

          33

          34
d.   %             =                  711

          20

          21

          23
e.   %            =                    72

          33

          34

           145.      Veniturile unei societati sunt reprezentate de urmatoarele elemente:


a. Venituri din activitati curente, venituri extraordinare
b. Venituri din activitati curente, castiguri din orice sursa
c. Venituri din activitati curente, castiguri din orice sursa, venituri extraordinare
d. Venituri din activitati curente, castiguri din orice sursa, venituri extraordinare, venituri
nerealizate
e. Venituri curente, castiguri din orice surse, venituri nerealizate

           146.      Evidenta veniturilor se organizeaza pe feluri de venituri, dupa natura lor in:


a. Venituri din exploatare, venituri extraordinare, venituri din provizioane
b.  Venituri din exploatare, venituri financiare, venituri din impozitul amanat
c. Venituri din exploatare, venituri financiare, venituri extrardinare, venitul din impozitul
amanat
d. Venituri din exploatare, venituri financiare, venituri extraordinare, venituri din provizioane
si depreciere, venitul din impozitul amanat
e. Venituri din exploatare, venituri financiare, castiguri

           147.      . O societate comerciala efectueaza inventarul anual , in urma caruia constata un


plus de inventar la materii prime de 500 lei si ambalaje de 600 lei.

 Formula de inregistrare a bunurilor de natura stocurilor de materii prime si materiale constatate


in plus la inventarul permanent este:
a.        %          =              60   1.100

        30                                    500

        38                                    600
b.    %         =                75   1.100

        30                                    500

        38                                    600     
c.    %        =               70   1.100

        30                                    500

        38                                    600
d.    30        =                60      500

           148.      In urma realizarii de catre o entitate a inventarului anual se constata  se constata


pentru elementele de activ, diferentele  in minus intre valoarea de inventar si valoarea de
intrare pentru deprecierile ireversibile  de 6.000 pentru mijloace fixe lei si pentru
deprecieri reversibile de 5.000  lei pentru stocuri. Acestea se inregistreaza in contabilitate
astfel:
a.      68          =              28      11.000 lei
b.    68           =             28      6.000 lei
       68           =           29       5.000 lei                  
c.   68          =              28       11.000 lei
d.     68           =             29        6.000 lei

   68           =             28        5.000 lei

           149.      . Un salariat are salariul de baza de 3.000 lei, spor de vechime de 10%. Salariatul
are

O persoana in intretinere. Salariatul isi desfasoara activitatea in conditii normale de munca.


Salariul brut, total contributii, baza de calcul, impozitul pe profit si salariul net sunt:
a. a. 3.300, b=511,   c =2.439,   d= 390,      e =2399
b. a=3.300; b= 465;  c = 2.485,  d= 398,      e= 2437
c. a=3.000; b= 465;   c=2.185;   d= 350,      e= 2.185.
d. a=3.300; b= 511;  c= 2.850;   d= 456¸      e =2.333

           150.      Conform reglementarilor contabile, caracteristicile calitative ale informatiei


contabile sunt:
a.       inteligibilitate, relevanta, comparabilitate, credibilitate;
b. inteligibilitate, relevanta, reprezentarea fidela, prudenta, credibilitatea;
c. inteligibilitatea, relevanta, neutralitate, credibilitate;
d. inteligibilitate, relevanta, prudenta, comparabilitate, credibilitate.

           151.      In contabilitatea de tara noastra, dintre principiile reglementate fac parte  si


urmatoarele principii:
a.   permanentei metodelor, prudentei, costului istoric, obiectivitatii;
b. continuitatii activitatii, obiectivitatii, pragului de semnificatie, intangibilitatii;
c.   prudentei, continuitatii activitatii, intangibilitatii, necompensarii;
d. necompensarii, permanentei metodelor, pragului de semnificatie, obiectivitatii.

           152.      Principiul prudentei prevede neadmiterea:


a. subevaluarii activelor;
b. supraevaluarii pasivelor;
c. supraevalarii cheltuielilor;
d. supraevaluarii veniturilor.

           153.      Capitalurile proprii ale intreprinderii reprezinta:


a.       interesul rezidual al actionarilor in activele societatii dupa ce, din totalul activelor nete
au fost deduse toate datoriile;
b. interesul rezidual al actionarilor in datoriile societatii dupa ce, din activele sale au fost
deduse toate datoriile;
c. interesul rezidual al actionarilor in activele societatii dupa ce, din activele sale au fost
deduse toate datoriile;
d. interesul rezidual al actionarilor in activele societatii dupa ce, din datoriile sale nete au fost
deduse toate activele.

           154.     
Conform principiului prelevantei economicului asupra juridicului,
informatiile prezentate in situatiile financiare trebuie:
a. sa reflecte mai ales forma juridica a evenimentelor si a tranzactiilor
b. sa aibe valori semnificative
c. sa puna in evidenta toate operatiile economice ale intreprinderii
d. sa reflecte numai realitatea economica a evenimentelor si tranzactiilor
e. sa reflecte realitatea economica a evenimentelor  si tranzactiilor, nu numai
forma lor juridica

           155.     
Principiile contabile se refera la continutul si calitatea informatiei contabile
furnizate si publicate prin situatiile financiare anuale. In Romania aceste
principii sunt :
a. a.continuitatii activitatii, prudentei, permanentei metodelor, independentei
exercitiului
b. b.continuitatii activitatii; permanentei metodelor; prudentei; evaluarea repetata
a elementelor de activ si depasiv; noncompensarii; importantei relative a
pragului de semnificatie
c.  continuitatea activitatii, permanenta metodelor, prudenta,
independenta      exercitiului, evaluarea separata a elementelor de activ si de
pasiv, intangibilitatea bilantului de deschidere, necompensarea,  prelevantei
economicului asupra juridicului, importanta relativa sau pragul de semnificatie.
d. d. intangibilitatea bilantului de deschidere, permanentei metodelor, prudentei,
continuitatii activitatii.

           156.      . Un salariat al unei entitati nu-si ridica in termenchenzina a-II-a in


suma de 800 lei. Aceasta suma se achita ulterior.Inregistrarile contabile sunt:
a.  800      421       =           426    800
b. 800      421       =           427    800
c. 800      421        =          426    800

  800      426        =        5311    800
d. 800      421        =         427     800
  800      427        =        5311    800
e.  800      421        =        4281    800

  800      4281      =        5311    800

           157.      Se constata ca in exercitiul financiar precedent s-au varsat in plus


contributii ale entitatii de asigurari de sanatate in suma de 500
lei. Inregistrarile contabile aferente sunt:
a.  500      4382      =       7588      500

 500      4313      =        4382     500
b. 500      4313      =        7588      500
c. 500      5311      =        7588      500
d. 500      5311      =        4382      500

 500      4311      =        7588      500

           158.      Formula de calcul a rezultatului contabil cumulat este


a.  venituri impozabil - cheltuieli aferente
b. venituri impozabile  - cheltuieli aferente
c. venituri cumulate - cheltuieli cumulat
d. Venituri cumulate - cheltuieli de ductibile
e. Venituri cumulate - cheltuieli de ductibile  - venituri neimpozabile

           159.      Formula rezultatului contabil impozabil:


a. = rez.contabil cumulat  + chelt. neded. fiscal - venituri impozab.  -  pierderi fiscale din anii
precedenti
b.  = rez. contabil cumulat  +  cheltuieli nedeductibile fiscal
c.  = rez. contabil cumulat  +  cheltuieli nedeductibile fiscal -  venituri neimpozabile
d. = rez. contabil cumulat  +  cheltuieli nedeductibile fiscal -  pierderile fiscale din anii
precedenti
e. = rez. contabil cumulat   - venituri neimpozabile - pierdere fiscala din anii precedenti

           160.      .  La calculul profitului impozabil sunt considerate venituri neimpozabile:


a. dividendele de la o persoana juridica romana, diferentele favorabile de valoare ale titlurilor
de participare, inregistrate ca urmare a incorporarii rezervelor, beneficiile sau primelor
de  emisiuni la persoanele juridice la care se detin titluri de participare;
b. ividendele de la o persoana juridica romana, veniturile din anularea cheltuielilor pentru care
nu s-au acordat  deducere, veniturile din deducere sau anularea ajustarilor pentru care nu s-
au acordat deducere.
c. dividendele de la o persoana juridica romana, diferentele favorabile de valoare ale titlurilor
de participare, inregistrate ca urmare a incorporarii rezervelor, beneficiile sau primelor
de  emisiuni la persoanele juridice la care se detin titluri de participare; veniturile din
anularea cheltuielilor pentru care nu s-au acordat deducere, veniturile din deducerea sau
anularea ajustarilor pentru care nu s-au acordat deducere.
d. dividendele de la o persoana juridica roman, veniturile din anularea cheltuielilor pentru care
nu s-au acordat deducere; veniturile din deducerea sau anularea ajustarilor pentru care nu s-
au acordat deducere.

           161.      . Potrivit codului fiscal cheltuielile cu deducere limitata sunt:


a. cheltuielile de protocol in limita a 2% aplicate asupra diferentai rezultate dintre totalul
veniturilor impozabile si totalul cheltuielilor aferente veniturilor impozabile, altele decat
cheltuielile de protocol si cheltuielile cu impozitul pe profit.

-cheltuielile cu indemnizatia de deplasare acordata salariatilor pentru deplasari sau detasari


in tara sau strainatate, in limita de 2,5% ori nivelul legal pentru institutii publice, in cazul in
care se realizeaza
b. -cheltuielile de protocol in limita a 2% aplicate asupra diferentai rezultate dintre totalul
veniturilor impozabile si totalul cheltuielilor aferente veniturilor impozabile, altele decat
cheltuielile de protocol si cheltuielile cu impozitul pe profit.

-cheltuielile cu indemnizatia de deplasare acordata salariatilor pentru deplasari sau detasari


in tara sau strainatate, in limita de 2,5% ori nivelul legal pentru institutii publice, in cazul in
care se realizeaza profit;

- cheltuielile sociale in limita cotei de 2% aplicata asupra valorii cheltuielilor cu salariile


personalului.
c. -cheltuielile de protocol in limita a 2% aplicate asupra diferentai rezultate dintre totalul
veniturilor impozabile si totalul cheltuielilor aferente veniturilor impozabile, altele decat
cheltuielile de protocol si cheltuielile cu impozitul pe profit.

- cheltuielile sociale in limita cotei de 2% aplicata asupra valorii cheltuielilor cu salariile


personalului.
d. cheltuielile cu indemnizatia de deplasare acordata salariatilor pentru deplasari sau detasari
in tara sau strainatate, in limita de 2,5% ori nivelul legal pentru institutii publice, in cazul in
care se realizeaza profit.

cheltuielile sociale in limita cotei de 2% aplicata asupra valorii cheltuielilor cu salariile


personalului.

           162.      . Impozitele  directe sunt:


a. Impozitul pe profit, impozitul pe salarii
b. Impozitul pe profit, impozitul pe salarii, impozitul pe veniturile microintreprinderilor
c. Impozitul pe profit, impozitul pe salarii, impozitul pe dividende
d. Impozitul pe profit, impozitul pe veniturile microintreprinderilor, impozitul pe salarii,
impozitul pe dividende, impozite si taxa locale, fonduri speciale.
e. impozitul pe salarii, impozitul pe veniturile microintreprinderilor, impozite si taxa locale,
fonduri speciale, impozitul pe dividende

           163.      .Impozitele indirecte sunt:


a. Taxa pe caloarea adaugata, taxa pentru jocuri de noroc
b. Taxa pe caloarea adaugata, taxa pentru jocuri de noroc, taxa pentru jocuri de noroc, accizele
c. Taxa pe caloarea adaugata,  accizele, taxele valmale, taxa pentru jocuri de noroc, taxe pentru
eliberarea de licente, autorizatii de functionare
d. Taxa pe caloarea adaugata, taxa pentru jocuri de noroc, taxa pentru jocuri de noroc, accizele,
taxele vamale
e. taxa pentru jocuri de noroc, accizele, taxele valmale, taxa pentru jocuri de noroc, taxe pentru
eliberarea de licente, autorizatii de functionare

           164.      Rezultatul contabill se obtine prin inchiderea contului ,121 ,,Profit si pierdere",


prin conturile:
a. Cheltuieli si venituri neimpozabile
b. Cheltuieli si venituri realizate
c. Cheltuieli si Venituri
d. Cheltuieli si trezorerie
e. Cheltuieli si venituri incasate

           165.      In urma inventarului anual, se constata un minus  de inventar  la produse finite:


a.   711       =      345
b. 701       =      345
c.  711       =      303
d.   611       =      345
e.   645       =      345

           166.      La inchiderea exercitiului financiar , diferentele de curs valutar aferente creantelor


si datoriilor comerciale :
Denumirea creantelor si Valoarea contabila Valoarea actuala Diferente de curs
datoriilor valutar
Furnizori 3.500 3.400 -100
Clienti 2.400 2.100 -300

Inregistrarile contabile sunt:


a. 665     =     401     100

 665     =    4111    300
b.  401      =    765     100
 665      =   4111    300

 121     =     665     100

 765    =      121     300
c. 401    =      765     100

 665    =    4111     300

  121   =      665     400
d.  401    =      765     100

 665    =    4111     300

  765   =      121     400

           167.      . La inchiderea exercitiului financiar , diferentele de curs valutar aferente


creantelor si datoriilor financiare:
Denumirea creantelor si datoriilor Valoarea contabila Valoarea actuala Diferente de curs
valutar
Creditte bancare pe termen lung 5.000 5.500 500
Imprumuturi acordate pe termen 7.500 8.500 1.000
lung
a.  665      =     1621         500

2675     =       765      1.000
b. 665       =     1621         500

2675     =       765      1.000

  121     =       665      1.500
c.  665     =     1621         500

2675     =       765      1.000

  121     =       665         500

  765     =      121       1.000
d. 1621   =      765         500

  2675   =      765      1.000

    765   =      121      1.500
e.  665    =     1621        500
   665    =     2675     1.000

   121    =       665     1.500

           168.      . O entitate deschide un acreditiv in suma de 1000 lei, din care se fac plati catre
furnizori in valoare de 950. Acreditivul neutilizat se vireaza in contul de disponibil.
Formulele contabile pentru deschiderea si folosirea , si inchiderea  acreditivului sunt:
a. 5411    =     5121    1.000

401      =     5411       950
b. 5411     =     5121      1.000

  401     =     5411         950

5121     =     5411           50
c. 581      =     5121      1.000

5411      =        581     1.000

  401     =     5411          950
d.  581      =    5121      1.000

5411      =       581      1.000

  401      =     5411        950

   581     =     5411          50

5121      =       581          50
e.   581      =    5121      1.000

5411      =       581     1.000

  401      =     5411        950

   581     =     5411          50

170.    Un asociat subscrie si  aduce ca aport social materii prime in suma de 200 lei si materiale
consumabile in suma de 300 lei. Inregistrarile contabile sunt:
a. 301    =      456            200

302    =     456             300
b. 456    =     1011           500
301    =       456           200

302    =       456           300

1011  =     1012           500
c. 456    =     1011           500

301    =       456           200

302    =       456           300
d. 301    =       456           200

 302   =       456           300

1011  =     1012          500