Sunteți pe pagina 1din 1

Evoluția

societății Relații etnice

Dezvoltarea Dezvoltarea Dezvoltarea


personalității instiuțiilor de Perpetuarea
culturală a
învățamânt valorilor culturale
societății
CARACTER
SOCIAL-
ISTORIC CARACTER
NATIONAL ȘI
CARACTERISTICI UNIVERSAL
GENERALE ALE
EDUCAȚ IEI

CARACTER
CARACTER SPECIFIC
PROSPECTIV UMAN

Dezvoltarea
gândirii logice Adaptare Conștiință Motivație
și creative

Anticiparea Acțiune
viitorului sistemică
organizată