Sunteți pe pagina 1din 4

Recunoașterea calificărilor străine: echivalență 13/11/2017 Proceduri pentru

și echivalență modele Urp

Aplicație de model EQ.a (RTF) pentru echivalență

Persoana de contact prin e-mail telefon cameră


Nicola Grillone 075.5828.281 58 - etaj 2

Calificările educaționale străine nu au o valoare legală în Italia, de aceea este necesar


să solicitați recunoașterea în cazul în care deținătorii intenționează să le folosească
pentru exercitarea unei profesii, participarea la o competiție sau continuarea studiilor.

echivalență

Ce este

Echivalența calificărilor educaționale, scolastice sau academice, este procedura prin


care autoritatea scolastică sau academică determină echivalența, pentru toate efectele
legale, a unei calificări obținute în străinătate cu o anumită calificare prezentă în Sistem
italian.

Doar o calificare finală obținută în străinătate la sfârșitul unei căi școlare poate fi


recunoscută ca corespunzătoare unei diplome italiene  .

Cu cine să contactăm

Calificarea educațională Birou competent


Diploma finală a cursurilor de învățământ de Biroul școlar regional - zona teritorială a provinciei
nivel 1 de reședință
Diploma finală a cursurilor de învățământ de Orice birou școlar regional
gradul II
Titluri academice Universitatea de studii

Cine poate aplica

Pentru calificări școlare (nonuniversitare)

 Cetățenii statelor membre ale UE


 Cetățenii statelor părți la Acordul privind Spațiul Economic European
 Cetățeni ai Confederației Elvețiene (Elveția)
 Titulari de statut de refugiat sau de protecție subsidiară

Echivalența la o diplomă de gradul II nu poate fi eliberată înainte de vârsta de 18 ani

Cum se face

Pentru a obține echivalența, cererea trebuie depusă completând formularul


EQ.a corespunzător

 în hârtie simplă pentru diplome educaționale de gradul I


 cu taxă de timbru în valoare de 14,62 EUR pentru diplome educaționale de
gradul II

Documente care vor fi atașate cererii

1. calificare eliberată de școala străină, însoțită de traducerea în italiană, certificată


în conformitate cu textul străin de către autoritatea diplomatică sau consulară
italiană sau de un traducător oficial sau de reprezentarea diplomatică sau
consulară din Italia din țara de origine;
2. declarația de valoare emisă de autoritatea diplomatică sau consulară italiană în
țara de origine, care indică poziția juridică a școlii (de stat sau recunoscută legal,
cu indicația managerului), valoarea (durata, ordinea și gradul de studii la care
este calificată face referire) și valabilitatea în scopul continuării studiilor și
angajării locurilor de muncă în țara în care a fost obținut;
3. orice documentație adecvată pentru dovedirea cunoașterii limbii italiene în
vederea scutirii de la testul suplimentar italian:
o certificat de participare la cursuri de limba italiană
o certificarea limbii italiene printre materiile clasificate în programa școlară
o certificarea performanței muncii la instituții sau companii italiene care
declară utilizarea limbii italiene în timpul lucrului

Pentru calificările din învățământul secundar, aveți nevoie și de:

4. programe ale subiecților vizați de cursul de studii, eliberat de școală la care au


participat, de către autoritățile străine competente, sau preluate din publicațiile
oficiale ale statului străin sau ale autorității diplomatice, însoțite de traducerea în
italiană în același mod indicat la punctul 1);
5. a urmat programa de studii, distinsă pentru anii de școală, eventual cu o
indicație a subiectelor pentru fiecare dintre cursurile la care a
participat. Curriculumul, întocmit și semnat de persoana în cauză, trebuie să
indice rezultatul examenelor finale și orice experiență de muncă obținută în
legătură cu calificarea pentru care se solicită echivalența.
6. declarația autorității diplomatice sau consulare italiene care să ateste că acestea
sunt studii care vizează obținerea calificării pentru care este solicitată echivalența
și care indică sistemul de evaluare (zecimi, sutimi, etc.) și notele minime și
maxime atribuite și fiecare un alt element util în scopul atribuirii votului în
declarația de echivalență.
7. orice alt document sau titlu, în același mod indicat la punctul 1), pe care
solicitantul îl consideră util pentru a produce în interesul său.

Toate documentele pot fi prezentate în original sau în copie certificată.

Trebuie întocmită o listă în duplicat a documentelor atașate

echivalență

Ce este

Echivalența calificării străine cu cea italiană, obținută în străinătate de un cetățean


european și solicitată printr-un anunț de concurență specific pentru a fi admisă la
examenele respectivei competiții, permite participarea la competiția respectivă, fără ca
titlul să fie eliberat Italiană (echivalență).

Cu cine să contactăm

Organismul responsabil de evaluarea echivalenței calificării străine este  Președinția


Consiliului de Miniștri - Departamentul Funcției Publice - Oficiul PPA - Serviciul de
Recrutare, Corso Vittorio Emanuele II, 116 - 00186 Roma
tel. 06-6899.7563 / 7453/7470; e-mail:  servizioreclutamento@funzionepubblica.it .

Cum se face

 depune cererea de participare la concurs la administrația care a publicat apelul,


citând calificarea străină în limba originală și solicitând să fie admis la concurs în
temeiul art. 38 din d. SLG. 165/2001 (admitere în condiții);
 trimite către Departamentul Administrației Publice cererea de echivalare a
calificării dobândite în străinătate, în conformitate cu art. 38 din Decretul legislativ
165/2001, completând formularul întocmit de Departamentul Administrației Publice:
acest formular indică toate documentele necesare pentru depunerea cererii.

Alte referințe:

Ministerul Educației, Universității și Cercetării:

 (pentru calificări academice)


Piazzale Kennedy, 20 - 00144 Roma Tel. 06-97727450
 (pentru calificări similare cu cele ale învățământului școlar și gimnazial
obligatoriu)
Viale Trastevere, 76 / A - 00153 Roma Tel. 06-58493632

S-ar putea să vă placă și