Sunteți pe pagina 1din 1

Fişa de identificare

în vederea publicării unei resurse


în Reţeaua Educaţională Deschisă (R.E.D.)
a Inspectoratului Şcolar Judeţean Vaslui
http://nelpae.ro/red

Numele şi prenumele autorului: CORCIOVEI TATIANA


Grădinița cu P.N. Nr.9, Huși, jud. Vaslui

Denumirea resursei educaţionale propuse: Proiect didactic

Temă/scurtă descriere:
Proiectul didactic are ca temă Povestea Iepurașului de Paște. O activitate integrată care a
fost prezentată în cadrul Comisiei metodice pe unitate. Activitatea a avut ca scop
fundamental transmiterea de cunoștințe despre Paște, accesibile preșcolarilor, prin
integrarea mai multor domenii experiențiale. Prin folosirea unei strategii didactice
eficiente, copiii au aflat povestea Iepurașului de Paște într-o formă nouă, placută,
atractivă, prin realizarea unei cărți în format mare, evidențiindu-se metoda lucrului cu
cartea.

Scopul materialului didactic propus (bifaţi şi/sau descrieţi):


x didactic (de utilizat la clasă, cu elevii)
□ pentru elev (de utilizat de către elevi)
□ de documentare pentru cadre didactice
□ alte scopuri (descrieţi): poate fi distribuit și părinților

Nivel de învăţământ/clasa (clasele): învățământ preșcolar nivel II (5-6 ani).

Aria curriculară/disciplina: Domeniul Limbă și Comunicare - Educarea limbajului


Domeniul Estetic și Creativ - Activitate artistico-plastică
Domeniul Om și Societate - Activitate practică

□ Material extracurricular (bifaţi dacă este cazul)

Competenţe vizate:
- competențe științifice, metodice și psihopedagogice
- compentențe legate de managementul activității didactice

S-ar putea să vă placă și