Sunteți pe pagina 1din 2

Fişa seminarului de la disciplina Comunicare Politică

Lect.dr. Viorel Ţutui

Tematica:
A. Conservatorii
B. Liberalii, social-liberalii, progresiştii
C. Creştin-democraţii, popularii
D. Social-democraţii, socialiştii revoluţionari, comuniştii
E. Naţionaliştii, etniciştii, rasiştii, regionaliştii, separatiştii
F. Marginalii (fringes)

Fiecare platformă politică dintre cele menţionate mai sus va fi analizată în cadrul unui proiect realizat de o
echipă de 4-5 studenţi. Proiectul va trebui să suprindă următoarele aspecte:
1. Principii
2. Valori
3. Idei directoare
4. Electorat-ţintă
5. Partide politice, mişcări civice, lideri
6. Teme de campanie
7. Mesaje-cheie, catchy sound bites
8. Strategii şi tactici de persuasiune

Bibliografie
Fârte, Gheorghe-Ilie, Comunicarea politică: aspecte generale şi forme actuale, în „Argumentum“, nr. 3,
2004/2005, pp. 101-146
Gastil, John, Political Communication and Deliberation, Sage Publications, Inc., Thousands Oaks, 2008
Kaid, Lynda Lee şi Holz-Bacha, Christina, Encyclopedia of Political Communication, Sage Publications, Inc.,
2007
Kirk, Russell, The Conservative Mind: From Burke to Eliot, Regnery Publishing, Washington (D.C.), 2001
Le Seac’h, Michel, L’ État marketing. Comment vendre des idées et des hommes politiques, Editions Alain
Moreau, Paris, 1981
Maarek, Philippe J., Communication et marketing de l’homme politique, deuxième édition, Litec, Paris, 2001
Mény, Yves şi Knapp, Andrew, Government and Politics in Western Europe, 3rd ed., Oxford University Press,
Oxford, 1998
McNair, Brian, Introducere în comunicarea politică, Polirom Iaşi, 2007
Miroiu, Mihaela (ed.), Ideologii politice actuale: semnificaţii, evoluţii, impact, Polirom, Iaşi, 2012
Mungiu-Pipiddi, Alina (coord.), Doctrine politice. Concepte universale si realităţi româneşti, Polirom, Iaşi, 1998
Newman, Bruce L., Handbook of Political Communication, Sage Publications, Inc., Thousand Oaks, 1999
Stoiciu, Andrei, Comunicarea politică. Cum se vând idei şi oameni, Humanitas-Libra, 2000
Thoveron, Gabriel, Comunicarea politică azi, Editura Antet, Oradea, 1996
Wilson, Franck L., European Politics Today. The Democratic Experience, 3rd ed., Prentice Hall, Upper Saddle
River (NJ), 1999.
Ball, Terence şi Dagger Richard, Ideologii politice şi idealul democratic, Polirom, Iaşi, 2000.
Bogdan, Ciprian şi Mişcoiu, Sergiu (coord.), Ideologii Politice. Oscurtă incursiune în gândirea politică modernă
şi contemporană, Adenium, Iaşi, 2014

Condiţii pentru promovarea activitaţilor de seminar:


Realizarea celor 4 prezenţe obligatorii. (Fiecare absenţă în plus va presupune scăderea notei de seminar cu 1p).
Obţierea notei de promovare (nota 5). Participarea la test si realizarea proiectului împreună cu echipa.

Evaluare:
Nota de seminar va fi obţinută dupa formula: Nota proiect/2 + Nota test/4 + Nota intervenţii/4 (Prin urmare
proiectul are o pondere de 50% iar testul si interventiile de 25% fiecare). Testul va fi programat în seminarul al
şaselea (în săptămâna a XI-a respectiv a XII-a) şi se va se desfăşura în primele 50 de minute.
Sem Teme Bibliografie de referinţă Echipa de studenţi
inar
1 Prezentarea tematicii şi regulilor de desfăşurare a activităţii de seminar. Familiarizare cu
specificul disciplinei.
Conservatorismul Adian Paul Iliescu, „Conservatorismul”, în Alina Mungiu-Pipiddi (coord.),
2 Doctrine politice. Concepte universale si realităţi româneşti, Polirom, Iaşi,
1998, pp. 73-83.
Mihai Zodian, „Conservatorismul”, în Mihaela Miroiu (ed.), Ideologii politice
actuale: semnificaţii, evoluţii, impact, Polirom, Iaşi, 2012, pp. 165-189.
Terence Ball şi Richard Dagger, Ideologii politice şi idealul democratic,
Polirom, Iaşi, 2000, pp. 99-123.
Claudiu Bolcu, „Conservatorismul” în Ciprian Bogdan şi Sergiu Mişcoiu
(coord.), Ideologii Politice. Oscurtă incursiune în gândirea politică modernă
şi contemporană, Adenium, Iaşi, 2014, pp. 51-88.
Liberalii, social- Aurelian Crăiuţu, „A fi sau a nu fi liberal”, în Alina Mungiu-Pipiddi (coord.),
3 liberalii, Doctrine politice. Concepte universale si realităţi româneşti, Polirom, Iaşi,
progresiştii 1998, pp. 17-44.
Nicolai Emanuel Dobrei, Andreea Molocea, „Liberalismul”, în Mihaela
Miroiu (ed.), Ideologii politice actuale: semnificaţii, evoluţii, impact, Polirom,
Iaşi, 2012, pp. 37-66.
Terence Ball şi Richard Dagger, Ideologii politice şi idealul democratic,
Polirom, Iaşi, 2000, pp. 59-96.
Alexandra Sabou, „Liberalismul” în Ciprian Bogdan şiSergiu Mişcoiu
(coord.), Ideologii Politice. Oscurtă incursiune în gândirea politică modernă
şi contemporană, Adenium, Iaşi, 2014, pp. 19-50.
Creştin- Enyedi Zsolt, „Creştin-democraţia”, în Alina Mungiu-Pipiddi (coord.),
4 democraţii, Doctrine politice. Concepte universale si realităţi româneşti, Polirom, Iaşi,
popularii 1998, pp. 145-165.
Alice Iancu, „Creştin-democraţia”, în Mihaela Miroiu (ed.), Ideologii politice
actuale: semnificaţii, evoluţii, impact, Polirom, Iaşi, 2012, pp. 138-161.
Social-democraţii, Anton Carpinschi, „Doctrina social-democrată”, în Alina Mungiu-Pipiddi
5 socialiştii (coord.), Doctrine politice. Concepte universale si realităţi româneşti,
revoluţionari, Polirom, Iaşi, 1998, pp. 175-192.
comuniştii Alice Iancu, „Social-democraţia”, în Mihaela Miroiu (ed.), Ideologii politice
actuale: semnificaţii, evoluţii, impact, Polirom, Iaşi, 2012, pp. 70-102.
Valentin Quintus Nicolescu, „Comunismul”, în Mihaela Miroiu (ed.),
Ideologii politice actuale: semnificaţii, evoluţii, impact, Polirom, Iaşi, 2012,
pp. 359-382.
Terence Ball şi Richard Dagger, Ideologii politice şi idealul democratic,
Polirom, Iaşi, 2000, pp. 149-176.
Ciprian Bogdan, „Socialismul” în Ciprian Bogdan şiSergiu Mişcoiu (coord.),
Ideologii Politice. Oscurtă incursiune în gândirea politică modernă şi
contemporană, Adenium, Iaşi, 2014, pp. 89-120.
Naţionaliştii, Alina Mungiu-Pipiddi, „Naţionalismul, politica etnică şi naţional comunismul
6 etniciştii, rasiştii, „ în în Alina Mungiu-Pipiddi (coord.), Doctrine politice. Concepte universale
regionaliştii, si realităţi româneşti, Polirom, Iaşi, 1998, pp. 109-120.
separatiştii George Surugiu, „Extrema dreaptă”, în Mihaela Miroiu (ed.), Ideologii
politice actuale: semnificaţii, evoluţii, impact, Polirom, Iaşi, 2012, pp. 384-
413.
Terence Ball şi Richard Dagger, Ideologii politice şi idealul democratic,
Polirom, Iaşi, 2000, pp.179-199.
Marginalii Mihaela Miroiu, „Feminismul ca politică a modernizării”, Alina Mungiu-
7 (fringes) Pipiddi (coord.), Doctrine politice. Concepte universale si realităţi
româneşti, Polirom, Iaşi, 1998, pp. 252-271.
Ioana Vlad, „Feminismul”, în Mihaela Miroiu (ed.), Ideologii politice actuale:
semnificaţii, evoluţii, impact, Polirom, Iaşi, 2012, pp. 384-413.