Sunteți pe pagina 1din 7

Proiect didactic

Disciplina: Geografie
Clasa: a VIIA
Subiectul: Apele de suprafață.Râurile
Tipul lecției: Mixtă
Data: 10.02.2020
Profesor: Zama Linda

Competențe specifice:
 Interpretarea realității geografice prin mijloace şi limbaje specifice, manifestând interes pentru dezvoltarea sustenabilă a mediului .
 Abordarea unor situații - problemă ale mediului local, regional și global, demonstrând responsabilitate și respect față de natură și societatea umană

Unități de competențe:
 1.1.Utilizarea unor termeni geografici în diferite contexte
 1.3.Aprecierea unor elemente, procese și fenomene geografice observate direct sau indirect
 3.1. Recunoașterea situațiilor - problemă ale mediului la nivel regional

Obiective operaționale: la finele lecției elevii vor fi capabili să:


O1. Să determine particularitățile bazinelor de scurgere ale Eurasiei
O2.Să identifice bazinele de scurgere și principalele râuri ale Eurasiei
O3.Să deducă dependența râurilor de relief și de climă
O4.Să argumenteze importanța râurilor pentru natură și pentru om

Tehnologie didactică:
 Resurse materiale: lucru cu manualul, lucru la tablă, harta fizică a Eurasiei, atlasul școlar.
 Resurse procedurale: explicația, conversația, ciorchinele nestructurat, graficul T, Prezentare Powerpoint
Scenariul demersului didactic
Etapele O Activitatea profesorului Activitatea elevului Metode
lecției
Evocarea Bună ziua! Luați loc Elevii se salută și pregătesc materialele necesare pentru
lecție:manual, caiet, atlas, harta de contur. Explicația
Pentru acasă ați avut de pregătit tema: „Zonele
climatice”
1.Numește zonele climatice ale Eurasiei și 1.Zonele climatice ale Eurasiei sunt:Ecuatorială,
caracterizează-le pe scurt? Subecuatorială, Tropicală, Subtropicală, Temperată,
2.Ce reprezintă musonii? Subpolară, Polară.
3.De ce zona climatică temperată este cea mai 2. Musonul - este un vânt (tropical) periodic(deoarece
desfășurată? odată suflă într-o direcție și apoi în alta) care suflă pe
4.În ce zonă climatică este situată Republica Moldova? teritoriul Asiei de sud (India, partea vestică a
peninsulei Indochina, Bangladesh, Birmania, Indonezia)
și în Oceanul Indian, ajungând iarna până la coasta de
nord a Australiei și coasta estică a Africii (Madagascar
și Mozambic).
3.Zona climatică temperată este cea mai desfășurată din
cauza extinderii mari a continentului.
4.Republica Moldova este situată în zona temperată.
Se face legătură cu tema nouă:
Care alte componente ale naturii sunt în strânsă legătură Relieful, lumea organică, apele.
cu clima?
Analiza
 Ce râuri din Eurasia cunoașteți? Elevii analizează harta
 Care râuri sunt cele mai lungi? Răspund la întrebări Lucrul cu harta
 Care e cel mai lung râu din Europa? Yangtze fizică a Eurasiei
 Prin câte țări curge Dunărea? 10 state europene

Tema noastră de astăzi este „Apele de


suprafață.Râurile” Elevii notează tema nouă în caiete

Ciorchinele
Realizarea O2 Utilizând textul manualului și figura 2.66 de la pagina Elevii completează ciorchinele la tablă nestructurat
sensului 75, determinați bazinele de scurgere ale Eurasiei și
râurile ce aparțin acestor bazine (2-3 exemple de râuri
pentru fiecare bazin) (Anexa 2) Tabelul T
În baza manualului și a hărții fizice completăm Elevii îndeplinesc sarcinile propuse de profesor
următorul tabel: “Bazinele de scurgere și
O1
caracteristicile lor principale” (Anexa 1) Lucru cu
manualul
Se împarte clasa în 5 echipe, după care fiecare echipă
studiază câte un bazin de scurgere și caracteristicile
lor.La final câte un elev din fiecare echipă completează
tabelul la tablă.

O3 Dependența râurilor de relief și de climă Elevii ascultă cu atenție cele spuse de profesor
-Râurile care izvorăsc din zone montane au cursuri de
apă mai repezi, în lungul lor pot apărea căderi de apă,
numite cascade, valea este îngustă datorită rocilor dure,
în timp ce în zonele joase de campie valea râului se
lărgește mult, apărând frecvent coturi ale apelor numite
meandre (rocile sunt ușor erodate la câmpie deoarece
sunt moi).
-Clima are un rol important deoarece regimul
precipitațiilor face ca un râu să aibă debite mari sau mici
de-a lungul unui an.Atunci când este perioada de îngheț
râurile își micșorează volumul, însă odată cu încălzirea
vremii le crește debitul.Dacă topirea gheții și zăpezilor
coincide cu ploile atunci râul inundă teritorii întinse. Lucrul cu
manualul
O4 În baza textului din manual de la pagina 78 argumentați Râurile contribuie la modelarea reliefului, schimbul de
importanța râurilor pentru natură și om, în 4-5 propoziții substanţe dintre uscat şi ocean, influenţează formarea
climei, a vegetaţiei, solurilor.
în paralel cu Republica Moldova.
Omul foloseşte apa râurilor în alimentaţie, irigare,
industrie, odihnă, transporturi, pescuit, creşterea
animalelor acvatice .
Reflecția -Identificați bazinele de scurgere ale râurilor Eurasiei Elevii aplică cunoștințele căpătate în realizarea
sarcinilor
-Deduceți caracteristicile principale ale fiecărui bazin

-Care este dependența râurilor de relief și de climă?

-Care este importanța râurilor pentru natură și în viața


omului?

Extensia Studierea temei : Apele de suprafaţă .Râurile Elevii își notează tema pentru acasă
De caracterizat la alegere un râu după algoritm.
La finele lecției elevii sunt notați.
Anexe:

Anexa 1:

Bazinele de scurgere Caracteristicile principale

-Majoritatea râurilor au alimentare nivală și, parțial, pluvială.


Bazinul Oceanului Arctic -Iarna, râurile îngheață pe o perioadă îndelungată de timp.
-Dezghețul începe din cursul superior al râurilor, ceea ce provoacă
îngrămădiri de gheață și revărsări mari.

-În partea de vest râurile nu îngheață și au multă apă pe tot parcursul anului
Bazinul Oceanului Atlantic -Spre est râurile îngheață iarna pentru puțin timp și se revarsă primăvara
-Iarna au un debit mare
-Vara nivelul apei scade puternic sau seacă.

-Râurile sunt de munte


Bazinul Oceanului Pacific -Erodează puternic rocile și transport mari cantități de aluviuni.
-Râurile din partea de est și din sud-est au un nivel ridicat vara
-Iarna nivelul apei este scăzut.
-Râurile dn zona temperată îngheață iarna
-Râurile din zona subtropicală – nu îngheață.

-Au alimentare predominant pluvială, doar în cursul superior-nivală și


Bazinul Oceanului Indian glaciară.
-Nivelul apei crește brusc vara, în perioada ploilor și a topirii zăpezilor.
-Iarna, nivelul apei scade puternic.
-Râurile din zona climatică ecuatorială sunt permanent bogate în apă.
-Râurile bazinului endoreic sunt mai puține și au un regim hidrologic
Bazinul Endoreic neregulat, cu alimentare mixtă.
-Nivelul apei crește doar la începutul verii.
-La sfârșitul verii nivelul apei scade sau râurile seacă.
-Unele râuri se pierd în nisipuri
-Populația folosește apa acestor râuri pentru irigare.
Anexa 3:
Algoritmul de caracterizare a fluviilor
1.Denumirea râului şi lungimea lui
2.Poziţia pe continent
3.Direcţia de curgere
4.Izvorul râului
5.Unităţi mari de relief traversate
6. Afluenţii principali
7.Tipul de alimentare
8. Regimul râului
Anexa 2:

Bazinul Oceanului
Arctic
(Obi, Enisei)

Bazinului endoreic Bazinele de Bazinul Oceanului


scurgere ale Atlantic
(Amu-Daria, Sâr-Daria) (Sena, Nipru, Nistru)
Eurasiei

Bazinului Oceanului Bazinului Oceanului


Indian Pacific
(Ind, Gange, Eufrat) (Huang He, Yangtze)

S-ar putea să vă placă și