Sunteți pe pagina 1din 9

Universitatea din Nice Sophia Antipolis (UNS, fostă UNSA) este o universitate

franceză multidisciplinară, creată în 1965 3 . Universitatea este situată în Nisa și în departamentul


Alpes-Maritimes . Acesta salută aproape 30.000 de studenți, inclusiv aproximativ 20% studenți
internaționali, repartizați în mai multe campusuri și unități de formare și cercetare (UFR). Are puțin
peste 1.500 de profesori, profesori-cercetători și monitori 4 .
Universitatea Nice Sophia Antipolis este alcătuită din șapte unități de formare și cercetare (UFR), 3
institute ( IAE Nice Graduate School of Management , ISEM School Graduate of Business &
Economics și Institutul Universitar de Tehnologie din Nisa ), și 2 școli ( Polytech Nice Sophia ,
Școala Superioară de Predare și Educație). Din noiembrie 2008 i s-a atașat Observatorul Côte
d'Azur 5 . Este unul dintre membrii fondatori ai Universității din Coasta de Azur (UCA), care a fost
selectată ca inițiativă de excelență (IDEX) și a Coordonării universităților franceze de cercetare
intensivă .
În 2015, a fuzionat cu alte unități din noua Universitate Côte d'Azur 6 .

Istoric [ edit | schimba codul ]

Universitatea Centrul Mediteranean .

Învățământul superior pare să Nisa la XVII - lea  secol. Un colegiu de jurisconsulti , Collegium


jurisconsultorum niciensium , a fost creat în 1639 de către ducii de Savoia 7 . O școală
de medicină se bazează , de asemenea , la momentul respectiv 7 .
Vocația universitară a orașului spune apoi la începutul XX - lea  secol, datorită eforturilor depuse de
cadre universitare , cum ar fi Louis Trotabas sau Maurice Mignon care creează, în
1933, Universitatea din Centrul Mediteranean (UCM), cu ajutorul autorităților locale inclusiv primăria
din Nisa, condusă de Jean Médecin 7 . Primul său administrator este Paul Valéry 7 . Au fost fondate
apoi un Institut de studii juridice în 1938, un Institut de studii literare în 1941 și un Institut de studii
științifice în 1945 7 . Facultate de Drept și Economie, atașată la Universitatea din Aix-Marsilia, a fost
înființat în 1962 7 .
Universitatea din Nisa a fost înființată în 1965. Atunci a fost formată din facultățile de litere, științe și
drept și economie 7 . În 1968, aceste trei facultăți au fost înființate în campusurile lor curente 7 . În
1989, universitatea a luat numele de Universitatea din Nisa Sophia Antipolis , cu referire
la tehnopola vecină 7 . Sediul universității a fost stabilit din 1965 în parc și în castelul din Valrose 7 .
Universitatea este autonomă din 1 st ianuarie 2010 8 . În ianuarie 2016, universitatea a obținut
eticheta „inițiativă a excelenței” (IDEX) prin intermediul proiectului de asociere Universitatea Coasta
de Azur JEDI (Joint, Excellent & Dynamic Initiative) 9 .
În 2017 , președintele său Frédérique Vidal a fost numit ministru al învățământului superior,
cercetării și inovării .

Administrare [ edit | schimba codul ]

Mare castel de Valrose , sediul universității.


Personal și Buget [ schimbare | schimba codul ]
De la 1 st ianuarie 2010, universitatea este autonoma 10 ca mai mult de jumătate din universitățile
franceze. Prin urmare, își administrează resursele umane în sine și primește un buget de stat de 170
de milioane de euro pe an pentru salarizarea a 2.280 de persoane 10 . Această dotare este în plus
față de 40 - 50 de milioane de euro acordate de stat universității în fiecare
an 10 . O fundație universitară numită Unice a fost creată în 2010 pentru a putea strânge noi
fonduri 10 , 11 .
În 2009 , universitatea a avut 243,1 milioane EUR conform datelor previzionate 1 . Aceste resurse
provin în principal din finanțări publice (227,1 milioane de euro sau 93,4% din total) 1 . Taxa
de înregistrare a raportat 4,6 milioane de euro și venituri aferente taxei de ucenicie 1400000 1 .

Președințiile [ schimbare | schimba codul ]
Această secțiune este goală, insuficient detaliată sau incompletă. Ajutorul dvs. este
binevenit! Cum se face
De la crearea universității în 1965, următorii președinți s-au succedat:

 Jean-Claude Dischamps, din 1 st luna noiembrie anul 1969 31 octombrie 1974


 Jean Touscoz, din 1 st luna noiembrie din 1974 31 octombrie 1979
 Marcel Azzaro, din 1 st luna noiembrie anul 1979 30 aprilie 1989
 Michel Bornancin, din 1 st luna mai 1989 de 30 aprilie 1994
 Jean-Pierre Laheurte, din 1 st luna mai anul 1994 30 aprilie 1999
 Geneviève Gourdet, din 1 st luna mai anul 1999 30 aprilie 2004
 Albert Marouani, din 1 st luna mai 2004 de 19 aprilie 201212  ;
 Frédérique Vidal , din19 aprilie 201213 , 14 până la19 mai 2017.
 Emmanuel Tric, de atunci 28 iunie 201715

Componente [ editați | schimba codul ]
Universitatea este structurată în conformitate cu codul de învățământ care stabilește organizarea
legală a universităților din Franța. Multidisciplinară, are nouă unități de formare și cercetare (UFR),
trei institute, două școli, precum și unsprezece servicii comune 2 . Acesta include aproximativ 1 300
de profesori, lectori și instructori 2 .

Structuri educaționale [ edit | schimba codul ]

Facultatea de litere.

Pregătirea științifică este asigurată în principal de șapte departamente de formare din cadrul
Științelor UFR, denumite „Facultatea de Științe”. Găsim departamentele de chimie, electronică,
informatică, matematică, fizică, științele vieții și „Pământ, mediu, spațiu” 16 . În 2010, acest UFR a
salutat 3.815 studenți, sau 14,6% din totalul forței de muncă. În plus, există în cadrul universității o
școală de inginerie, Polytech'Nice-Sophia , precum și Institutul Universitar de Tehnologie din
Nisa . Pregătirea în medicină este asigurată de Facultatea de Medicină, care a avut 3.182 de
studenți în 2010. Există, de asemenea, un UFR în stomatologie, numită „facultate de chirurgie
dentară”, compusă din nouă secții și subsecțiuni de instruire.
Instruirea în litere și științe umane este asigurată de departamentele de formare ale UFR Litere, arte
și științe umane (LASH), denumită „Facultatea de Litere, Arte și Științe Umane” 17 . În 2010, a salutat
5.709 studenți, sau 21,8% din totalul forței de muncă. Treisprezece departamente există în arte,
litere și limbi: limbi străine aplicate, limbă Oc, italiană, rusă, germană, arabă, engleză, chineză,
spaniolă, greacă modernă, ebraică, portugheză și franceză ca limbă străină și a doua. 18 . Există, de
asemenea, un institut universitar pentru limbi responsabile cu organizarea predării limbilor străine
pentru studenții specializați în alte discipline 19. În științele umaniste și sociale, există departamentele
de istorie, filozofie, psihologie, sociologie-etnologie, informatică și un departament interdisciplinar
„Studii culturale: dinamica societăților contemporane”. Domeniul literelor este format din trei
departamente: litere clasice, litere moderne și științe ale limbii. În cele din urmă, artele reunesc
departamentele de dans, muzică și teatru. Există, de asemenea, un departament de
comunicații. Pregătirea geografică depinde de facultatea „Spații și culturi” și departamentul său de
„Geografie, dezvoltare și mediu durabilă” 20 . Nu există un departament de istorie a artei.
Formarea în drept și științe politice este asigurată de cele două departamente ale Facultății de Drept
și Științe Politice. Această facultate avea 3.405 de studenți în 2010, sau 13% din totalul forței de
muncă. Există, de asemenea, Institutul pentru Legea păcii și dezvoltării . Pregătirea în economie și
management are loc la Institutul Superior de Economie și Management, care în 2010 a întâmpinat
2.333 de studenți (8,9%). Creat la începutul anului universitar 2010, acest pol este rodul unei idei din
partea universității de a-și îmbunătăți poziția națională în formarea studenților în economie și
management. În plus, există și Institutul de Administrare a Afacerilor din Nice, care acționează ca
„școala de afaceri” a universității,
"Facultatea de Științele Sportului" a oferit instruire în știință și tehnologie pentru activități fizice și
sportive (STAPS) din 1978 21 . La începutul anului universitar 2010, sunt înregistrați 869 de studenți.
În cele din urmă, formarea cadrelor didactice și a viitorilor profesori este asigurată de Școala
Superioară de Profesorat și Educație Célestin Freinet , în care 733 de persoane au fost înscrise în
2010.

Școli de doctorat [ edit | schimba codul ]


Universitatea are cinci școli de doctorat:

 Științe de bază și aplicate.


 Științele și tehnologiile informației și comunicațiilor.
 Științele vieții și sănătății
 Litere, științe umane și sociale.
 Drept, economie, științe politice și management
În 2009, 213 teze au fost susținute 2 .

Servicii comune [ schimbare | schimba codul ]


Universitatea are douăsprezece servicii comune 22  :

 misiunea serviciului comun de documentare (SCB / BU) este de a facilita accesul la


documentația necesară pentru predare și cercetare, de a coordona politicile de achiziție a
documentelor universității și de a instrui în metodologii documentare. ; reunește cele
șapte biblioteci universitare (drept, scrisori, medicină, știință, EPU Sophia, Saint-Jean d'Angély
și STAPS), biblioteca de matematică, cea a Passiflores și biblioteca comună MSH-BU;
 serviciul universitar de activități fizice și sportive (SUAPS) are misiunea de a organiza
practici fizice și activități sportive pentru studenți și personalul universității, primirea și validarea
înregistrării studenților și a personalului universității. „universitate și să gestioneze facilitățile
sportive universitare (o piscină, trei săli de gimnastică, șase camere de specialitate și
unsprezece terenuri de tenis);
 serviciul comun de sistem informațional (DSI) este responsabil pentru resursele IT;
 serviciul universitar de medicină preventivă și de promovare a sănătății (SUMPPS) este
responsabil de vizitele medicale pentru studenți și de organizarea de misiuni de prevenire pentru
studenți;
 serviciul de orientare, observare și integrare profesională (SCOOIP) este responsabil pentru
orientarea și integrarea profesională a studenților;
 Recepția și serviciul universității pentru relațiile cu companiile de formare (Formația ASURE)
este responsabilă de primirea, informarea și consilierea solicitanților individuali pentru formare
sau validare, tineri sau adulți, angajați sau persoane din reorientare profesională; contribuie, de
asemenea, la finanțarea proiectelor individuale de instruire sau accesul la o diplomă, în corelație
cu un scop profesional;
 colegiul de studii doctorale (CED) are grijă de doctoranzi  ;
 Institutul de știință al culturii Alhazen (ICS) este responsabil de crearea învățământului
științific cultural;
 Institutul Universitar de Limbi (IUL) organizează cursuri de limbi moderne pentru studenții
specializați în alte discipline și cursuri de limbă franceză, literatură și civilizație pentru străini;
 serviciul pentru mediu de dezvoltare durabilă (ESD) își propune să dezvolte și să încurajeze
acțiuni legate de mediu și tema dezvoltării durabile;
 Institutul frumos de științe umane și sociale (ISHSN) își propune să promoveze dezvoltarea
cercetării multidisciplinare în domeniul științelor umaniste și sociale;
 Institutul Ulysse este un liceu internațional în turism, catering-hotel și gastronomie.

Locații [ editați | schimba codul ]
Campus [ edit | schimba codul ]

Campusul Valrose .

Una dintre clădirile din campusul Saint-Jean d'Angély.

În Nisa, universitatea are șapte campusuri, dintre care două sunt deservite de tramvai.
Parcului Valrose numit „campus Valrose,“ case Facultatea de Științe. Este situat la nord de Nisa într-
un sit clasificat ca moștenire istorică și este deservit de tramvai (stația Universității
Valrose). Găzduiește laboratoare de cercetare științifică de bază, precum laboratorul de
matematică Jean Dieudonné , laboratorul de biologie pentru dezvoltare, laboratoare de fizică, chimie
și științe ale pământului, un laborator de astrofizică legat de Observatoire de Riviera
Francezăetc. Campusul Valrose găzduiește, de asemenea, o bibliotecă universitară, un restaurant
universitar și o reședință universitară. Situat în campus, marele castel Valrose găzduiește sediul
președinției universității.
Campusul Carlone găzduiește secțiunile de litere, arte, umanități și științe sociale (istorie, sociologie,
etnologie, geografie, limbi, filozofie). Construit în anii '60, este caracteristic arhitecturii de atunci. Are
un restaurant, biblioteca, reședințe de studenți (reședința Baie des Anges) și o piscină
interioară. Acest campus este deservit de linia de autobuz n °  6.
Campusul din Saint-Jean-d'Angély a inclus recent psihologia și științele umaniste (istorie, sociologie,
etnologie). Găzduiește secția de odontologie . Construit în anii '90, este deservit de tramvai (stația
Universității Saint-Jean d'Angely). În baza contractului de proiect al regiunii de stat, se
construiește o casă de științe umane (MSH) și o bibliotecă din SHS asociate cu MSH .2007-
2013. Biblioteca de istorie era la celălalt capăt al orașului, în Carlone. Începând din vara anului
2009, campusul a găzduit Institutul de Administrare a Afacerilor, precum și Institutul Superior de
Economie și Management. Într-adevăr, umanitățile s-au mutat din nou la Carlone. Construcția
bibliotecii SHS este întreruptă.
Campusul Louis Trotabas găzduiește Facultatea de Drept și Științe Politice, precum și Institutul
pentru Dreptul Pacii și Dezvoltării (IDPD). Este situat pe un deal cu vedere la Baie des Anges . Are
două vile, vila Passiflore și vila Monique, care adăpostesc instruire postuniversitară și IDPD fondată
de René-Jean Dupuy ). Facultatea de Drept găzduiește, de asemenea, un mozaic Chagall , Le
Message d’Ulysse creat în 1968. În apropiere se află un restaurant universitar, o bibliotecă și
reședința de studenți Les Collinettes.
Campusul Nice la Plaine găzduiește Facultatea de Științele Sportului (STAPS). Acest campus,
construit în 1995 și extins în 2010, are două amfiteatre cu 250 de locuri, douăzeci de camere de
predare, un spațiu dedicat noilor tehnologii, o sală de control video - televizor, o sală de gimnastică,
'' o sală pentru sporturi colective (handbal, baschet, volei), o sală de sporturi de dans și de luptă,
sală de fitness, cafenea, bibliotecă și beneficiază de prezența mai multor terenuri de sport colective
în aer liber (rugby și fotbal). Este situat în câmpia Var , în cadrul proiectului Éco-Vallée și orașului
sportiv al comunității urbane Nisa Coasta de Azur .
Campusul Pasteur găzduiește Facultatea de Medicină. Situat într-un turn de lângă CHU Pasteur și
centrul anti-cancer Antoine Lacassagne , găzduiește centre de cercetare în domeniul științelor vieții
și sănătății. În al doilea rând la examenul de clasare națională, școala medicală este dotată cu
echipamente educaționale importante și are relații de cooperare cu Universitatea Harvard ( Harvard
Medical School ) și cu multe alte școli medicale din Europa și din întreaga lume.
Campusul Fabron găzduiește IUT-ul din Nisa . Situat pe dealul Fabron, bulevardul Napoléon-III,
adăpostește numeroase departamente.

Alte locații [ editați | schimba codul ]


Universitatea este de asemenea prezentă pe tehnopola Sophia Antipolis în cadrul unui campus
SophiaTech (ex campus STIC - Științele și tehnologiile informației și comunicațiilor) care reunește
universitatea politehnică ( Polytech'Nice-Sophia ) , trei departamente ale IUT , laboratoare de
cercetare în antene și telecomunicații (LEAT) și informatică (I3S), unul dintre centrele de cercetare
ale Institutului Național de Cercetare în Informatică și Automatizări (INRIA) și Eurecom .
Alte laboratoare comune Universitate- CNRS ( unități de cercetare comune ) sunt, de asemenea,
prezente pe site-ul Sophia Antipolis, cum ar fi Institutul de farmacologie moleculară și celulară ,
Géoazur (științele Pământului și Universului), INLN (fizică ), GREDEG (drept, economie,
management) etc. În cele din urmă, Universitatea din Nisa Sophia Antipolis are unități universitare
(departamente IUT) la Cannes și Menton . Universitatea are, de asemenea, un laborator subteran cu
zgomot redus (LSBB), situat în Rustrel, sub platoul din prin IUFM, care a fost integrat în universitate
în ianuarie 2008.
De asemenea, IUT are sucursale la Cannes și Menton.

Predare și cercetare [ edit | schimba codul ]


Instruire [ edit | schimba codul ]
Această secțiune este goală, insuficient detaliată sau incompletă. Ajutorul dvs. este
binevenit! Cum se face
Universitatea din Nisa-Sophia-Antipolis oferă peste 350 de diplome sau cursuri de calificare,
deschise în formare inițială și în formare continuă, dar și, pentru mulți dintre ei, în programe de
studiu de muncă.
Deschiderea internațională și europeană este evidențiată frecvent cu aproape 500 de acorduri
internaționale pe toate continentele.

Parteneriate [ editează | schimba codul ]
Universitatea este parte din asocierea universităților și a instituțiilor de învățământ
superior Universitatea Riviera , creată la 1 st martie 2015 23 . Această comunitate este una dintre cele
două structuri de cooperare din regiunea Provence-Alpi-Coasta de Azur , cu asocierea între
universitățile din Aix-Marsilia , Avignon și Toulon 24 .
În 2006, École normale supérieure de Lyon a deschis un parteneriat privilegiat cu Universitatea Nice
Sophia Antipolis, constând în implementarea unui curs de trei ani, mai întâi în informatică, apoi în
matematică, bazat pe un al treilea an de licență la ENS de Lyon, urmat de doi ani de master la
Universitatea Nice Sophia Antipolis. Acest parteneriat ar putea constitui primul element în crearea
unei sucursale a ENS de la Lyon la Nice Sophia Antipolis 25 .
Universitatea din Nisa este membră a Coordonării universităților franceze de cercetare
intensivă (Curif).

Schimburi internaționale [ edit | schimba codul ]


Această secțiune este goală, insuficient detaliată sau incompletă. Ajutorul dvs. este
binevenit! Cum se face

Căutare [ edit | schimba codul ]
Echipele de cercetare [ edit | schimba codul ]
Universitatea are cincizeci și cinci de unități de cercetare , dintre care cincizeci și două sunt
recunoscute de Ministerul Educației Superioare și Cercetării, iar trei dintre acestea sunt recunoscute
de unitatea (URE) 2 . Printre aceste unități, există douăzeci și nouă de unități mixte de
cercetare (UMR) și douăzeci de echipe de recepție (EA). Printre UMR-urile din domeniul științelor
exacte se numără laboratorul Jean-Alexandre Dieudonné care are 94 de membri și aproximativ
patruzeci de doctoranzi în matematică 26 , Institutul neliniar din Nisa, care este un laborator
de fizică format din 46 de membri și 12 doctoranzi. 26 , laboratorul dinfizica materiei
condensate (LPMC) care are 57 de membri și 16 doctoranzi 26 , laboratorul universitar
de astrofizică din Nisa, care reunește 36 de membri și 10 doctoranzi 26 , Géosciences Azur și 77 de
membri și 33 de doctoranzi în științele Pământului, laborator de informatică și sisteme din Sophia
Antipolis, laboratorul de antene și electronice de telecomunicații, interacțiuni vegetale-
microorganisme și sănătatea plantelor, Institutul de Biologie pentru Dezvoltare și Cancer care
reunește 14 echipe și aproape 200 de persoane 26, laboratorul de molecule și arome bioactive
(LCMBA). Acesta din urmă și laboratorul de radiochimie, științe analitice și mediu (una dintre
echipele de recepție ale universității) constituie Institutul de Chimie din Nisa (ICN) 27 . Universitatea
include, de asemenea, centrul de cercetare asupra heteroepitaxiei și aplicațiilor sale, propria unitate
de cercetare formată din 37 de cercetători și 7 doctoranzi 26 . Laboratorul de zetetică al universității ,
creat în 1998 de Henri Broch 28 , este dedicat studierii fenomenelor „paranormale”.
În umaniste, există Centrul de studiu Preistorie Antichitate Evul Mediu (CEPAM) , care are 117
de persoane, cercetători, profesori și doctoranzi 29 . Reunește cercetătorii care lucrează la preistorie,
istorie și mediu, de la originea omului până la sfârșitul Evului Mediu. Printre alte UMR: Studii de
structuri, procese de adaptare și schimbări în spații, migrații și societăți de unități de cercetare, sau
Bazele, Corpus, Limba cu 33 de membri și 16 doctoranzi care lucrează la limba 30 . Casa de Științe
Umanedin Nisa reunește laboratoare care lucrează în științele umane și sociale. Locațiile sale sunt
situate în campusul 31 din Saint-Jean-d'Angély . În domeniul dreptului și economiei, există un grup de
cercetare în domeniul economiei, dreptului și managementului 26 .
Alte organizații implicate în cercetare , în parteneriat sau în cadrul universității: a Observatoire de la
Coasta de Azur , o instituție publică creată în 1988 32 , care salută cercetători și doctoranzi,
Observatorul Oceanologie al Villefranche sur-Mer care reunește 150 de oameni, cercetători, ingineri,
tehnicieni și doctoranzi 33 . Acesta din urmă este plasat sub supravegherea directă a CNRS și
constituie o școală internă a universității Pierre-et-Marie-Curie . Institutul Robert Hookede cultură
științifică, creat în 2004 în cadrul universității, își propune să dezvolte o predare „culturală” a
științelor și să popularizeze cercetările efectuate în laboratoare 34 . Salută profesorii-cercetătorii,
cercetătorii și profesorii din școlile secundare pentru a dezvolta produse educaționale cu conținut
cultural.
Scientometrie [ edit | schimba codul ]
Din 2006 până în 2009, Universitatea din Nisa a apărut în pachetul 401-500 al clasamentului
academic al universităților mondiale înființate de Universitatea Jiao-tong din Shanghai 35 , 36 , 37 . În
2008, în conformitate cu același rang, este poziționat între 18 - lea și 23 - lea  loc al instituțiilor
de învățământ superior franceze 37 , și 169 - lea - 210 - lea  loc al universităților europene. În 2010,
universitatea a progresat prin apariția în pachetul 301-400 la nivel global și 14-18 la nivel
național 38 . Ea este clasată 311e „Clasamentul Web al universităților mondiale” la nivel mondial (locul
al treilea în Franța) care a clasificat 6.000 de școli și universități în funcție de volumul și calitatea
publicațiilor lor electronice. Mai mult decât atât, universitatea apare în 467 - lea  loc în 2008 și 453
- lea  loc în 2009 „Performanță Clasificarea de comunicări științifice pentru Universități Mondiale“
stabilitcătre o organizațieTaiwan care rândurile universitățilorfuncție de performanța de articole
științifice care publică 39 . În 2013, eafost clasatlocul 17 - lea  universitar în Franța de către Shanghai
rang 40 .

Viața de student [ edit | schimba codul ]

Campusul Valrose .

Sociologie [ edit | schimba codul ]
Această secțiune este goală, insuficient detaliată sau incompletă. Ajutorul dvs. este
binevenit! Cum se face

Lumea asociativă [ edit | schimba codul ]


Ca și în toate universitățile franceze, are mai multe asociații (cu obiective diferite ca viata de student,
caritate, etc), sindicatele studențești , în birourile studențești , birouri de arte și sport pe fiecare
campus.

Satul științific [ editați | schimba codul ]


În cadrul Fête de la Science , în noiembrie în fiecare an, campusul din Valrose își deschide porțile
pentru publicul larg. Peste 600  m 2 de standuri, ateliere, conferințe și activități interactive au loc în
parcul unde se întâlnesc comunitatea științifică și cetățenii.

Tendințele demografice [ schimbare | schimba codul ]


Evoluția demografică a populației universității

2001 2002 2003 2004 2005 2006


25 697  42
26 333  43
26 848  44
26 612  45
25 977  46
24 942 47

emografică a populației universitare, continuată (1)

2009 2010 2011 2012 201


26 484 50 26 197 51 25 821 52 25.049 53 27 48

Personalități legate [ edit | schimba codul ]


Profesorii [ edita | schimba codul ]
Vezi categoria: Profesor la Universitatea din Nisa .

 Pierre-Yves Beaurepaire (istorie modernă)


 Manuela Bertone (literatură italiană)
 Yvan Blot (dreapta) 55
 Jacques Blum (matematică)
 Henri Bresc (istorie medievală)
 Henri Broch (știință)
 Michel Butor (literatură)
 Merieme Chadid (știință)
 Daniel Charles (filozofie)
 Hubert Charles (dreapta)
 Robert Charvin (dreapta)
 Eugenia Cheng (matematică)
 Jean-Marie Cotteret (drept public și științe politice)
 Jean Dieudonné (matematică)
 Claude Digeon
 René-Jean Dupuy (dreapta)
 Samya El Mechat (istorie contemporană)
 Alessio Figalli (matematică)
 Fred Forest (informații și comunicare)
 Claude Gaignebet (etnologie) 56
 Max Gallo (istorie contemporană)
 Alain Garrigou (științe politice)
 Jean Gautier-Dalché (istorie medievală)
 Jean Antoine Gili (istoria cinematografiei)
 Thierry Goudon (matematică)
 Xavier Huetz de Lemps (istorie contemporană)
 Dominique Janicaud (filozofie)
 Philippe Jansen (istorie medievală)
 François Labourie (matematică)
 Michel Lauwers (istorie medievală)
 Michel Lazdunski (biochimie), Medalia de aur CNRS în 2000
 Gilles Lebeau (matematică)
 Jean-Marc Lévy-Leblond (fizică, filozofie, comunicare)
 Eduardo Lourenço (filozofie)
 Silvia Marzagalli (istorie modernă)
 Jean-François Mattéi (filozofie)
 Maurice Mignon (literatura italiană)
 Frédéric Monera (dreapta)
 Susie Morgenstern (engleză)
 André Nouschi (istorie contemporană)
 Jérôme Palazzolo (antropologia sănătății, psihologia sănătății)
 Jean-Louis Panicacci (istorie contemporană)
 Frédéric Pham (matematică)
 Ralph Schor (istorie contemporană)
 Louis Trotabas (dreapta)
 Monique Zerner (istorie medievală)
Alumni [ edit | schimba codul ]
Vezi categoria: Student al Universității din Nice Sophia-Antipolis .

 Jean-Pierre Bacri (actor).  Pierre Mélandri (istoric).


 William Boyd (scriitor).  Alban Mikoczy (jurnalist de
 Driss Dahak (senior oficial televiziune).
marocan).  Mohammed al VI-lea (regele
 Laurent Genefort (scriitor). Marocului).
 Sofi Jeannin (directorul Maestrilor  Alaoui Mdarhri Khaoula (Asociativ
Radio France ). Militant din Maroc).
 A spus Jaziri (imam tunisian).  Guillaume Musso (scriitor).
 Philippe Kahn (fondatorul  Omar Ouahmane (mare reporter
companiei Borland ). pentru France Culture).
 Michèle Laroque 57 (actriță).  Daniel Pennac (scriitor).
  Jean-Marie Gustave Le  Patrick Raynal (scriitor).
Clézio (scriitor, Premiul Nobel pentru  Joann Sfar (autor, realizator)
literatură ).  Norbert Turini (episcop).
 Julien Lepers (prezentator de  Yukiya Amano 58 (director
televiziune). al Agenției Internaționale pentru
 Nagui (prezentator de televiziune). Energie Atomică ).
 Zeine Ould Zeidane (fost prim-
ministru al Mauritaniei).
 Bertrand Chameroy (gazdă TV)

Doctorii Honoris causa  [ edit | schimba codul ]


 Albert II din Monaco 59
 José Manuel Durão Barroso
 Boutros Boutros-Ghali 60
 Nicolae Ceaușescu 60
 Francis Delperee
 Heisuke Hironaka
  Oliver Williamson 60
  Ilya Prigogine 61
 Alessio Figalli