Sunteți pe pagina 1din 1

 Începutul mântuirii noastre – Începutul întrupării/zămislirii Fiului

Lui Dumnezeu din Fecioara Maria prin lucrarea Duhului Sfânt


 Arhanghelul Gavriil a Binevestit fecioarei Maria că va naste un
prunc
 Iisus Fiul lui Dumnezeu. Cele doua firi. Firea Dumnezeiasca si
Firea Omenească
 Pogorârea Duhului Sfânt peste Maica Domnului
 Participarea intregii Sfintei Treimi la lucrarea Întrupării
 Taina Întrupării Fiului lui Dumnezeu- iubirea smerită și milostivă a
Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh
 Taina cea din veac ascunsă și de îngeri neștiută= Întruparea
 Smerenia Maicii Domnului
 Fie mie după cuvântul tău-libertatea ca dar al omului
 Maica Domnului – Icoană a Bisericii
 Maica Domnului – ocrotitoarea celor ce ascultă de Dumnezeu
 Acatistul Buneivestiri
 A doua Evă (ascultarea Maicii Domnului)
 Mireasă pururea fecioară