Sunteți pe pagina 1din 1

PROCEDURA OPERATIONALA Cod : PO-10

Ediţia 4
MASURAREA SI MONITORIZAREA
Revizia 0
S.C. GIP GRUP S.A. SATISFACTIEI CLIENTULUI
Data 11.01.2009
ANEXA 1
Pag. 1/1

DIAGRAMA FLUX
Elemente de Activităţi Elemente de ieşire Responsabili
intrare
START

Culegerea informatiilor rezultate din


relatia cu clientul -Chestionar de -Director General
- client evaluare a
satisfactiei clientului

-Director General
- Chestionar Analiza -Date concrete -R SMI
- Alte informatii datelor privind satisfactia -Toate
culese de pe culese clientului compartimentele
piata implicate

- Date rezultate Sinteza pentru informarea conducerii -Sinteza informatiilor -R SMI


din analiză Analiza managementului

- Sinteza
informatiilor Analiza -Masuri/propuneri -Director General
datelor

-Director General
-Date rezultate -R SMI
- Masuri Urmarirea modului de realizare a
/Propuneri propunerilor

-Director General
- Date rezultate -R SMI
- Client Evaluarea satisfactiei clientului prin
- Date rezultate masurile aplicate

-Director general
- Date rezultate - Date rezultate

Analiza
datelor