Sunteți pe pagina 1din 5

Clasa a VII-a, Geografie

Tema: STATELE ȘI ACTIVITATEA POPULAȚIEI DIN EURASIA

- De studiat tema din manual, pag. 98-101.


- De rezolvat sarcinile de lucru propuse mai jos (se rezolvă în caietul de geografie sau în pe fișa
de lucru, cu condiția că este înserată în caietul de geografie).

Sarcini de lucru:
1. Continuă enunțurile:
a) Cel mai mare ca suprafață stat este _Rusia_ .
b) Cel mai mic ca suprafață stat din cadrul Eurasiei este _Vatican_ .
c) Cel mai mare număr al populației îl are statul _China_ .
d) Cel mai mic număr al populației îl are statul _Vatican_ .
2. Utilizând Harta politică a Eurasiei (manual, pag. 99), indică:
a) Trei state cu ieșire la mare: _Spania, Italia, India_ .
b) Trei state intracontinentale: _Republica Moldova, Belarus, Mongolia_ .
c) Trei state peninsulare: _Spania, Italia, India_ .
3. Determină cum se clasifică statele Eurasiei după nivelul de dezvoltare social-economică,
completând tabelul propus.
Categoria Activitatea populației Exemple de state
(câte 5 exemple)
Are un nivel înalt de bunăstare Italia, Japonia, Marea Britanie,
Țări cu nivel înalt de și o durată a vieții mai mare. Franța, Germania.
dezvoltare Mai dezvoltate sânt industria
construcoare de mașini și cea
chimica.
Extracția resurselor minerale, Rusia, China, Republica
Țări cu nivel mediu de industria ușoară și cea Moldova, Ucraina, Turcia.
dezvoltare alimentară.

Activitatea principala este Filipine, Indonezia, India,


Țări în curs de dezvoltare agricultura și extracția Mongolia, Bangladesh.
resurselor minerale.

4. Determină coordonatele geografice ale capitalelor statelor incluse în tabel. Aplică rețeaua de
grade a hărții.
Țara Capitala Coordonatele geografice
Federația Rusă Moscova 56° lat. N ; 38° long. E
Republica Moldova Chișinău 47° lat. N ; 29° long. E
China Beijing 40° lat. N ; 116° long. E
Germania Berlin 53° lat. N ; 13° long. E
Indonezia Jakarta 6° lat. S ; 106° long. E

5. Argumentează, cu exemple, influența condițiilor naturale asupra dezvoltării agriculturii în


diferite regiuni ale Eurasiei (studiază tabelul 2.10 din manual, pag. 101).
_Din cauza condițiilor naturale diferite din Eurasia, în orice regiune sunt diferite soiuri de plante. În zonele
tropicala și subtropicală musonică populația are ocupații precum creșterea plantelor precum:
Clasa a VII-a, Geografie
bumbacul,trestia de zahăr, orezului, etc. În zonele cu climă subtropicală aridă însă oamenii se ocupa cu
pășunatul diferitor animale, precum cămilele. Localnicii din zonele cu climă subtropicala mediteraniană se
ocupă cu creșterea viței-de-vie, măslinului, etc. Populația din zonele temperate se ocupă cu cultura grâului,
creșterea bovinelor și a păsărilor, deasemenea și cu creșterea porcinelor. Totodată localnicii din zonele
subarctice, din cauza condițiilor nefavorabile, se ocupă cu creșterea renilor, vânatul și pescuitul. În
concluzie pot spune că condițiile naturale diferențează în orice regiune a Eurasiei. Unele zone dispun de
condiții bune și fertile pentru creșterea animalelor și cultivare plantelor, însă altele din potrivă._

6. În coloana A sunt indicate state din Eurasia, iar în coloana B – unele afirmații
caracteristice lor. Dedu care afirmații din coloana B sunt caracteristice fiecărui stat indicat
în coloana A.
Coloana A Coloana B
_2_ Finlanda 1. Țara ghețarilor și a focului
_3_ Italia 2. Țara celor o mie de lacuri
_1_ Islanda 3. Principala livadă a Europei
_5_ Indonezia 4. Țara Soarelui răsare
_4_ Japonia 5. Țara celor trei mii de insule

7. Argumentează afirmația: „Orașul Reykjavik, capitala Islandei, este considerat unul


dintre cele mai curate orașe din lume”.
_Orașul Reykjavik este unul din cele mai curate orașe din lume, deoarcece populația acestui oraș are o
populație de 122853 de locuitori, care mică față de alte capitale din Europa. Un alt motiv ar fi faptul ca in
capitala Islandei regulile sunt foarte stricte, ca de exemplu nu ai voie să mesteci gumă pe stradă, sau dacă
arunci ceva pe jos, poți fi amendat. Totodată în Reykjavik se face curățenia zilnic. Reykjavik este unul din
primele orașe care are mijloace de transport public bazate pe hidrogen. Totodată, cum as am mai spus, din
cauza regulilor stricte oamenii acestui oraaș sunt foarte educați. Acesta la fel fiind un factor la nepoluarea
orașului. _

8. De plasat pe harta-contur statele din Eurasia (Anexa 1 și 2).

RECAPITULAREA UNITĂȚII DE ÎNVĂȚARE: EURASIA (partea a II), pag. 75-101, din


manual (evaluarea sumativă nr. 3 va fi scrisă indiferent când revenim la studii).

SUCCES!!!
Clasa a VII-a, Geografie
Harta-contur a Europei (Anexa 1)

Legendă:
Clasa a VII-a, Geografie
Harta-contur a Asiei (Anexa 2)

Legendă:
Clasa a VII-a, Geografie