Sunteți pe pagina 1din 4

Unitatea de învăţământ: Colegiul Economic A. D.

Xenopol Avizat,
Profilul: Servicii Director

Modulul II: Protecţia consumatorului şi a mediului


Nr de ore/an: 105 ore/an
Nr. ore /săptămână: din care: T:35, LT: 35, IP: 35
Clasa: a X-a
Profesor: Petre Tănțică Avizat,
Plan de învăţământ aprobat prin Ordinul M.E.C.T.S.: 3331 din 25.02.2010 Şef catedră
Programa aprobata prin Ordinul M.E.C.T.S.: 4463 din 12.07.2010

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
AN ŞCOLAR: 2013-2014

Nr. Unitatea de Nr. ore Săptămâna


Competenţe specifice Conţinuturi Obs
crt. competenţă T LT IP T LT IP
(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
UC13. Protecţia C1. Aplică şi respectă 1. Legislaţia privind protecţia
1. consumatorului şi a legislaţia privind consumatorului
mediului protecţia consumatorului 1.1. Consumatorul în economia de 1 1 1 S1 S1 S1
piaţă (definiţie, tipuri, forme )
UC11. Satisfacerea 1.2 Drepturile consumatorilor 1 2 2 S2 S2,3 S2,3
cerinţelor clienţilor 1.3.Cadrul legislativ privind 1 S3
protecţia consumatorului 1 1 1 S4 S4 S4
1.3.1. Norme referitoare la
comercializarea produselor 2 2 2 S5,6 S5,6 S5,6
alimentare
1.3.2. Norme privind etichetarea
şi marcarea produselor 2 2 2 S7,8 S7,8 S7,8
1.3.3. Norme referitoare la
modul de înlocuire, remediere sau 2 2 2 S9,10 S9,10 S9,10

1
Nr. Unitatea de Nr. ore Săptămâna
Competenţe specifice Conţinuturi Obs
crt. competenţă T LT IP T LT IP
(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
restituire a contravalorii pentru
produsele cu defecte
1.3.4. Norme referitoare la
informarea şi educarea în domeniul 1 1 1 S11 S11 S11
protecţiei consumatorului
1.4 Sancţiuni aplicate în cazul
nerespectării drepturilor 1 1 1 S12 S12 S12
consumatorilor
Recapitulare
3 S13
2. UC13. Protecţia C2. Verifică termenul de 2. Termenul de valabilitate,
consumatorului şi a valabilitate, aspectul aspectul şi integritatea
mediului produsului şi integritatea ambalajului
ambalajului 2.1. Modalităţile de inscripţionare 1 1 1 S14 S14 S14
a termenului de valabilitate pe
ambalaj
2.2. Controlul produsului şi al 2 2 2 S15,16 S15, S15,
ambalajului 16 16
2.3. Proceduri privind produsele 1 1 1 S17 S17 S17
deteriorate şi a celor cu termen de
valabilitate la limita expirării
2.3.1. Factorii care influenţează 1 1 1 S18 S18 S18
păstrarea mărfurilor
2.3.2. Modificările calitative ale 1 1 1 S19 S19 S19
produselor pe timpul păstrării
Recapitulare 3 S20

2
Nr. Unitatea de Nr. ore Săptămâna
Competenţe specifice Conţinuturi Obs
crt. competenţă T LT IP T LT IP
(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

3. UC13. Protecţia C3. Gestionează 3. Gestionarea ambalajelor în


consumatorului şi a ambalajele în vederea vederea recuperării respectând
mediului recuperării igiena şi securitatea muncii 1 1 1 S21 S21 S21
3.1. Definirea, rolul şi funcţiile
ambalajului 1 1 1 S22 S22 S22
UC6. Igiena şi 1. Aplică legislaţia şi 3.2. Clasificarea ambalajelor 1 1 1 S23 S23 S23
securitatea muncii reglementările privind 3.3. Caracterizarea principalelor

S27 Activităţi şcolare


securitatea şi sănătatea la tipuri de ambalaje 1 1 1 S24 S24 S24

şi extraşcolare
locul de muncă, 3.4. Calitatea ambalajului -
prevenirea şi stingerea integritate, aspect 1 1 1 S25 S25 S25
incendiilor 3.4.1. Funcţia de conservare şi
de protecţie a produselor şi a calităţii 1 1 1 S26 S26 S26
3.4.2. Funcţia de manipulare,
depozitare, transport 1 1 1 S28 S28 S28
3.4.3. Funcţia de promovare a
mărfurilor şi de informare a
consumatorilor 1 1 1 S29 S29 S29
3.5. Modalităţi de manipulare a
stocurilor de ambalaje 1 S30
3.6. Sortarea ambalajelor pe grupe
de materiale reciclabile 1 1 S30 S30
Recapitulare
4. UC13. Protecţia C4. Respectă legislaţia 4. Legislaţia în domeniul protecţiei
consumatorului şi a privind protecţia mediului
mediului mediului 4.1. Obligaţiile agenţilor
economici în raport cu protecţia
mediului
4.1.1. Prevenirea deteriorării 1 1 1 S31 S31 S31
mediului

3
Nr. Unitatea de Nr. ore Săptămâna
Competenţe specifice Conţinuturi Obs
crt. competenţă T LT IP T LT IP
(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
4.1.2. Precauţii în luarea 1 1 1 S32 S32 S32
deciziilor
4.1.3. Conservarea mediului

4.1.4. Despăgubiri în caz de poluare 1 1 1 S33 S33 S33

4.2. Gestionarea deşeurilor

4.3.Responsabilităţile 1 1 1 S34 S34 S34


consumatorului cu privire la
protecţia mediului
Recapitulare 1 S35
5. Recapitulare finală O oră din cadrul orelor de 1 1 S35 S35
recapitulare, se va aloca testului
final