Sunteți pe pagina 1din 1

Avantajele ținerii evidenței contabile pe platforma elaborată de CTIF

Tot mai multe autorități și instituții publice bugetare din țară aleg să asigure evidența contabilă și
raportarea financiară în format electronic cu utilizarea Sistemului Informațional Integrat de Evidență
Contabilă în Autoritățile Publice pe platforma 1C (SIIECAP 1C) elaborat și dezvoltat de Centrul de
Tehnologii Informaționale în Finanțe (CTIF).

Conform situației din 1 martie curent, numărul entităților publice care utilizează acest sistem a atins
cifra de 772, dintre care 630 sunt deservite de specialiștii CTIF și 142 – de companiile IT
partenere cu care instituția a încheiat contracte cu privire la mentenanța SIIECAP 1C.

Specialiștii CTIF antrenați în implementarea, mentenanța și acordarea suportului tehnic aferent


acestui sistem afirmă că anul trecut contabilii care utilizează SIIECAP 1C nu au înaintat pretenții față
de funcționalitatea sistemului. În opinia contabililor, principalul avantaj al utilizării SIIECAP 1C
constă în faptul că acesta reduce la minimum riscurile de comitere a greșelilor atât în evidența
contabilă, cât și în întocmirea rapoartelor financiare.

Alte avantaje ale SIIECAP 1C remarcate de utilizatori sunt următoarele:


• sistemul este ajustat de către CTIF la noul Plan de conturi contabile în sectorul bugetar și la noua
clasificație bugetară
• este unicul program integrat ce conține toate modulele necesare pentru ținerea evidenței contabile
în conformitate cu cerințele Ministerului Finanțelor
• sistemul asigură contabilizarea operațiunilor bugetare prin intermediul a 23 de funcționalități,
precum și interacțiunea acestuia cu sistemele informaționale ale Ministerului Finanțelor, Serviciului
Fiscal de Stat și Casei Naționale de Asigurări Sociale
• modulele sistemului sunt aduse în concordanță cu cele mai recente rectificări operate în actele
legislative și normative.

Adițional, vă informăm că serviciile de implementare, dezvoltare și mentenanță a SIIECAP 1C oferite


de CTIF includ executarea următoarelor lucrări:
• instalarea platformei licențiate 1C: Enterprise;
• crearea bazei informaționale și încărcarea versiunii 8.2 a SIIECAP 1C;
• aplicarea codului de activare, configurarea și asigurarea securității bazei de date;
• acordarea suportului tehnic la introducerea soldurilor;
• asigurarea accesului utilizatorilor la toate modificările de program survenite în urma
rectificărilor operate în actele legislative și normative;
• acordarea suportului tehnic la implementarea și mentenanța sistemului;
• oferirea serviciilor de consultanță prin telefon și de instruire a utilizatorilor cu privire la
modificările operate în SIIECAP 1C.

Mai multe informații despre serviciile de implementare, dezvoltare și mentenanță a SIIECAP 1C de


către CTIF pot fi găsite pe pagina web oficială a instituției.