Sunteți pe pagina 1din 3

Lucrari de licenta si disertatie disponibile doar la

www.lucrari-proiecte-licenta.ro

CUPRINS

INTRODUCERE
CAPITOLUL I: DELIMITARI CONCEPTUALE PRIVIND PERFORMANTA
FINANCIARA. DIMENSIUNILE PERFORMANTEI FINANCIARE
1. POLISEMANTICA NOTIUNII DE PERFORMANTA
1. PERFORMANTA- NIVEL DE REALIZARE A OBIECTIVELOR
STRATEGICE
2. PERFORMANTA – CREARE A VALORII
3. EFICIENTA VERSUS EFICACITATE IN DEFINIREA
PERFORMANTEI

2. MECANISMUL MASURARII PERFORMANTEI


3. INSTRUMENTE DE MASURARE A PERFORMANTEI
1. REZULTATUL REALIZAT
2. VALOAREA ADAUGATA
3. REZULTATUL GLOBAL
4. RENTABILITATEA FINANCIARA
5. RENTABILITATEA ECONOMICA

1.4. FUNCTIILE ETALON IN MASURAREA PERFORMANTELOR


INTREPRINDERII
1.4.1 CONCEPT SI TIPOLOGIE
1.4.2 FUNCTII DE MASURARE A PERFORMANTEI INTREPRINDERII
DIN PERSPECTIVA FINANCIARA
1.4.3 MASURAREA PERFORMANTEI INTREPRINDERII PRIN
INTERMEDIUL INDICATORILOR FINANCIARI
1.4.4 MASURAREA PERFORMANTEI INTREPRINDERII PRIN
INTERMEDIUL INDICATORILOR PROFITULUI
1.4.5. MASURAREA PERFORMANTEI INTREPRINDERII PRIN
INTERMEDIUL INDICATORILOR: RENTABILITATEA INVESTITIILOR ( ROI) AI
VALOAREA ECONOMICA ADAUGATA( EVA)
1.4.5.1 VALOAREA ECONOMICA ADAUGATA
1.4.5.2 ROI ( RETURN ON INVESTED CAPITAL)
1.4.6. MASURAREA PERFORMANTEI INTREPRINDERII PRIN
INTERMEDIUL INDICATORILOR DE PRODUCTIE
1.5. EVALUAREA INTREPRINDERII IN CONDITII DE RISC SI
INCERTITUDINE
1.5.1. RISCUL SI INCERTITUDINEA , FACTORI DE INFLUIENTA AI
PERFORMANTEI INTREPRINDERII
1.5.2. EVALUAREA INTREPRINDERII IN CONDITII DE RISC SI
INCERTITUDINE. INSTRUMENTE DE ANALIZA A RISCULUI
1.5.2.1. RISCUL ECONOMIC_ DE EXPLOATARE
1.5.2.2 RISCUL FINANCIAR_ DE FINANTARE
1.5.2.3 RISCUL DE FALIMENT_ INSOLVABILITATEA

CAPITOLUL II : POLITICI CONTABILE PRIVIND MASURAREA PERFORMANTEI


INTREPRINDERII PRIN INTERMEDIUL SITUATIILOR FINANCIARE

2.1 OBIECTIVELE SITUATIILOR FINANCIARE. DELIMITARI SI


STRUCTURI
2.2 CONTUL DE PROFIT SI PERDERE_ CA IMAGINE A
PERFORMANTEI
2.2.1. PERFORMANTA VERSUS REZULTAT
2.2.2. METODE DE INTOCMIRE A CONTULUI DE PROFIT SI
PIERDERE
2.3 BILANTUL IN VALOARE JUSTA SI PERFORMANTA FINANCIARA
2.4. SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALURILOR PROPRII. DE LA
REZULTATUL REALIZAT LA REZULTATUL GLOBAL
2.5. SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE SI PERFORMANTA
INTREPRINDERII
2.5.1. CONTABILITATEA DE CASA VERSUS CONTABILITATEA
DE ANGAJAMENTE
2.5.2. DESPRE APARITIA FLUXURILOR DE TREZORERIE AI
NECESITATEA UNUI TABLOU AL FLUXURILOR DE TREZORERIE
2.5.3. OBIECTIVELE, UTILITATEA SI STRUCTURA TABLOULUI
FLUXURILOR DE TREZORERIE
2.5.3.1. FLUXURI DE TREZORERIE AFERENTE ACTIVITATII DE
EXPLOATARE
2.5.3.2. FLUXURILE DE TREZORERIE AFERENTE ACTIVITATII
DE INVESTITII
2.5.3.3. FLUXURI DE TREZORERIE AFERENTE ACTIVITATII DE
FINANTARE
2.5.3.4. STUDIU DE CAZ PRIVIND INTOCMIREA TABLOULUI
FLUXURILOR DE TREZORERIE
2.6. IMPACTUL NORMELOR IFRS ASUPRA PERFORMANTELOR
INTREPRINDERII
2.7. ANALIZA PERFORMANTELOR PE BAZA SITUATIILOR
FINANCIARE
2.8. SISTEMUL DE INDICATORI SI DEGAJAREA INFORMATIEI
PRIN ANALIZA LOR
.
2.8.1. RATELE DE PROFITABILITATE A INVESTITIILOR
EFECTUATE
2.8.1.1. CASTIGUL PER ACTIUNE
2.8.1.2. RAPORTUL PRET/CASTIG
2.8.2. RATELE DE PROFITADILITATE ALE INTREPRINDERII
2.8.2.1. RAPORTUL CASTIC/ VANZARI
2.8.2.2. RAPORTUL CASTIG/ MEDIA ACTIVELOR
2.8.2.3. RAPORTUL CASTIG/ CAPITALURI PROPRII
2.8.2.4. RATA LICHIDITATII
2.8.2.5. RATA STABILITATII
ANEXE:BILANTUL SI CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE LA 31.12.2005
NOTE EXPLICATIVE CE INSOTESC BILANTUL