Sunteți pe pagina 1din 3

Lucrari de licenta si disertatie disponibile doar la

www.lucrari-proiecte-licenta.ro

CUPRINS

1. Analiza cheltuielilor de producţie ale întreprinderii.........................pag. 01

1. Analiza nivelului cheltuielilor la 1000 lei venituri totale.........................................pag. 01


2. Analiza nivelului cheltuielilor la 1000 lei venituri din exploatare...........................pag. 05
3. Analiza cheltuielilor la 1000 lei cifră de afaceri......................................................pag. 06
1. Analiza dinamicii şi structurii cheltuielilor la 1000 lei cifră de
afaceri...................pag. 06
2. Analiza de tip factorial a cheltuielilor la 1000 lei cifră de afaceri şi reflectării lor în
principalii indicatori ai performanţei întreprinderii.................................................pag. 07
4. Analiza cheltuielilor variabile (după caz, directe) la 1000 lei venituri din exploatare sau cifră
de afceri............................................................................................................pag. 13
1. Analiza dinamicii şi structurii costurilor variabile pe baza nivelului la 1000 lei venituri din
exploatare şi respectiv cifra de afaceri...............................................................pag. 14
2. Analiza de tip factorial a nivelului cheltuielilor la 1000 lei venituri din exploatare şi
respectiv cifra de afaceri..........................................................................................pag. 14
1.5. Analiza dinamică şi structurală a nivelului cheltuielilor fixe la 1000 lei venituri din
exploatare sau/şi cifră de afaceri..............................................................................pag. 18
1. Analiza de tip factorial cheltuielilor fixe (la nivelul sintetic al eficienţei acestora) şi a
reflectării lor în principalii indicatori ai performanţei întreprinderii.......................pag.19
2. Analiza eficienţei cheltuielilor cu personalul...........................................................pag. 22
1. Analiza eficienţei cheltuielilor salariale...................................................................pag. 23
3. Analiza cheltuielilor materiale.................................................................................pag. 26
1. Analiza factorială a cheltuielilor materiale la 1000 lei venituri din exploatare şi
corespunzător la 1000 lei cifră de afaceri.................................................................pag. 27
4. Analiza cheltuielilor cu amortizarea mijloacelor fixe..............................................pag. 30

2. Prezentarea generală a firmei S.C. „CUNADENA” S.R.L.................pag. 31

1. Elemente de identificare...........................................................................................pag. 31
2. Obiect de activitate...................................................................................................pag. 31
2.3. Principalii indicatori.................................................................................................pag. 31
2.4. Evoluţia capitalului social........................................................................................pag. 32

3. Analiza cheltuielilor de producţie a firmei.........................................pag. 33

1. Analiza nivelului cheltuielilor la 1000 lei venituri totale.........................................pag. 33


1. Analiza nivelului cheltuielilor la 1000 lei venituri din exploatare...........................pag. 38
1. Analiza cheltuielilor la 1000 lei cifră de afaceri......................................................pag. 39
1. Analiza de tip factorial a cheltuielilor la 1000 lei cifră de afaceri...........................pag. 39
1. Analiza reflectării modificării cheltuielilor la 1000 lei ca în principalii indicatori ai
performanţei întreprinderii.......................................................................................pag. 43
1. Analiza cheltuielilor variabile (după caz, directe) la 1000 lei cifră de afaceri.........pag. 45

Analiza a costurilor de producţie a firmei S.C. „CUNADENA” S.R.L.

1. Analiza de tip factorial a nivelului cheltuielilor la 1000 lei cifră de afaceri............pag. 45


1. Analiza eficienţei cheltuielilor fixe..........................................................................pag. 49
1. Analiza de tip factorial a cheltuielilor fixe (la nivel sintetic al eficienţei acestora) pag. 49
1. Analiza eficienţei cheltuielilor cu personalul...........................................................pag. 51
1. Analiza eficienţei cheltuielilor salariale...................................................................pag. 51
1. Analiza cheltuielilor cu amortizarea mijloacelor fixe..............................................pag. 54
1. Analiza cheltuielilor cu amortizarea mijloacelor fixe ca nivel la 1000 lei venituri din
exploatare.................................................................................................................pag. 54

4. Concluzii................................................................................................pag. 55

Bibliografie................................................................................................pag. 57