Sunteți pe pagina 1din 22

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE

FACULTATEA DE CIBERNETICA, STATISTICA SI


INFORMATICA ECONOMICA

PROIECT
TEHNOLOGIA INFORMATIEI

Tema: Proiectarea organizatiei SC XIONAGRUP SRL in vederea


introducerii telelucrului
BUCURESTI
2009

CUPRINS:

1. Prezentarea organizatiei
2. Structura organizatorica a firmei
3. Structura functionala
4. Structura informationala
5. Infrastructura TIC
6. Graficul GANTT
7. Aspecte Juridice
8. Proiectarea si realizarea Intranet-ului

Concluzii
Bibliografie

2
CAP.1 PREZENTAREA ORGANIZATIEI

SC XIONA GRUP SRL este o companie româno-irlandeză care se ocupă


cu realizarea produselor informatice destinate clienţilor de telefonie fixă.
Aplicaţiile realizate de către companie au următoarele funcţiuni: facturarea
clienţilor; introducerea facilităţii de a comanda noi linii de telefonie fixă; trimiterea
automată a fişierelor la compania care detine monopolul asupra telefoniei fixe cu
cererile privind liniile telefonice şi disponibilitatea numerelor; aplicarea de
discounturi după anumite criterii; obţinerea diverselor rapoarte; posibilitatea
clienţilor de a modifica liniile telefonice existente.

Un alt tip de aplicaţie este realizarea procedurii de check-in în cadrul


hotelurilor. Această aplicaţie permite elaborarea unui card care este valid pentru
intrarea în hotel doar pe perioada pentru care clientul a plătit. Aplicaţia oferă
posibilitatea clienţilor hotelurilor de a nu interacţiona neapărat cu personalul de la
recepţie.

Cifra de afaceri a companiei pentru luna precedentă este în valoare de


46878,78 RON. Conform cifrei de afaceri pe luna precedenta firma îşi permite să
introducă o nouă infrastructură şi anume, lucrul la domiciliu.

În urma realizării unui sondaj la companiile de telefonie fixă din Irlanda,


statisticile au arătat că aplicaţia NUMEROS este folosită de majoritatea
companiilor ca aplicaţie de bază în gestionarea numerelor de telefon, a clienţilor,
a facturilor.

Pe piaţa din România numele de XIONA GRUP nu este prea cunoscut,


însă în Irlanda şi Marea Britanie compania ocupă un loc important în rândul
realizatorilor şi dezvoltatorilor de produse software.

Scopul principal al firmei este acela să se permanentizeze ca o firmă


producătoare de produse software, concomitent cu prestarea de servicii legate
de realizarea de pagini WEB, dar şi de creare a unei reţele de infrastructură
puternică prin care se doreşte să se realizeze posibilitatea lucrului la domiciliu,
straduindu-se să fie în măsură a oferi servicii şi produse necesare care să
satisfacă clienţii şi să asigure câştiguri optime şi profituri pe termen lung.

3
CAP. 2 STRUCTURA ORGANIZATORICA

DIRECTOR GENERAL

DEPARTAMENT HR DEPARTAMENT DEPARTAMENT DEPARTAMENT


CONTABILITATE FUNCTIONAL DEZVOLTARE

1 Angajat 1 Angajat 3 Angati Analiza, 4 Programatori 2 Webdesigneri


Dezvoltare,
Firma nu este o una cu foarte mulţi angajaţi. Angajaţii care vor fi trecuţi în
regim de telelucru sunt evidenţiaţi cu o altă culoare.

CAP. 3 STRUCTURA FUNCŢIONALĂ

Aplicaţiile software realizate de către firmă folosesc pentru dezvoltare ca


mediu de programare Visual Studio 6.0, .net, pentru aplicatiile web se foloseşte
tehnologia ASP.net, iar pentru lucrul cu bazele de date se foloseste SqlServer şi
Oracle.

Firma are contractat un nou proiect care implică realizarea unui produs
web, care să stabilească o legatură între toţi operatorii de telefonie fixă. Produsul
nou va fi realizat utilizând baza de date Oracle, Tehnologia ASP.NET, iar pentru
design este folosit PHOTOSHOP. Proiectul are durata de realizare de şase luni.

Pentru realizarea acestor produse, oamenii sunt împărţiţi pe anumite


criterii. De interactiunea cu clientii şi proiectarea aplicaţiei se ocupă
departamentul funcţional, iar cu partea de implementare se ocupă departamentul
cu acelasi nume.

Departamentul funcţional nu poate fi trecut în regim de telelucru, deoarece


angajaţii din cadrul acestui departament, se ocupă de interacţiunea cu clienţii, de
nevoile pe care le au aceştia şi de urmărirea produselor existente.
Departamentul funcţional se ocupă cu partea de analiză, proiectare şi
mentenanţă în momentul în care produsul este gata. Tot acest departament are
obligaţia de a merge la clienti şi a aprecia dacă produsul corespunde întrutotul
specificatiilor şi dacă clienţii mai doresc o nouă funcţionalitate a produsului.

Departamentul de implementare se ocupă cu realizarea produsului


software. Specificaţiile şi toate informaţiile necesare sunt furnizate de către
departamentul de proiectare.

Se decide ca departamentul de implementare să fie trecut în regim de


telelucru. Patru dintre membrii echipei de implementare sunt mutaţi în noul sediu
de lângă cartierul Drumul Taberei, iar pentru doi dintre angajaţi se hotărăşte ca
munca să se desfăşoare la domiciliu. Dintre cei patru angajaţi, unul se ocupă cu
partea de baze de date şi este necesar să fie prezent permanent în cazul în care
apare vreo problema cu baza de date, iar trei dintre aceşti angajaţi realizează
produsul din punctul de vedere al programării (tehnologiei). Angajatii pentru care
s-a hotărât să lucreze la domiciliu se vor ocupa de partea de design (interfeţe,
butoane, meniuri).
Pentu centrul teritorial este nevoie de două servere, dintre care unul este
necesar pentru bazele de date, iar al doilea server pentru păstrarea surselor şi
testarea produsului în anumite faze. Echipamentele necesare fiecărui angajat
sunt aduse de la sediul central. Pentru angajatii care efectuează muncă la
domiciliu este nevoie de două laptop-uri şi de o conexiune la Internet.
Societatea asigură abonamentul de Internet angajaţilor care efectuează
munca la domiciliu.

CAP. 4 STRUCTURA INFORMAŢIONALĂ

Pentru obţinerea unui randament cât mai ridicat s-a hotărât să se


virtualizeze următoarele documente :

 Noile specificaţii care au apărut în produsul software vor fi puse în


reţea, cu o înştiinţare prin intermediul poştei electronice despre noile cerinţe.
Acestea sunt puse în cadrul Intranetului.

 Scripturile de creare a tabelelor, procedurilor stocate, pachetelor


sunt încărcate pe serverul de la Sediul Central precum şi pe serverul de la
Centrul Teritorial, existând în Intranet o pagină locală dedicată acestei
sectiuni în care se vor încărca date despre modul în care pot fi folosite şi la ce
se referă.

 Codurile sursă corespunzătoare se vor stoca pe serverul de la


unitatea centrala precum şi pe serverul de la unitatea teritoriala. Pe site-ul
local, la fiecare modificare va fi anunţată echipa de aici precum şi echipa
funcţională de la sediul central.

 Interfeţele vor fi stocate la centrul teritorial şi la cel central. La


apariţia unei noi interfeţe, programatorii vor fi înştiinţaţi prin intermediul site-
ului printr-un email.

 Cererile de concediu se vor adresa doar departamentului de


resurse umane şi vor fi puse separate pe pagina destinată acestui
department. Aceste cereri se înregistreaza pe serverul central, după care
angajatul primeşte o informaţie referitoare la acceptarea acestei cereri, ce are
caracter public, prin intermediul intranetului.

 Informatiile care mai vehiculeaza prin intermediul Intranetului sunt


firmele de catering, orarul sălilor de sport din apropiere.

6
Intranet/ pagina resurse umane Intranet/ pagina angajaţi

instiintare

O AD
L
UP

ra
sp
nsu
Concediu
Cerere

FIG 4.1 Fluxul de documente – cerere concediu

CAP.5 INFRASTRUCTURA TIC

Pentru organizarea societăţii în vederea introducerii telelucrului avem


nevoie de următoarele echipamente hardware necesare introducerii reţelei.

7
Prin conectarea acestor elemente se obţine reteaua care asigură legătura
între toţi angajaţii firmei.

8
Fig. 5.1 Implementare standard şi software

La sediul central al firmei, infrastructura IT principală este alcatuită din:


 1 Server Principal pe care se va lucra şi pe care se va stoca
întreaga activitate a firmei precum şi logurile activităţilor fiecărui
angajat
 1 Server pentru baza de date
 1 Server pentru reteaua închisă la care are acces doar
administratorul firmei şi pe care se va regăsi întreaga activitate
zilnică a firmei
 Server VPN – Va face legatura cu cei doi angajati care vor lucra
acasa
 1 Server de backup pe care se va salva activitatea zilnică pe CD şi
activitatea săptămânală pe caseta

Pe lângă componentele de baza IT, în cadrul firmei se mai găsesc:


 imprimante laser jett
 switch-uri cu management
 3 laptopuri – 2 pentru cei doi angajati care lucrează acasă şi 1
laptop pentru administratorul firmei
 telefoane fixe şi mobile
 scanner

9
Cap.6 Graficul GANTT

În urma realizării analizei şi necesarului de resurse pentru reorganizarea în


noua formă s-a decis să se parcurgă următoarele activităţi.

 A1. Obtinerea autorizatiilor de functionare a noului sediu


 A2. Obtinerea facilitatilor privind reorganizarea firmei pentru telelucru.
 A3. Amenajarea telelucrului.
 A4. Achizitionarea echipamentelor IT&C.
 A5. Instalarea unui serviciu Internet la domiciliul telelucratorilor.
 A6. Construirea retelei din noul sediu.
 A7. Dezvoltarea retelei VPN pentru telelucratori.
 A8. Mutarea echipei de implementare in noul sediu.
 A9. Mutarea echipei de telelucru la domiciliu.
 A10. Subinchirierea spatiului rezultat in urma mutarii echipei la domiciliu.
 A11. Inceperea si planificarea viitoarelor activitati.

Activitatile care se efectuează au timpul de realizare conform tabelului 6.1.

Data
Activitatea Data incepere Dependenta Durata / zile Termen terminare terminare
A1 31/10/2007 - 14 14 14/11/2007
A2 31/10/2007 - 7 7 07/11/2007
A3 14/11/2007 1 si 2 10 24 24/11/2007
A4 24/11/2007 3 3 27 27/11/2007
A5 24/11/2007 3 5 29 29/11/2007
A6 29/11/2007 5 4 33 03/12/2007
A7 03/12/2007 6 3 36 06/12/2007
A8 03/12/2007 6 6 39 09/12/2007
A9 03/12/2007 6 8 41 11/12/2007
A 10 14/11/2007 1 si 2 4 18 18/11/2007
A 11 11/12/2007 9 2 43 13/12/2007

Tabel 6.1 Durata activitatilor

10
Graficul activităţilor:

Graficul Gantt corespunzător activităţilor din tabelul1

11
Cap.7 ASPECTE JURIDICE

În cadrul formei de organizare “telelucru”, cei doi angajaţi care vor lucra
acasă vor putea fi consideraţi ca fiind lucrători la domiciliu numai dacă respectă
prevederile pe care le implică lucrul la domiciliu. Atât pentru firma cât şi pentru
telelucratori prevederile sunt:

Condiţii pentru telelucrători:


 Vârsta minima admisă la angajare prevăzută de legislaţia
muncii
 Respectarea termenilor de finalizare a proiectelor
 Trebuie să aibă o conexiune nelimitată 24/7 a serviciului de
Internet
 Respectarea normelor de protecţie a muncii în raport cu timpul de
muncă exercitat
 Obligatia de a avea contact periodic cu administratorul firmei
în vederea respectării / planificării proiectelor
 Respectarea confidentialităţii datelor cât şi a informaţiilor din
sau despre firmă precum şi a serviciilor pe care le prestează
 Respectarea regulamentului de ordine interioară din cadrul firmei

Conditiile pentru firma referitoare la telelucrători:


 Dreptul de a lucra şi în cadrul altei firme atât timp cât si-au finalizat
proiectele din cadrul firmei
 Protectia împotriva discriminării faţă de angajaţii care lucrează în
cadrul firmei pe workstation-uri
 Obligaţia de a asigura asistenţă medicală gratuită şi asigurare de
viaţă
 Obligaţia de a asigura echipamentele hardware şi software necesare
desfăşurării activităţii, inclusiv a sistemelor de securitate
 Garantarea salarizării şi dreptul la concediu .

Orice schimbare care se va produce în regimul de lucru pentru angajaţi


sau în cadrul firmei va fi facută numai cu acordul şi consimţământul ambelor
părţi. Angajaţii în regim de telelucru, dacă îşi doresc, pot avea posibilitatea de a
se întoarce la forma de lucru clasică.

12
Cap 8. PROIECTARE SI REALIZARE INTRANET

Proiectare

Se foloseşte metodologia UML cu utilitarul RationalRose.


Diagrama cazurilor de utilizare:

Fig. 9.1 Diagrama cazurilor de utilizare utilizator

Prima diagramă a cazurilor de utilizare corespunde utilizatorului obişnuit.


În cadrul diagramei se identifică principalele cazuri de utilizare la care
participă actorul.

13
 Modificare program – cazul de utilizare care include cele trei tipuri de
modificări:modificare scripturi, modificare cod şi modificare design. Fiecare
dintre aceste modificări corespunde unui anumit actor. Modificarea codurilor
este efectuată de actorul – resposabilul de cod; modificarea scripturilor este
efectuată de resposabilul de baze de date şi modificarea de design este
efectuată de actorul - designer. Toate modificările care se operează pe
proiectul în curs sunt incluse în cadrul anunţurilor de pe site-ul Intranet.

 Cerere concediu – Utilizatorul poate adresa o cerere de concediu


departamentului de resurse umane prin intermediul site-ului. Pentru aceasta
el are nevoie de o cerere de concediu pe care o downloadeaza de pe site, iar
dupa ce o completeaza, o incarca pe site. Această cerere merge la
personalul de la resurse umane unde este aprobata sau nu. Daca este
aprobata, atunci se va adauga un anunt care sa fie vazut de catre toti
utilizatorii site-ului. De asemenea i se va trimite un mail angajatului care a
facut cererea de concediu cu avizul pozitiv sau negativ al cererii de concediu.

 Noutati in cadrul organizatiei - Acest caz de utilizare se refera la


informatiile pe care trebuie sa le stie fiecare element al organizatiei. Aici se
vor include aprobarile pentru cererile de concediu, ziua in care are loc
negocierea pentru marirea salariului, problemele care apar si necesita
rezolvare, concursuri pentru avansare. Toti utilizatorii au dreptul sa adauge
date in cadrul acestui compartiment.

 Evenimente – La acest capitol se incadreaza conferintele, intalnirile


care au loc in cadrul organizatiei precum si evenimentele la care trebuie sa
participle oameni din cadrul organizatiei. Toti utilizatorii au dreptul sa adauge
informatii in cadrul sectiunii de evenimente.

 Timp Liber - Orice utilizator poate sa afle informatii despre timpul liber.
Aici se gasesc informatii despre modalitati de petrecere a timpului liber,
precum si locurile unde se poate merge. Informatiile sunt gestionate de catre
administratorul aplicatiei. Utilizatorii obisnuiti au doar dreptul de vizualizare.

 Anunturi Diverse- In cadrul acestei sectiuni fiecare angajat poate


adauga un anunt care nu are legatura cu compania (de ex: inchiriez, vand
casti etc.).

 Fise Posturi – Aici se regasesc fisele de post ale fiecarui angajat.


Acest caz de utilizare este necesar pentru ca atunci cand apare vreo
problema, cel care are problema sa stie cui sa i se adreseze. Utilizatorii au
doar dreptul de vizualizare.

 Informatii angajati - Deoarece angajatii trebuie sa se cunoasca intre ei,


Intranetul va contine o sectiune speciala destinata informatiilor despre

14
angajati. Aceasta sectiune va include poze, nume, data nasterii si functia pe
care o ocupa in cadrul organizatiei.

 Informatii organizatie - Aici se vor gasi informatii referitoare la istoria


organizatiei, structura ierarhica, clientii, performantele, profitul obtinut in
anumite perioade.

 Comanda mancare – Utilizatorii pot sa afle informatii referitoare la


companiile de catering care ofera un discount companiei, deoarece se inscrie
in lista clientilor fideli. Utilizatorul are doar drept de vizualizare. De gestiunea
informatiei se ocupa administratorul aplicatiei.

Tab 9.1 Centralizare preconditii si postconditii pentru cazurile de utilizare:

Cazuri de utilizare Preconditii Postconditii


Adauga anunt Autentificare -
Adauga eveniment Autentificare -
Adauga utilizator Autentificare/Verificare -
drepturi
Marcare utilizator Autentificare/Verificare -
inactiv drepturi
Adauga noutate Autentificare -
Incarcare cerere Autentificare -
concediu
Descarcare cerere Autentificare Incarcare cerere
concediu acceptata/rejectata
Modificare program Autentificare -
Adauga anunt Autentificare
Comanda mancare Autentificare -
Vizualizare timp liber Autentificare -
Informatii organizatie Autentificare -
Informatii angajati Autentificare -
Informatii fise posturi Autentificare -
Informatii angajati Autentificare -

Orice tip de operatiune implica autentificarea utilizatorului. Fara a se


autentifica utilizatorul nu va putea intra in sistem. Postconditii sunt doar pentru
cazul cerere concediu, deoarece din moment ce a fost descarcata ea trebuie
incarcata la loc si trimisa angajatului. Pentru urmatoarele cazuri de utilizare:
adauga eveniment, adauga noutate, adauga anunt, numele utilizatorului va fi luat
automat din baza de date de catre sistem. Acest lucru este necesar pentru

15
protejarea angajatilor, pentru a nu aparea situatii conflictuale referitoare la unele
mesaje.

Fig. 9.2 Diagrama cazurilor de utilizare - adauga eveniment

Toti utilizatorii, inainte de a intra in sistem, trebuie sa se logheze. Pentru


aceasta au nevoie de un user si o parola. Utilizatorii nu pot vizualiza nici un fel de
informatii fara user si parola. Utilizatorii sunt grupati pe drepturi.

 Administratorul care are drepturi de vizualizare, adaugare, stergere


informatii. Administratorul mai are dreptul de a adauga utilizatori, de a marca unii
utilizatori ca fiind inactivi daca lipsesc pentru o perioada mai indelungata din
organizatie.

 Utilizatorii – Angajatii fara drept de administrare. Au dreptul de


vizualizare si de adaugare informatii la sectiunea : evenimente, coduri, scripturi,
design, noutati, anunturi.

 Utilizatorul HR – are aceleasi drepturi ca utilizatorul anterior, dar are in


plus dreptul de a descarca cererile de concediu adaugate pe site de catre
angajati si de a trimite cereri de concediu.

Dupa ce se logheaza sistemul valideaza numele de utilizator si parola.


Daca nu sunt corecte utilizatorul primeste un mesaj de eroare.

Pentru a adauga eveniment, utilizatorul trebuie sa merga la sectiunea


evenimente. Aici el adauga informatia necesara (descriere eveniment, data si loc

16
de desfasurare a evenimentului), dupa care salveaza. Sistemul valideaza
corectitudinea informatiilor si salveaza informatia in baza de date. Acum
utilizatorul poate vizualiza informatia la sectiunea evenimente.Totul se genereaza
in mod dinamic. La adaugarea de evenimente numele utilizatorului este luat din
baza de date, astfel incat utilizatorii sa nu poata adauga evenimente sub un alt
nume.

Fig 9.3 Diagrama cazurilor de utilizare-timp liber.

Utilizatorii isi pot planifica timpul liber prin intermediul Intranetului. Aici se
regasesc informatii despre salile de sport, evenimentele culturale, adresele
magazinelor virtuale si alte informatii necesare. Utilizatorul se logheaza,
acceseaza sectiunea timp liber, dupa care isi selecteaza tipul de informatie pe
care vrea sa o primeasca. Acest lucru este necesar, deoarece o cautare pe
Internet, va intoarce o lista de site-uri, dintre care multe nu intorc exact informatia
necesara, ba chiar unele site-uri contin virusi si spyware-i. Aici se afla doar site-
urile care sunt verificate si care nu prezinta nici un pericol la accesarea lor.

In cadrul diagramei claselor (fig 9.4) se identifica urmatoarele clase.


 Noutati – in aceasta clasa intra anunturile si noutatile. Acesta clasa
are urmatoarele attribute : idnoutate – este necesara identificarea noutatii;
datapostarii – permite utilizatorului sa stie daca informatia sau anuntul postat mai
este de actualitate, in functie de aceasta data se vor sterge inregistrarile a caror
data este mai mica decat data curenta cu 30 de zile; utilizator - utilizatorul care a
postat anuntul; subiect – reprezinta continutul noutatii/anuntului; categorie -
anunt sau informatie.
 Evenimente – reprezinta evenimentele organizatiei. Are
urmatoarele atribute: ideveniment; datapostarii; utilizator; subiect; dataEveniment

17
- data la care este programat evenimentul; LocEveniment – locul unde are loc
evenimentul.
 ModificariProiect – include toate modifcarile care au loc in proiectul
current şi include: idModificare; utilizator; subiect; categorie – in aceasta
categorie se include codul,script sau design.
 Utilizatori - include lista utilizatorilor. Utilizatorii au un userid, un
nume de utilizator – user, o parola – pass, un nume si drept de acces - drept.

Fig 9.4 Diagrama de clase

18
 Documente – aici se include cererile de concediu.un document se
identifica prin iddocument, nrdocument, datapostarii, denumire, utilizator – care a
generat documentul
 Linkuri - include numele site-urilor pentru utilizatori. Clasa are
urmatoarele attribute: idlink, denumire, tiplink –timpliber, catering, name,site.
 Angajati - cuprinde toti angajatii din firma. Angajatii se identifica prin:
idAngajat, nume, functia, datanasterii, poza, userid (utilizatorul pentru site).
 FisePosturi – include atributele: idFisa, numarFisa, idAngajat, Atributii

La intrarea in aplicatie utilizatorii vor fi intampinati de pagina de login.

Fig 9.6 Pagina de intrare in sistem

Pentru vizualizarea evenimentelor vor accesa pagina de Evenimente fig 9.7

19
Fig 9.7 Pagina Evenimente
Orice angajat poate vizualiza informatiile despre ceilalti angajati prin
intermeniul paginii angajati

Fig 9.8 Pagina angajati

20
CONCLUZII

Experimentul realizat prin introducerea telelucrului are pentru inceput doar


aspecte pozitive.

Pentru angajatii care au fost mutati la centrul teritorial s-a remarcat o


crestere a productivitatii generata de:
 Reducerea intarzierilor prin reducerea timpului de deplasare;
 Respectarea exacta a programului de munca;
 Cresterea timpului liber prin diminuarea timpului de deplasare.

Pentru angajatii care lucreaza la domiciliu se inregistreaza urmatoarele


avantaje:

 Cresterea timpului liber;


 Respectarea numarului de ore din program.

Pentru organizatie se inregistreaza urmatoarele avantaje:

 Reducerea costurilor cu chiria. Noul sediu fiind amplasat aproape de


un cartier semicentral si nu de unul central determina diminuarea
cheltuielilor cu chiria.
 Reducerea costului de transport privind transportarea angajatilor la
sediul intreprinderii.

21
BIBLIOGRAFIE

- www.mip.pm.org
- Ion Smeureanu, Marian Dardala, Adriana Reveiu - Visual C#.NET,
Editura CISON 2004
- Mihalca Rodica ; Uta Adina ; Csaba Fabian ; Intorsureanu Iulian 
“Realizarea produselor program aplicative “ – Editura ASE
Bucuresti 2003
- Ion Ivan, Catalin Boja - Managementul calitatii proiectelor TIC.
Editura Ase

22

S-ar putea să vă placă și