Sunteți pe pagina 1din 2

Numele şi prenumele………………………………………………… Data…………………..

EVALUARE
1. Scrie cuvinte cu înţeles asemănător celor de mai jos:
omăt - ...................... potecă -.............................. spune -..............................
pom -........................ avuţie -............................ aleargă -….......................
2. Scrie cuvinte cu înţeles opus celor de mai jos:
departe -.................... înalt -................................ urât-.........................
trist -............................ cumpără-.......................... tăcut-.........................
3. Completează cuvintele cu litera „m” sau „n”:

co.....bină ti.....pan elefa......t


î.....bobocit î.....setat sâ.....bure
î.....florit co....puter si....plu
î....vaţă co.....cediu la.....pă

4. Scrie în tabelul de mai jos cuvinte potrivite pentru fiecare coloană :


o silabă două silabe trei silabe

5. Desparte în silabe cuvintele:


ciupercile – ...............................................
imagine – ..............................................
familie – ..............................................
atingere - .................................................
6. Găseşte perechi pentru cuvintele date. Observă scrierea corectă.
fiu – fii – fiii
copil – ……………………………………………………………………
geamgiu- ………………………………………………………………..
argintiu- …………………………………………………………………

7. Separă cuvintele din fiecare comunicare:şi scrie-le


Tatavinedelaserviciuobosit.

Eugeniaciteştelecţialacitire.
8. Observă şi continuă şirurile:

sac – dac – pac – mac- rac mare – .....are – .....are

lamă – .....amă – .....amă casă – .....asă – .....asă

9. Completează, după model:

un rac - mulţi raci - toţi racii


un mac - mulţi ................................ - toţi ...................................
un bunic - mulţi ................................. - toţi ...................................
un copac - mulţi ................................. - toţi ...................................

10. Completează cuvintele cu grupul de litere potrivit ( ce / ci / ge /gi):

ră…….ală pa…….. con……..rt mă……lar strălu…….sc


…….tire ma…..nă piti…….. ……ment mără…….ne
pin……le ma…….ne pa……nă ima……ne Vir…… nia
în…….raş atin…..re împin……. un…….re parcur……

11. Pune întrebări pentru a obţine răspunsurile :

Cecilia citeşte o poveste colegilor ei.

Georgiana merge la cinematograf.

Angelica este supărată din pricina colegei sale.

S-ar putea să vă placă și