Sunteți pe pagina 1din 19

SERBARE DE PAȘTI

BIRUINŢA VIEŢII Învierea Domnului

Să-l primim cu bucurie pe Domnul nostru Iisus Hristos,


cel Înviat din mormânt. Sărbătoarea Învierii să ne aducă în suflet
lumină, dragoste şi împăcare, să avem gând bun şi curat pentru toţi
semenii noştri şi, împreună, să aducem mulţumire
Celui Înviat din morţi!

1. Sălciile se plecau Merii frumos înfloriți


Pe Domnul întâmpinau Se plecau și ei smeriți
Însă ele-amar plângeau De sărbătoare gătiți
Vesteau cu multă mâhnire Ei știau că suferința,
A lui Hristos pătimire Răbdarea și umilința
Pentru a sa omenire Vor aduce biruința.

2. Din nou pomii Să vestească orișicui


au înflorit Că e bucurie mare
Clopotele încep Învierea Domnului
să bată Hristos a Înviat! E
Frumos s-au sărbătoare!
împodobit
Să vestească-n
țara toată

3. E sărbătoare. Domnul a Înviat!


Cu sufletul cuprins de nerăbdare
Ne îndreptăm cu capul aplecat
Spre biserică. Pentru a cere iertare
Când clopotele mândru sună
În noaptea cea mai sfântă
Copii, părinți, bunici se adună
Ș i împreună cântă
Apoi cu toți îngenunchem
Ș i-i mare bucurie
Ș i imn de slavă înălțăm,
Ș i ne-nchinăm azi Ț ie.
4. Toti copiii azi se-mbracă Toți
copiii azi sunt darnici
Cu ce au ei mai frumos Că ei știu
că lui Iisus
Și părinții lor le cântă Îi sunt
dragi numai copiii
Învierea lui Hristos Cei cu
sufletul milos.

Și la masă ciocnesc astăzi, Și copiii


buni la suflet
Toți copiii cei cuminți, Azi cu
bucurie dau.
Oua roșii și pestrițe
Cu iubiții lor părinți.

5. Știți voi, creștini fericiți S-a dus


să se răstignească
Ce praznic sărbătoriți? Pentru noi să
se jertfească
Sărbătoriți Învierea El, din multa
Sa iubire
Celui ce-a dat mântuirea. Se duse la
pătimire.

Cel ce a fost chinuit Trei zile-n


mormânt a stat
Scuipat și batjocorit, Cel ce nu are
păcat
Cu sulița a fost străpuns Să ne-aducă
biruință
Cunună de spini i-au pus. Și în suflete
credința.

6. Mare taină este–n lume Fraților, vă


bucurați
Toți creștinii să se-adune, Și în coruri să
cântați
Căci pământul, se înalță Imnul mântuirii
noastre
La ceruri, să prindă viață. Zicând
sufletelor noastre:

Crinul Maicii Sfinte învie Hristos a Înviat


din morți
Să ne-aducă bucurie, Ridicându-ne pe
toți
Răsărit-a din mormânt Din chinul
păcatului
Cel mai sfânt pe-acest pământ. La odihna
Raiului

Se cântă  Hristos a Înviat din morţi


Cu moartea pe moarte călcând
Şi celor din mormânturi
Viaţă dăruindu-le.

7. Au tremurat El n-a venit să


stăpânii lumii răzvrătească,
La glasul marelui Nu vrea pieirea
profet nimănui.
Şi-un duşman văzură-n Desculţ, pe jos
fiul colindă lumea
Dulgherului din Şi mulţi hulesc în
Nazaret. urma lui.
Şi mulţi cu pietre îl alungă
Şi râd de el ca de-un smintit.
Dar el zâmbeşte tuturora
Atotputernic şi smerit.

El orbilor le dă lumină
Şi muţilor le dă cuvânt
Pe cei bolnavi îi întăreşte,
Pe morţi îi scoală din mormânt.
Şi tuturora deopotrivă
Împarte darul Lui ceresc
Şi celor care cred într-Însul,
Şi celor ce-l batjocoresc.
Urască-L cei fără-de-
lege!
Ce-i pasă Lui de ura
lor?
El a venit s-aducă
pacea
Şi înfrăţirea tuturor.
Din toată
lumea asupriţii
În jurul
Lui s-au grămădit
Şi vijeliile
de patimi
La glasul
Lui au amuţit.

8. Fiţi buni cu cei ce vă insultă,


Iertaţi pe cei ce vă lovesc
Iubiţi pe cei ce-n contra voastră
Cu duşmănie se pornesc.
Cât bine, câtă fericire
Şi câtă dragoste-ai adus
Şi oamenii drept răsplătire
Pe cruce-ntre tâlhari te-au pus.
Au râs şi Te-au
scuipat în faţă
Din spini cunună ţi-au
făcut
Şi în deşarta lor trufie
Stăpâni asupră-Ți s-
au crezut.
Aduceţi
piatra cea mai mare
Mormântul
să-l acoperiţi,
Chemaţi
străjerii cei ageri
Şi străji de
noapte rânduiți.

9. S-au veselit necredincioşii Și valurile


neoprite
C-au pus luminii stăvilar, Peste pământ se
împânzesc
Dar ea s-a înteţit în focul Ducând dreptate
și iubire
Durerilor de pe calvar. Și pace-n neamul
românesc.
Voi toţi ce-aţi plâns în
întuneric
Şi nimeni nu v-a mângâiat
Din lunga voastră-
ngenunchere
Sculaţi! Hristos a Înviat!

Se cântă  Din mormântu-ntunecat


Azi Hristos a Înviat
A-nviat, a-nviat
Lumea iar s-a luminat.
Îngerii din ceruri sus
Cântă slava lui Iisus
Lui Iisus, lui Iisus
Care viaţă ne-a adus
Iară noi în lume jos
Dăm mărire lui Hristos
Lui Hristos, lui Hristos
Care din păcat ne-a scos.
Păsările ciripesc
Toate florile-nfloresc
Înfloresc, înfloresc
Paştile sărbătoresc.
Să cântăm cu-adevărat
Azi Hristos a Înviat
A-nviat, a-nviat
Viaţă veşnică ne-a dat.

10. Era seară liniştită El veni


cu-ai lui la masă
Cu cerul senin În locul gătit
Când fu cina pregătită Şi-apoi cu voce
miloasă
Fiului divin. Astfel a vorbit
Fraţii mei, sosit-a ceasul
Trebuie să vină toate
Să ne despărţim
Cele ce s-au scris
Voi să nu pierdeţi curajul
Voi fi judecat la moarte
Căci iar am să vin.
Şi pe cruce-ntins.
__________________________________________
_______________

11. Dar vă spun mai dinainte


Atunci toţi se îndreptară
Pentru ca să ştiţi Către-nvăţător
Că din voi unul mă vinde Şi pe rând Îl
întrebară
Cu treizeci de-arginţi. Cine-i trădător.
Când veni rândul lui Iuda Tu
eşti, Iuda! Zise Domnul
Întrebă şi el
Du-te mai curând
Nu cumva voi fi eu, Doamne,
Iată-acum sosit-a ceasul
Fiul cel mişel? Să
faci ce-ai de gând.
__________________________________________
___________________

12. El atunci îndată merse


Acolo-şi vându stăpânul
Către acel sobor Iuda cel mişel
Unde se-aştepta cu sete Şi printr-un
sărut făţarnic
Al Domnului omor. Îl predă pe el.
Ei l-au dus la judecată
Şi l-au osândit
Ca pe cruce, cu ocară
El să fie răstignit.

13. Chiar şi Petru, ucenicul


Ah, ce singur ai fost, Doamne!
Cel iubit al Domnului Cât ai fost de
părăsit!
De trei ori se lepădase Suferind
cumplit prin moarte
“N-am fost mâna dreaptă-a Lui!” Pentru ce mult
ne-ai iubit!
Se cântă  Pe crucea din dealul iubirii
Pe culmea lipsită de flori
Se stinge făclia iubirii
Privind spre albastrele zări.
Te plânge izvorul din vale
Şi raza de soare-n amurg
Se scutură florile-n cale
Şi stelele toate s-ascund.
Ce mulţi ţi-au aflat în iubire
Izvorul de dulci mângâieri
Iar astăzi privirea-ţi spre culme
Îi caută şi nu-s nicăieri.
Doar maica aleargă la cruce
Priveşte spre cer suspinând
În locu-i să rabde s-ar duce
Pe lemnul de groază murind.
Iar ochii ce-au plâns în grădină
Se-ndreaptă spre cer rugători
Spre cel ce durerile-alină
Se roagă al meu salvator.
Părinte-al iubirii sublime
Le iartă cumplitul păcat
Al meu duh se-ndreaptă spre tine
O, iartă-i că nu ştiu ce fac.

14. Pe Golgota crucificat 15. Cu


pumni spre El s-au ridicat
Iisus privea îndurerat Aceleaşi
mâini ce L-au rugat
Mulţimea ce-l batjocorea Şi gloata
toată ce trecea
Cu hulă şi ocară grea, De
răstignirea lui râdea.
Iară durerea-L cuprindea În setea
ce îl mistuia
Căci trupul tot îi sângera Fiere-n
oţet i-au dat să bea.
Că biciurilor ei L-au dat Şi trupul
său crucificat
Cu spini L-au încununat. De cuie
era sfâşiat.

De Iuda el a fost trădat Iar lângă


el acum mai sta
Iară de Petru lepădat. Doară
Ioan cu Maica Sa.
Toţi ucenicii L-au lăsat Tristeţe-
n suflet pătrundea
Când gărzile L-au arestat.
Gândindu-se la mama sa.

O, Maică, a zis îndurerat! Tu şi


Ioan nu m-aţi lăsat
Nu plânge, căci aşa mi-e dat. Singur
pe cruce lepădat.
Dar singură nu te-oi lăsa De-
aceea fi-vei maica sa
Pe-acest pământ, o, maica mea! Iar el ca
fiu al tău va sta.

Sfârşitu-mi simt apropiat, Iar cei


ce cred în jertfa mea
Mi-e sufletul îngreuiat, Vii vor
rămâne pururea!
Căci, iată mor nevinovat Căci
viaţa pentru voi mi-am dat
Jertfindu-mă pentru păcat. Dar din
mormânt am Înviat.

16. Bucură-te Preacurată


Îngerii și pământenii
Care ieri te-ai tânguit, Cântă
azi același grai
Iată fiul tău cu slavă Iar
Adam și cu tâlharul
Din mormânt a răsărit Azi se
veselesc în Rai.

Toată firea prăznuiește Nu mai


este astăzi pază
Învierea lui Hristos În
Edenul cel ceresc
Toate se îmbracă astăzi Ușa
stă mereu deschisă
Cu veșmânt mai luminous Pentru
neamul creștinesc.

Se cântă  HRISTOS DIN


MORŢI A ÎNVIAT
Refren A înviat, a înviat!
Hristos, Hristos, Hristos A
înviat!
DIN CER UN ÎNGER A STRIGAT – refren
după fiecare vers
SI IADUL S-A CUTREMURAT
MORMINTELE S-AU DESPICAT
S-APRIND LUMINILE ÎN SAT
PE TOŢI DE MOARTE NE-A SCĂPAT
O LUME-NTREAGĂ A STRIGAT
ADEVĂRAT, A ÎNVIAT!

17. Şiroaie de sânge îţi curg pe obraz,


Şi-n ochii tăi lacrimi s-ascund.
Sub lemnul durerii Tu luneci şi cazi,
Iar spinii în carne-ţi pătrund.
Adâncă-i durerea ce-n suflet o strângi!
Urcuşul Golgotei e greu,
Iar cel pentru care Tu suferi şi plângi
Iisuse, Iisuse, sunt eu.
Sub ploaia cumplită a
pumnilor grei,
Te rogi pentru cei ce te bat
Părinte, ai milă de
duşmanii mei,
Şi iartă-i, ei nu ştiu ce fac.
18. Tu om al durerii, de toţi părăsit,
Pe cruce te stingi, luminând.
A morţii putere prin moarte-ai zdrobit
În lume speranţa-aducând.
Iisuse, la tine mă-ntorc azi,
căit,
Şi ştiu că Tu n-o să mă
cerţi,
Eu, omul cel josnic ce-
atunci Te-am lovit,
Plângând azi te rog să mă
ierţi!
19. Vă cheamă Domnul slavei la lumină,
Vă cheamă mucenicii-n veşnicii,
Fortificaţi biserica creştină
Cu pietre vii zidite-n temelii.
Să crească-n inimile voastre
Un om născut din nou armonios
Pe sufletele voastre să se-mplânte
Pecetea Domnului Iisus Hristos.
Un clopot tainic miezul nopţii bate
Şi Iisus coboară pe pământ
Din piepturile noastre-nsângerate
Răsună imnul Învierii sfânt.
Veniţi, creştini, luaţi lumină
Cu sufletul smerit, purificat,
Veniţi, flămânzi, gustaţi din cină,
E nunta Fiului de Împărat.

20. Iisus veni şi-n casa mea-ntr-o seară.


Era-ntr-un tainic şi suav apus...
Şi-am stat în casă singur cu Iisus,
Şi-afară era mândră primăvară.

Atunci mi-a spus cu vocea Lui


cea clară
Că oamenii sunt buni, deşi l-
au dus
Să-L bată-n cuie pe Golgota,
sus,
Fiindcă i-a iubit din cale-afară.
Şi mi-a mai spus că poate fi iertat
Chiar Iuda ce-l vândut c-un sărutat
Ca să-şi sporească cu treizeci, arginţii.

Apoi, plecând, din prag mi-a


spus aşa:
„Comoara sufletului, ca şi-a
minţii,
. E să iubeşti, pentru-a putea
ierta.”

21. Hristos mântuitorul din morţi a înviat Hristos,


zeul credinţei ieşit-a din
Şi fruntea-i ca un soare
mormânt
Lucind peste popoare, Şi-a sa
înviere, arată că nu piere
Flori de nemurire Dreptatea
şi credinţa
În lume-a-mprăştiat. Şi adevărul
sfânt.

Hristos e viu! Ca dânsul, o, voi ce suferiţi,


În lanţuri de robie,
Curând la viaţă vie,
Din umbra tristă-a morţii
Veţi fi cu toţi ieşiţi!

22. Miezul nopţii, e-o tăcere peste tot oraşul,


sfântă...
Dar deodată, glas de clopot tot văzduhul îl
frământă!

Dă semnalul, ca un tunet, primul, clopotul cel


mare,
Grav, măreţ, vuind în noapte...o războinică
chemare.

Răspândind talaz de sunet ca talazurile mării


Tot mai grav, tot mai departe, în adâncurile zării.

Deşteptat din somn răspunde clopotul cel


mijlociu,
Cam dogit, bătrânul clopotâ, dar sfătos, cucernic,
viu...

În sfârşit, cu ritmul vesel, clopotele mici şi ele


Bat sonor în noaptea clară sub albastru plin de
stele,

Iar metalicele note revărsate val cu val


Par o grindină de aur pe-o cupolă de cristal.

De departe-n lungi ecouri, mii de sunete de clopot


Îşi amestecă-armonia în acest feeric ropot.

-„Primăvara”...lung răsună prin văzduhuri


cadenţat,
Iar ecoul blând răspunde ; “Adevărat a Înviat!”

Şi când templele sfinţite deschid vechile lor porţi


E-ntr-un gând întreg pământul : “A-nviat Hristos
din morţi!”

Fraţilor, când voci de clopot spun minunea lui


Iisus
Ridicaţi-vă din ţărână, vă-nălţaţi mai sus, mai sus!

Deşteptaţi-vă şi-aprindeţi iarăşi candela vegherii


Salutaţi în mândre cânturi sărbătoarea primăverii.

Uniţi glasurile voastre cu al clopotelor cor!


Înnoiţi-vă viaţa la al vieţii sfânt izvor!

23. Îngerul a alergat


Şi Fecioarei a strigat
O, tu cea plină de dar
Nu te-ntrista în zadar.
Că fiul tău cel
Preasfânt
A-nviat azi din
mormânt
Şi pe morţi i-a ridicat
Mântuindu-i de păcat.
Azi
popoarelor cântaţi
Domnului,
vă bucuraţi
Că El din
morţi a înviat
Moartea cu
moarte-a călcat.
Şi mărirea lui Hristos
Ca un soare luminos
Peste noi a răsărit
Şi pe toţi ne-a mântuit
Tu, curată, care eşti
Maica luminii cereşti
Veseleşte-te, curată
De fiul tău înviat!

24. Hristos a înviat! Ce vorbă sfântă!


Îţi simţi de lacrimi calde ochii uzi
Şi-n suflet parcă serafimii-ţi cântă
De câte ori, creştine, o auzi.

Hristos a înviat în firul ierbii,


A înviat Hristos în adevăr,
În poieniţa-n care zburdă cerbii,
În florile de piersic şi de măr.

În stupii de albină fără greş


În vântul care suflă mângâios
În ramura-nflorită de cireş
Dar, vai, în suflet ţi-a-nviat Hristos?

Ai cântărit cu mintea ta, creştine,


Cât bine ai făcut sub cer umblând,
Te simţi măcar acum pornit spre bine
Măcar acum te simţi mai bun, mai blând?

Simţi , tu, topită-n suflet vechea ură?


Mai vrei pieirea celui plin de har?
Ţi-ai pus zăvor pe bârfitoarea-ţi gură?
Iubirea pentru semeni o simţi jar?
O, dacă-aceste legi de-a pururi sfinte
În aur măcar azi te-au îmbrăcat,
Cu serafimii-n suflet imn fierbinte
Ai drept să cânţi : “Hristos a Înviat!”

25. Prin pomi e ciripit şi cânt / Văzduhu-i plin de-un


roşu soare
Şi sălciile-n albă floare / E pace-n cer şi pe pământ.
Răsuflul cald al primăverii / Adus-a zilele-nvireii.

Şi cât e de frumos în sat! / Creştinii vin tăcuţi în vale


Şi doi de se-ntâlnesc în cale / Îşi zic: ,,Hristos a
Înviat!”
Şi râde-atâta sărbătoare / În chipul lor cel ars de
soare.

Pe deal se suie-ncetişor / Neveste tinere şi fete


Bătrâni cu iarna vieţii-n plete / Şi-ncet, în urma
tuturor,
Vezi şovăind câte-o bătrână / Cu micul ei nepot de
mână.

26. Pe cărarea din grădină Şi


intrând tiptil în case
Printre flori, pe înnoptat Prin
odăile curate
Iepursşul o să vină Tuturor o
să le lase
Când copiii s-au culcat. Ouă roşii,
minunate.

Dacă vreţi să-i mulţumiţi Domnul


sus din cer aude
După ce v-aţi deşteptat Ce
frumos aţi salutat
Salutaţi-i pe părinţi Şi atunci
vă va răspunde
Cu „Hristos a înviat! ”
„Adevărat a înviat!”
__________________________________________
________
27.E sărbătoare pe câmpie
Şi-n suflete e sărbătoare
Învie firele de iarbă
Sub ploaia razelor de soare.
Sunt Paştile cele frumoase
Şi-n fire zvonul lor străbate
Clopotniţa-şi îndoaie trudnic
Încheieturile uscate.
Se-aude-al clopotelor cânt
Prin firea care se renaşte
Şi falnic iese din mormânt
Cu biruinţă Domnul Sfânt!
Şi azi e Paşti!

28. Şi după slujbă ies la rând Se-


aşază, apoi, cu toţi la masă
Bătrâni cu spatele-aplecat, Şi toţi sunt
astăzi bucuroşi
Bărbaţi cu chipul luminat Şi obiceiul
din strămoşi
Şi-n urmă ies copii cântând Se-arată-n
fiecare casă
Hristos a înviat! Cu
ouă roşi!

Şi-apoi, în urma după-amiezii


Se strâng flăcăii plini de foc,
Femei şi fete la un loc
Şi toţi cei tineri se prind azi
În vesel joc!

29. Când primăvara e în toi


Şi toţi pomii-s înfloriţi
Creştinii toţi sunt fericiţi
Căci vin iar Paştile la noi.

Creştine, azi fii fericit! E atâta


frumuseţe-n jur
Scripturile s-au împlinit. Şi firea-
ntreagă în murmur
S-a împlinit străvechiul vis Înalţă cânt
spre ceru-nalt
Şi cerurile s-au deschis. „Hristos cel
Sfânt a Înviat!”

(Un număr de 8 copii vor recita câte un vers,


apoi ultima strofă, în cor, toţi împreună.)

Toți 
 Coboară-te, o, Doamne, din lumină,
Binecuvântă sângele din vie
 Să hoinăreşti din nou la noi prin sate, Și grânele
de aur, si apoi
 Să vezi cât lumea-i plină de păcate Tu cheamă-
ne, o, Doamne și pe noi
 Şi s-o mai cerţi cu vorba ta senină. La cina
cea de taină din vecie.
 De mult îţi caut paşii pe pământ.
 De multă vreme-n prag te-aşteaptă mama.
 Să-ţi ia sudoarea frunţii cu năframa,
 Iar tu s-o-nvredniceşti cu chipul sfânt.

Se cântă.  E ziua Învierii


Popoarelor, veniţi!
În cugete şi-n inimi
Lumina s-o primiţi.
Cântări de bucurie
S-aducem lui Hristos
Căci din robia morţii
Cu moartea Lui ne-a scos.

La straja dimineţii
Un înger luminat
Venind la groapă strigă:
„Hristos a înviat!”
Atotputernicia
Lui Dumnezeu slăvit
Pe oameni din morminte
Sculând i-a mântuit.
Treziţi din somn spre ziuă
S-aducem la mormânt
În loc de plâns, cântare
În loc de mir, cor sfânt.
Că soarele dreptăţii,
Hristos, a răsărit
Şi tuturor viaţă
Le-a dat de prisosit.
E ziua cea menită
A săptămânilor,
Stăpână împărăteasă
Şi doamna zilelor.
E praznicul cel mare
Al sărbătorilor
Slăvind în ea pe Domnul
În vecii vecilor.
______________________________________________

30. Bucurați-vă de sărbătoare


În această zi cu soare
Domnul Sfânt să vă-însoțească
Împărțiți ouă și pască

Din inimă-n cor cântați


Ș i lui Hristos vă-închinați
El falnic iese din mormânt
Iar noi Îl așteptăm cântând
HRISTOS A ÎNVIAT! ADEVĂRAT A ÎNVIAT!

31. Astăzi ziua-i mai frumoasă


Şi şoseaua mai voioasă.
Am plecat acum cu toţii,
Şi bunicii şi nepoţii
La altar, la închinat.
Bucuroşi,
Ne-am întors apoi acasă
Şi ne-am aşezat la masă.
Apoi mult ne-am veselit
Şi la masă am ciocnit. Ouă roşii.

______________________________________
_____________

32. Oua roșii, încondeiate


De toți așteptate
De Paște să punem pe masă
Să fie lumină și pace-n casă
Maria ouă a adus
Să-l răscumpere pe Iisus
Dar călăii nu le-au primit
Ș i pe Domnul l-au osândit
Din mâinile și coasta sa
Râuri - sângele curgea
Ș i ouăle de sub sfânta cruce
S-au vopsit cu sângele-i dulce
Iar obiceiul acesta sfânt
A rămas pana azi pe pământ.

33. Roșioare ouă mama ne dă nouă


Astăzi să ciocnim, să ne veselim
Să ciocnim cu
toți, bunici și nepoți
Mamele cu
tații, surorile cu frații
Să strigăm cu toți, ciocnind oua roșii
Că adevărat, Hristos a Înviat!

Învățătoarea încheie, spunând:

Pe cărarea din grădină Dacă vreți


să-i mulțumiți,
Prin iarbă, pe înserat, După ce v-
ați deșteptat,
Îngerașul o sa vină Spuneți-le
la părinți:
Când copiii s-au culcat. Hristos a
Înviat!

Ș i intră tiptil în case Iisus, de


sus din cer aude,
În odăile curate, Ce frumos
ați salutat
Tuturor o sa ne lase Ș i atunci
vă va răspunde
Oua roși, minunate. Adevărat a
Înviat!

Se cântă  Hristos a Înviat!


Învățătoarea mulțumește tuturor, inclusiv
copiilor de participarea la serbare, urează
sărbători fericite.

Webografie:
https://ro.pinterest.com/pin/6255788
2303708586/
https://thecraftyclassroom.com/2015/02/25/easter-bible-verse-
printables/
https://coloringfolder.com/easter/
https://basilica.ro/semnificatia-celor-sapte-propozitii-rostite-
de-mantuitorul-pe-cruce/
https://www.crestinortodox.ro/slujbe-randuieli/slujba-invierii-
135504.html

S-ar putea să vă placă și