Sunteți pe pagina 1din 18

CALCUL SARPANTA DIN LEMN

1. Alegerea pantei învelitorii

Învelitoarea se realizeaza din tigla profilata având panta p=35 cm/m.

p 35
tgα = 100 = 100 = 0,35
tgα = 0,35  α = arctg0,35 = 19.29° . Aleg unghiul de  20°

Deschiderea şarpantei L = 9.20 m


Înalţimea şarpantei H = 2.05 m

2. Evaluarea acţiunilor

2.1 Acţiuni permanente

gd G
gk
Denumire element [KN/m 2 [KN/m 2
] ]
Învelitoare din ţiglă 1,35

Astereala 2x2.4 cm

Sipci 3.8x5.8 cm

Capriori 10x15 cm

2.2 Acţiuni variabile

2.2.1 Acţiunea din zăpadă

Cladirea este situate in Mun. Satu Mare, Jud. Satu Mare


s k = μi·ce·ct·s 0 ,k
s 0 ,k = 1,5 KN/m 2
ce = 1
ct = 1

Panta acoperişului,α° 0°≤α≤30°


μ1 0,8
μ2 0,8+0,8·α/30=1,6

s k = μ 1 ·ce·ct· s 0 ,k = 0,8·1·1·1,5 = 1,2 KN/m 2


s k = 0,5·μ 1 ·ce·ct· s 0 ,k = 0,5·0,8·1·1·1,5 = 0,6 KN/m 2
s k = μ 2 ·ce·ct· s 0 ,k = 1,6·1·1·1,5 = 2,4 KN/m 2

2.2.2 Acţiunea din vânt

wk(z) = qref·ce(z)·cp

qref = 0,4 KPa


ce(z) = cg(z)·cr(z) = 2,75·0,685 = 1,88
cg(z) = 1+g·2·I(z) = 1+3,5·2·0,25 = 2,75
g = 3,5
 2,35
I(z)= 2,5  ln z = 2,5  ln
12,9 = 0,25
z0 0,3
 = 2,35
z 0 = 0,3 m
z = 12,9 m
2 2
 z   12,9 
cr(z) = k r  z 0    ln   0,22 2   ln
2
  0,685
 z0   0,3 
kr 2 (z 0 ) = 0,22

Coeficienţi de presiune pentru acoperisuri cu patru pante


Unghiul Zone pentru direcţia vântului Ө=0° şi Ө=90°
de pantă
α0 pt. F G H I J K L M N
Ө=0° si
α90
cpe,1 cpe,1 cpe,1 cpe,1 cpe,1 cpe,1 cpe,1 cpe,1 cpe,1
pt.Ө=90°
-1,5 -1,5 -0,2
30° -0,4 -1,2 -0,5 -2,0 -1,2 -0,2
0,5 0,7 0,4

wk(z)F = 0,4·1,88·0,5 = 0,376 KPa


wk(z)F = 0,4·1,88·(-1,5) = -1,128 KPa
wk(z)G = 0,4·1,88·0,7 = 0,526 KPa
wk(z)G = 0,4·1,88·(-1,5) = -1,128 KPa
wk(z)H = 0,4·1,88·0,4 = 0,300 KPa
wk(z)H = 0,4·1,88·(-0,2) = -0,150 KPa
wk(z)I = 0,4·1,88·(-0,4) = -0,300 KPa
wk(z)J = 0,4·1,88·(-1,2) = -0,900 KPa
wk(z)K = 0,4·1,88·(-0,5) = -0,376 KPa
wk(z)L = 0,4·1,88·(-2,0) = -1,500 KPa
wk(z)M = 0,4·1,88·(-1,2) = -0,900 KPa
wk(z)N = 0,4·1,88·(-0,2) = -0,150 KPa
2.2.3 Acţiunea din greutatea utilă – om pe acoperis

Qk = 1 KN

3. Dimensionarea elementelor din lemn

Pentru executarea şarpantei se folosesc elemente din lemn ecarisat, de


răşinoase, cu urmatoarele caracteristici:
- clasa de rezistenţă C 35
- clasa II de exploatare

Rezistenţele caracteristice pentru lemnul masiv de răşinoase sunt:


- rezistenţa la încovoiere fm,k = 35 N/mm 2
- rezistenţa la întindere paralelă cu fibrele ft,0,k = 21 N/mm 2
- rezistenţa la întindere perpendiculară pe fibre ft,90,k = 0,4 N/mm 2
- rezistenţa la compresiune paralelă cu fibrele fc,0,k = 25 N/mm 2
- rezistenţa la compresiune perpendiculară pe fibre fc,90,k = 6 N/mm
2

- rezistenţa la forfecare fv,k = 3,4 N/mm²

Valorile modulului de elasticitate pentru lemnul de răşinoase sunt:


- modulul de elasticitate mediu paralel cu fibrele
E0,med = 13000 N/mm 2
- modulul de elasticitate longitudinal caracteristic
E0,05 = 8700 N/mm 2

3.1 Calculul/verificarea şipcilor

Dimensiunile secţiunii transversale ale şipcilor sunt:


- b = 58 mm
- h = 38 mm
Distanţa dintre şipci este ds = 0,34 m (pentru tigla profilata)
Deschiderea de calcul este dc = 0,75 m
Schema statică pentru calculul şipcilor se consideră o grindă simplu
rezemată pe căpriori.

3.1.1 Determinarea caracteristicilor secţiunii transversale

b  h2 5,8  3,82
Wy = = = 13,96 cm 3
6 6

h  b2 3,8  5,82
Wz = = = 21,3 cm 3
6 6
b  h3 5,8  3,83
Iy = = = 26,52 cm 4
12 12

h  b3 3,8  5,83
Iz = = = 61,78 cm 4
12 12
A = 5,8·3,8 = 22,04 cm²

3.1.2 Determinarea/calculul acţiunilor

3.1.2.1 Acţiunea permanentă

gk,s = gk·ds+gk,pr. = 0,5·0,34+0,011 = 0,181 KN/m


gk,pr. =  ·b·h = 5·0,058·0,038 = 0,011 KN /m
gk,s,y = gk,s·sinα = 0,181·sin30º = 0,091 KN/m
gk,s,z = gk,s·cosα = 0,181·cos30º = 0,157 KN/m
2
g k ,s ,y  d c 0,091  7502
Mgk,s,y = = = 6398 Nmm
8 8

2
g k ,s ,z  d c 0,157  750 2
Mgk,s,z = = = 11039 Nmm
8 8

3.1.2.2 Acţiunea din zăpadă

sk,s,y = sk·ds·sinα·cosα = 2,4·0,34·sin30°·cos30º = 0,353 KN/m


sk,s,z = sk·ds·cos 2 α = 2,4·0,34·cos 2 30º = 0,612 KN/m
si determinarea momentelor incovoietoare pe sipca, pe cele
doua directii principale de incovoiere (y si z)
2
s k ,s ,y  d c 0,353  750 2
Msk,s,y = = = 24820 Nmm
8 8

2
s d 0,612  750 2
Msk,s,z = k ,s,z c = = 43031 Nmm
8 8

3.1.2.3 Acţiunea din vânt (pe directie normala la


planul/suprafata acoperisului)

wk,s,y = 0
wk,s,z = wk·ds = 1,5·0,34 = 0,510 KN/m
Mwk,s,y = 0
2
w d 0,510  750 2
Mwk,s,z = k ,s ,z c = = 35859 Nmm
8 8

3.1.3 Calculul eforturilor in combinaţia fundamentală cu efectul


cel mai defavorabil (permanenta + zapada )

Md,y = 1,35·Mg,k,s,y+1,5·Ms,k,s,y = 1,35·6390+1,5·24820 = 45867 Nmm


Md,z = 1,35·Mg,k,s,z+1,5·Ms,k,s,z = 1,35·11039+1,5·43031 = 79449 Nmm

3.1.4 Calculul la starea limită de rezistenţă

3.1.4.1 Verificarea la încovoiere oblică

 m ,d , y 
km· + f
m ,d ,z
 1,0
f m ,d m ,d

 m ,d , y 
+ km· f
m ,d ,z
 1,0
f m ,d m ,d

f m ,k
fm,d = kmod· 
M

k mod,gk  1,35  g k  k mod,sk  1,5  s k


kmod = 1,35  g k  1,5  s k
0,6  1,35  0,5  0,8  1,5  2,4
kmod =  0,768
1,35  0,5  1,5  2,4
 M  1,3
35
fm,d  0,768  1,3  20,68 N/mm 2
km = 1
M d ,y 45867
 m ,d , y    3,3 N/mm 2
Wy 13960
M d ,z 79449
 m ,d ,z    3,7 N/mm 2
Wz 21300
3,3 3,7
1   0,34  1
20,68 20,68

3.1.5 Calculul la starea limită de deformaţie

3.1.5.1 În faza iniţială


(Din invarcari variabile)
dc
u inst ,s 
300
2 2
u inst ,s  u inst ,s ,y  u inst ,s ,z
4
5 s k ,s ,y  d c 5 0,353  750 4
u inst ,s ,y      0,630 mm
384 E 0, 05  I y 384 8700  265200
4
5 s k ,s ,z  d c 5 0,612  750 4
u inst ,s ,z      0,469 mm
384 E 0,05  I z 384 8700  617800
u inst ,s  0,6302  0,4692  0,79 mm
dc 750
u inst ,s  0,79mm    2,5 mm
300 300

3.1.5.2 În faza finală


(Din invarcari variabile si din permanenta )

dc
u fin 
200
2 2
u fin  u fin ,y  u fin ,z
u fin , y  u fin ,g , y  u fin ,s , y  0,288  0,788  1,076 mm
u fin ,g , y  u inst ,g ,y  1  k def ,g   0,160  1  0,8  0,288 mm
4
5 g k ,s ,y  d c 5 0,091  750 4
u inst ,g ,y      0,160 mm
384 E 0, 05  I y 384 8700  265200
u fin ,s , y  u inst ,s , y  1  k def ,s   0,630  1  0,25  0,788 mm
u fin ,z  u fin ,g ,z  u fin ,s ,z  0,216  0,586  0,800 mm
u fin ,g ,z  u inst ,g ,z  1  k def ,g   0,120  1  0,8  0,216 mm
4
5 g k ,s ,z  d c 5 0,157  750 4
u inst ,g ,z      0,120 mm
384 E 0, 05  I z 384 8700  617800
u fin ,s ,z  u inst ,s ,z  1  k def ,s   0,469  1  0,25  0,586 mm
u fin  1,076 2  0,82  1,34 mm
d 750
u fin  1,34mm  c   3,75 mm
200 200

3.2 Calculul/verificarea căpriorilor

Dimensiunile alese pentru secţiunea transversala a căpriorilor sunt:


- b = 12 cm
- h = 15 cm
Distanţa dintre căpriori este dc = 0,75 m
Deschiderea de calcul este lc = 2,90 m
Schema statică pentru calculul căpriorilor se consideră o grindă
simplu rezemată pe pane cu deschiderea de calcul egală cu cea mai mare
distanţă dintre axele panelor consecutive.

3.2.1 Determinarea caracteristicilor secţiunii transversale

b  h2 12 152
Wy = = = 450 cm 3
6 6
b  h 3 12 153
Iy = = = 3375 cm 4
12 12
A = 12·15 = 180 cm 2
3.2.2 Determinarea acţiunilor

3.2.2.1 Acţiunea permanentă

g k ,c  g k  d c  cos 
g k ,c  0,5  0,75  cos 30o  0,325 KN/m
2
g k ,c  l c 0,325  2,9 2
Mgk,c = = = 0,342 KNm
8 8
g l 0,325  2,9
Vgk,c = k ,c c = = 0,471 KN
2 2

3.2.2.2 Acţiunea din zăpadă

s k ,c  s k  d c  cos 2 
s k ,c  2,4  0,75  cos 2 30 o  1,35 KN/m
2
s k ,c  l c 1,35  2,9 2

Msk,c = = = 1,420 KNm


8 8
s l 1,35  2,9
Vsk,c = k ,c c = = 1,958 KN
2 2

3.2.2.3 Acţiunea din vânt

w k ,c  w k  d c
w k ,c  1,5  0,75  1,125 KN/m
2
w k ,c  l c 1,125  2,9 2
Mwk,c = = = 1,183 KNm
8 8
w l 1,125  2,9
Vwk,c = k ,c c = = 1,630 KN
2 2

3.2.2.4 Acţiunea utilă

Q k ,c  Q k  cos 
Q k ,c  1  cos 30o  0,866 KN
Q kc 0,866
VQk,c    0,433 KN
2 2
Q l 0,866  2,9
M Qk,c  k,c c   0,628 KNm
4 4
3.2.3 Calculul eforturilor din combinaţia fundamentală cu efectul
cel mai defavorabil

Md = 1,35·Mg,k,c+1,5·Ms,k,c = 1,35·0,342+1,5·1,42= 2,60 KNm


Vd = 1,35·Vg,k,c+1,5·Vs,k,c = 1,35·0,471+1,5·1,958= 3,58 KN

3.2.4 Calculul la starea limită de rezistenţă

3.2.4.1 Verificarea la încovoiere dreaptă

 m ,d  k crit  f m ,d
M d 2,60  106
 m ,d    5,78 N/mm 2
wy 450  103
k crit = f   rel,m 

f m ,k
 rel,m  m
σ m,crit

0,75  E 0,05  b 2 0,75  8700 1202


 m ,crit    216 N/mm 2
h  lef 150  2900
m = 0,88

35
 rel,m   0,88  0,378
216
 rel,m  0,378  pentru  rel ,m  0,75 coeficientul k crit =1
f m ,k
fm,d = kmod· 
M

k mod,gk  1,35  g k  k mod,sk  1,5  s k


kmod = 1,35  g k  1,5  s k
0,6  1,35  0,5  0,8  1,5  2,4
kmod =  0,768
1,35  0,5  1,5  2,4
 M  1,3
35
fm,d  0,768  1,3  20,68 N/mm 2
 m ,d  5,78N / mm2  k crit  f m ,d  1  20,68  20,68N / mm 2

3.2.4.2 Verificarea la forfecare


 d  f v ,d
(   T   Q  TQ )  S y
d  G G
b  Iy
h h 150 150
Sy  b    120    337500 mm 3
2 4 2 4
3,58  103  337500
d   0,298 N/mm 2
120  3375  104
k f 0,768  3,4
f v ,d  mod v,k   2 N/mm 2
M 1,3
d  0,298N / mm 2  f v ,d  2 N / mm 2

3.2.5 Calculul la starea limită de deformaţie

3.2.5.1 În faza iniţială

lc
u inst ,s 
300
4
5 s k ,c  l c 5 1,35  29004
u inst ,s      4,23 mm
384 E 0, 05  I y 384 8700  3375  104
lc 2900
u inst ,s  4,23mm    9,70 mm
300 300

3.2.5.2 În faza finală

lc
u fin 
200
u fin ,g  u inst ,g  1  k def ,g   1,02  1  0,8  1,84 mm
4
5 g k ,c  l c 5 0,325  29004
u inst ,g      1,02 mm
384 E 0, 05  I y 384 8700  3375  104
u fin ,s  u inst ,s  1  k def ,s   4,23  1  0,25  5,29mm
u fin  u fin ,g  u fin ,s  1,84  5,29  7,13 mm
lc 2900
u fin  7,13mm    14,5mm
200 200
3.3 Calculul panelor

Dimensiunile secţiunii transversale a panelor sunt:


- b = 15 cm
- h = 19 cm
Distanţa dintre pane este dp = d2 =2,50 m
Deschiderea de calcul este lc = 3,00 m
Schema statică pentru calculul panelor se consideră o grindă simplu
rezemată pe popi.

3.3.1 Determinarea caracteristicilor secţiunii transversale

b  h2 15 19 2
Wy = = = 902,5 cm 3
6 6
b  h 3 15 193
Iy = = = 8573,75 cm 4
12 12
A = 15·19 = 285 cm 2

3.3.2 Determinarea acţiunilor

3.3.2.1 Acţiunea permanentă

gk
g k ,p   d p  g k ,pr
cos 
g k ,pr    b  h  5  0,15  0,19  0,143 KN/m
0,5
g k ,p   2,50  0,143  1,59 KN/m
cos 30o
2
g k ,p  l c 1,59  32
Mgk,p = = = 1,79 KNm
8 8
g l 1,59  3
Vgk,p = k ,p c = = 2,39 KN
2 2
3.3.2.2 Acţiunea din zăpadă

s k ,p  s k  d p
s k ,c  2,4  2,5  6 KN/m
2
s k ,p  l c 6  32
Msk,p = = = 6,75 KNm
8 8
s k ,p  l c 63
Vsk,p = = = 9 KN
2 2

3.3.2.3 Acţiunea din vânt

w k ,p ,z  w k  d p  cos 

w k ,p ,y  w k  d p  sin 
w k ,p ,z  1,5  2,5  cos 30 o  3,25 KN/m
w k ,p , y  1,5  2,5  sin 30  1,88 o
KN/m
2
w k ,p ,z  l c 3,25  32
Mwk,p,z = = = 4,219 KNm
8 8
w k ,p ,z  l c 3,75  3
Vwk,p,z = = = 5,625 KN
2 2
2
w k ,p , y  l c 1,88  32
Mwk,p,y = = = 2,115 KNm
8 8
w k ,p , y  l c 1,88  3
Vwk,p,y = = = 2,820 KN
2 2

3.3.2.4 Acţiunea utilă

Q k ,p  Q k  1KN

3.3.3 Calculul eforturilor din combinaţia fundamentală cu efectul


cel mai defavorabil

Md = 1,35·Mg,k,p+1,5·Ms,k,p = 1,35·1,79+1,5·6,75= 12,54 KNm


Vd = 1,35·Vg,k,p+1,5·Vs,k,p = 1,35·2,39+1,5·9= 16,73 KN

3.3.4 Calculul la starea limită de rezistenţă

3.3.4.1 Verificarea la încovoiere dreaptă


 m ,d  f m ,d
M d 12,54 106
 m ,d    13,89 N/mm 2
w y 902,5 103
k mod  k crit  k1s  k h  f m ,k
f m ,d 
M
 M  1,3
k mod,gk  1,35  g k  k mod,sk  1,5  s k
kmod = 1,35  g k  1,5  s k
0,6  1,35  0,5  0,8  1,5  2,4
kmod =  0,768
1,35  0,5  1,5  2,4
k crit = f   rel,m 

f m ,k
 rel,m  m
σ m,crit

0,75  E 0, 05  b 2 0,75  8700  1502


 m ,crit    258 N/mm 2
h  l ef 190  3000
m = 0,88

35
 rel,m   0,88  0,346
258
 rel,m  0,346  pentru  rel ,m  0,75 coeficientul k crit =1
k1s  1
0, 2

 150 
0, 2
 150 
k h  min     =0,954 şi 1,3

 h   190 
0,768 1 1  0,954  35
f m ,d   19,72 N / mm 2
1,3
 m ,d  13,89 N / mm 2  f m ,d  19,72 N / mm 2

3.2.4.2 Verificarea la forfecare

 d  f v ,d
(   T   Q  TQ )  S y
d  G G
b  Iy
h h 190 190
Sy  b    150    676875 mm 3
2 4 2 4
16,73 103  676875
d   0,881 N/mm 2
150  8573,75 104
k mod  f v ,k 0,768  3,4
f v ,d    2 N/mm 2
M 1,3
d  0,881N / mm 2  f v ,d  2 N / mm 2
3.3.5 Calculul la starea limită de deformaţie

3.3.5.1 În faza iniţială

lc
u inst ,s 
300
4
5 s k ,p  l c 5 6  30004
u inst,s      8,48 mm
384 E 0, 05  I y 384 8700  8573,75 104
lc 3000
u inst ,s  8,48mm    10mm
300 300

3.3.5.2 În faza finală

lc
u fin 
200
u fin ,g  u inst ,g  1  k def ,g   2,25  1  0,8  4,05 mm
4
5 g k ,p  l c 5 1,59  3000 4
u inst ,g      2,25 mm
384 E 0, 05  I y 384 8700  8573,75 10 4
u fin ,s  u inst ,s  1  k def ,s   8,48  1  0,25  10,60mm
u fin  u fin ,g  u fin ,s  4,05  10,60  14,65 mm
lc 3000
u fin  14,65mm    15,00mm
200 200

3.4 Calculul/verificarea popilor

Dimensiunile secţiunii transversale ale popilor sunt:


- b = 15 cm
- h = 15 cm
Suprafaţa de pe care preia încarcarea un pop este prezentată în figura
de mai jos
3.4.1 Determinarea caracteristicilor secţiunii transversale

b  h2 15 152
Wy = = = 562,5 cm 3
6 6
b  h 3 15 153
Iy = = = 4218,75 cm 4
12 12
A = 15·15 = 225 cm 2

3.4.2 Determinarea acţiunilor

3.4.2.1 Acţiunea permanentă

FGk  Gk , pop  Gk , pr , p  Gk , pr , pop


gk  d p  T 0,5  2,5  3,8
Gk , pop    5,490 KN
cos  cos 30o
Gk , pr , p    b  h  T  5  0,15  0,19  3,8  0,540KN
Gk , pr , pop    b  h  H pop  5  0,15  0,15  4,05  0,456KN
FGk  5,490  0,540  0,456  6,486KN

3.4.2.2 Acţiunea din zăpadă


FSk  s k  d p  T  2,4  2,5  3,8  22,8KN

3.4.3 Calculul la starea limită de rezistenţă

3.3.4.1 Verificarea la compresiune paralelă cu fibrele

Daca intervine sau nu flambajul?


- se determina :

f c , 0 ,k 25
 rel    1,6
σ c,crit 9,81

 2  E 0, 05 3,14 2  8700
 c,crit    9,81N / mm 2
2 93,52
lf 405
   93,5
i 4,33
lf = H pop = 4,05 = 405 cm
I 4218,75
i   4,33cm
A 225
 rel  1,6  0,5  intervine flambajul

 c , 0 ,d  k c  f c , 0 ,d
 G  FGk   Q  FSk 1,35  6,486  103  1,5  22,80  103
 c , 0 ,d   
An 22500
=1,92N/mm 2

A n = 15·15 = 225 cm 2 =22500 mm 2


1 1
kc 

k  k 2   rel
2

 
1,89  1,892  1,6 2
 0,345


k  0,5 1  c    rel  0,5   rel
2

 c  0,2
k  0,51  0,2  1,6  0,5  1,62   1,89

k mod,gk  1,35  g k  k mod,sk  1,5  s k


kmod = 1,35  g k  1,5  s k

0,6  1,35  0,5  0,8  1,5  2,4


kmod =  0,768
1,35  0,5  1,5  2,4
f c , 0 ,k 25
f c, 0,d  k mod   0,768   14,7 N / mm 2
M 1,3
 c , 0,d  1,92 N / mm 2  k c  f c , 0,d  0,345  14,7  5,07 N / mm 2 ,

Deci dimensiunile alese initial verifica relatiile date.

S-ar putea să vă placă și