Sunteți pe pagina 1din 2

SUBSTANTIVUL

1. Definiţie: Substantivul este partea de vorbire flexibilă care denumeşte fiinţe, obiecte, fenomene ale
naturii, acţiuni, stări sufleteşti.

2. Felul:

a. după sens
● substantive comune.
Acestea denumesc obiecte făcând parte dintr-o clasă de obiecte de acelaşi fel (om, urs, munte, stejar,
casă, punte etc.)substanţe, materii (carne, ceară, petrol, ulei), noţiuni abstracte (înţelegere, linişte,
pace, toleranţă).
!!!! Substantivele comune pot denumi atât clasa în ansamblul ei, cât şi fiecare element al acesteia.
Ex.
Elevul este o persoană care învaţă la şcoală.  (aici elevul = toţi elevii, orice elev)
Elevul a întârziat la ore.(unde elevul = unul dintre elevi, un anumit elev).

 substantive proprii.
Denumesc anumite obiecte spre a le deosebi de altele din aceeaşi categorie sau de acelaşi
fel: Ion, Sadoveanu, Marte, Orhei, Siret etc.
!!!!Distincţia substantiv comun / substantiv propriu este importantă pentru ortografierea substantivelor.
Substantivele comune se scriu cu iniţială minusculă (fecior, munte, ţară). Substantivele proprii se scriu cu
iniţială majusculă (Radu, Carpaţi, Italia).

b. După formă, se disting:

● substantive simple. Structura acestor substantive conţine un singur cuvânt: casă, masă, floare, întrebare,
nuc, stepă  etc.
● substantive compuse. Acestea sunt alcătuite din două sau mai multe cuvinte, rădăcini ori teme: câine-
lup, untdelemn, drum-de-fier, scrumbie-de-Dunăre, argint-viu, bună-credinţă, bunăstare, bunăvoinţă,
floarea-soarelui, târâie-brâu, gură-cască, nu-mă-uita, Câmpulung, Sfarmă-Piatră  etc.
 
CATEGORII GRAMATICALE ANALIZABILE LA SUBSTANTIV

genul
numărul
cazul
articolul
prepoziția

3. Genul:
A. Feminin: fetiţă
B. Masculin: băieţel
C. Neutru: vapor
Substantivele epicene au o singură formă pentru a denumi ambele sexe: balenă, cuc, gândac, elefant etc.
!!! Femela hipopotam/masculul hipopotam

! Substantivele mobile: raţă-răţoi, doctor/doctoriţă (se formează cu ajutorul terminațiilor - substantive


feminine de la cele masculine şi invers)

4. Numărul: A. Singular: cal


B. Plural: cai
! Substantive defective de număr:
-au forme numai pentru singular (defective de plural) : Dunărea, cinste, aur, curaj ;
-au forme numai pentru plural ( defective de singular): câlţi, icre, Carpaţi etc.
Substantive defective de plural: au forme doar pentru numărul singular se numesc și substantive singularia
tantum.
Din această categorie fac parte, în general, următoarele grupuri de substantive:
 majoritatea substantivelor proprii, toponime (Vasile, Olt, Dâmbovița)
 substantivele care denumesc epoci istorice și religii (feudalism, creștinism)
 calități sau însușiri (curaj, înțelepciune, bunătate)
 stări organice (sete, foame)
 materii (sânge, aur, argint, miere, mazăre, trifoi)
 sporturi (fotbal, tenis, volei, atletism, oină)
 domenii științifice (astrofizică, muzică, geografie)
 substantive masculine, reprezentând tipologii de persoane (nene, bade, vodă)
Substantive defective de singular: au forme doar pentru numărul plural și se numesc pluralia tantum.
Din această categorie fac parte următoarele grupuri de substantive:
• unele substantive proprii, toponime (București, Carpați, Iași, Fântânele, Mărculești)
• unele substantive comune (zori, câlți, tăieței, icre, moaște, șale, ghilimele)
Substantive colective: denumesc o totalitate de obiecte sau ființe de același fel:
Ex țărănime, stol, mărăciniș, boierime, roi, cârd, popor, oaste, grămadă.
!!!! – iș : pietriș, tufiș, aluniș, frunziș etc.
-ime : copilărime, școlărime, muncitorime, studențime etc
!!!!Substantivele cu sens colectiv care exprimă nume de clase sau grupuri sociale (țărănime, boierime,
nobilime) au doar formă de singular.

Substantive cu forme identice la sg și pl. –


Ex. - Dansatoare, unchi, pronume, învăţătoare, tei, vânzatoare, pui, ochi, unchi, arici, educatoare, ardei,
genunchi, vulpoi, răţoi, broscoi.

Subst cu două sau mai multe forme de plural.


exemple:
corn –coarne –corni –cornuri 
Avea un cuier din coarne de animal. 
Îi placea dulceata de coarne. 
În orchestra, cornii incepeau partitura. 
Mobilierul era din lemn de corni. 
Cumparase  cornuri proaspete.
 
arc –arce –arcuri 
Trebuie calculate arcele de cerc. 
Am schimbat  arcurile canapelei. 
Vanatorii aveau  arcuri cu sageti.
Noe nu a construit două arce.
 
nivel –nivele –niveluri 
Blocul acela are zece nivele. 
Nivelurile de cunostinte ale elevilor sunt diferite.
Tatăl meu folosește două nivele pentru a construi suprafețe drepte.
 
element –elemente –elementi 
Am analizat elementele problemei. 
Caloriferul are trei elementi.
 Elementele naturale esențiale sunt apa,
plan –plane –planuri 
Au fost desenate doua plane perpendiculare. 
Baiatul avea planuri mari de viitor.