Sunteți pe pagina 1din 4

Modelul Gazului Ideal

Gazul ideal este un model teoretic de gaz. Un gaz ideal este alcatuit din
particule avand dimensiuni neglijabile care nu interactioneaza decat prin
ciocniri perfect elastice dintre particulele gazului respectiv si peretii intre care
acesta se gaseste.
*Niciun gaz real nu se
comporta asa.

*Modelul gazului ideal poate fi aplicat in studiul comportamentului gazelor


reale daca:
 Densitatea gazului este destul de mica.
 Presiunea gazului este scazuta.
 Temperatura are valori ridicate

Caracteristicile modelului gazului ideal:


 Gazul este format dintr-un numar foarte mare de particule identice.
 Moleculele gazului se afla in miscare permanenta, total dezordonata;
miscarea fiecarei molecule se supune legilor mecanicii clasice.
 Moleculele sunt considerate puncte materiale.
 Fortele intermoleculare se neglijeaza: moleculele se misca liber,
traiectoriile lor fiind linii drepte.
 Ciocnirile moleculelor cu peretii vasului sunt perfect elastice.
Ecuatia termica de stare a gazului ideal, ce descrie relatia dintre paramtrii
de stare ai unui gaz ideal, in oricare stare de echilibru a acestuia, are
expresia:

pV =nRT
p = presiunea gazului (N/m2)
V = volumul gazului (m3)
T = Temperatura absoluta (K)
n = cantitatea de substanţă din sistem (kmol)
R = constanta universală a gazelor (8310 J kmol-1 k-1)

Acest model teoretic este un sistem ideal cu ajutorul caruia poate fi


explicata comportarea gazelor reale, in diferite situatii. Modelul gazului
ideal este folosit in special de inginerii care lucreaza cu gaze, intrucat este
mai simplu si aproximeaza bine comportarea gazelor reale in timpul
transformarilor termodinamice.
O transformare termodinamica este o succesiune de stari prin care trece un
sistem termodinamic cand parametrii sai variaza de la valorile din starea
initiala la cele din starea finala.
O transformare simpla este o transformare care respecta de la inceput si pana
la sfarsit aceeasi lege de transformare. Exemple de transformari simple:

 Transformarea izocora sau (Legea lui Charles), care se petrece la volum


constant;
 Transformarea izobara, (Legea Gay-Lussac), care se petrece la presiune
constanta;
 Transformarea izoterma, (Legea Boyle-Mariotte), care se petrece la
temperatura constanta;
 Transformarea adiabatica, care se petrece fara schimb de caldura cu
mediul ambiant;
 Transformarea politropica, care se petrece cu exponent politropic
constant;
 Transformarea izoentalpica, care se petrece la entalpie constanta;
 Transformarea izoentropica, care se petrece la entropie constanta.
Pornind de la ecuatia termica de stare a gazului ideal se pot deduce
tranformarile simple ale gazului ideal :

Deosebiri intre Gazul ideal si Gazul real:

Criteriul Gazul ideal Gazul real


Miscarea Traiectoriile Traiectoriile
moleculelor moleculelor sunt moleculelor sunt
linii drepte linii frante, in
segmente inegale,
orientate
dezordonat in
spatiu.
Ciocnirile dintre Sunt perfect Nu sunt perfect
molecule si peretii elastice elastice
vasului
Fortele Se neglijeaza Sunt slabe, dar
intermoleculare capabile sa
mentina moleculele
unele langa altele
Energia interna Mai mica Mai mare