Sunteți pe pagina 1din 2

HACCP

Înseamnă: Analiza riscului şi (determinarea) punctelor critice de control.


Este o metodă de lucru şi nu un standard.
Principiul preventiv pe baza căruia funcționează sistemul HACCP este:
Construiește calitatea și siguranța într-un produs, înainte de inspectarea produsului
finit!.
HACCP
 reprezintă o serie de măsuri ce asigură siguranța alimentelor de la recoltare până la consum.
 este un instrument cheie al managementului calității pentru asigurarea inocuității alimentelor,
bazat pe identificarea, evaluarea, prevenirea și supravegherea riscurilor.
 se bazează pe un sistem de acțiuni preventive în cadrul tuturor proceselor din lanțul alimentar:
aprovizionare, recepție, depozitare, producție și livrare.
Sistemul HACCP a fost implementat pentru prima dată în anul 1959 de către Compania Pillsbury, SUA
Funcțiile HACCP
 analiza pericolelor
 identificarea punctelor critice
 supravegherea execuției
 verificarea eficacității sistemului (evaluarea performanțelor)
Din funcțiile menționate mai sus derivă principiile HACCP care sunt:
→ Analiza pericolelor pe flux şi pe procese de lucru
→ Identificarea punctelor critice de control pe faze şi proceduri
→ Stabilirea limitelor minime care trebuie respectate
→ Elaborarea unor acţiuni de prevenire, de monitorizare şi de intervenţie corectivă
→ Stabilirea procedurilor de control al funcţionării şi de evaluare a eficacităţii metodei HACCP
→ Documentarea acţiunilor conform activităţilor întreprinse
Avantajele implementării unui sistem de management al siguranței alimentului bazat pe principiile
HACCP
 garantarea calității igienice a produselor (siguranța alimentară)
 reducerea rebuturilor și reclamațiilor clienților, precum și creșterea încrederii consumatorilor în
produs
 prelungirea duratei de valabilitate a produselor
 creșterea încrederii clienților și salariaților în companie, în capacitatea acesteia de a realiza exclusiv
produse de calitate în mod constant
 îmbunătățirea imaginii firmei, a credibilității pe piețele internaționale, cât și față de eventualii
investitori.
 reduce necesitatea și costurile testării finale a produsului
 reduce drastic posibilitatea apariției accidentelor care pot duce la contaminarea produselor
 pe termen lung scad costurile legate de pierderile de materie primă și rechemarea produselor din
piață.

HACCP este un sistem preventiv de control referitor la asigurarea calității produselor alimentare.
Principiile HACCP pot fi aplicate tuturor sectoarelor producătoare de alimente și băuturi, distribuției și
serviciilor din alimentația publică, atât pentru produsele deja existente cât și pentru produsele noi.
Aplicarea sistemului HACCP în unităţile care prelucrează sau comercializează alimente a devenit
obligatorie, nerespectarea acestei condiţii conducând la închiderea unităţii respective.