Sunteți pe pagina 1din 2

TEST DE EVALUARE

SUBIECTUL I 40puncte

A 4 puncte
Scrieţi noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare, astfel
încât aceasta să fie corectă.
La bacteriile de fermentaţie acetică produsul intermediar este.......................................................iar acidul
lactic este produsul intermediar rezultat din ..................................................................................................

B 26 puncte
Asociaţi corect noţiunile din cele două coloane trecând în dreptul cifrei din spaţiul punctat
litera corespunzătoare din coloana B:
A B
1. energie puţină a. produs intermediar
2. glucoza b. are ca produşi intermediari energia, CO 2 şi apă
3. respiraţia aerobă c. rezultă în respiraţia anaerobă
d. are loc în mitocondrie
e. substanţa cu rol energetic în respiraţia aerobă şi anaerobă.
R. 1……..; 2.......; 3 .........;

A B
1. faringe a. are 10 – 12 cm şi 16 -20 semiinele cartilaginoase
2. glota b. opreşte trecerea aerului din esofag în stomac
3. esofagul c. calea comună pentru sistemul respirator şi sistemul digestiv
4. sfincterul cardia d. are corzi vocale
5. trahea e. este situat posterior traheei
f. în timpul deglutiţiei este închisă.

R. 1…….. 2.......; 3 .........; 4 ........; 5 .........


A B
1. are perete epitelial unistratificat a. înconjurată de multe vase sanguine
2. segmentele pulmonare b. alveola pulmonară
3. este mai mic c. plămânul drept
4. alveola pulmonară d. sunt divizate în lobuli pulmonari
5. pleura viscerală e. lipită de plămâni
f. plămânul stâng
R. 1…….. 2.......; 3 .........; 4 ........; 5 .........

D. 10 puncte
Citiţi cu atenţie, afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată, scrieţi în
dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera A. Dacă apreciaţi că informaţia este falsă, scrieţi pe
foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera F şi modificaţi parţial afirmaţia
pentru ca aceasta să devină adevărată.

...... 1. Drojdia de bere este un organism procariot care respiră aerob şi anaerob;
...... 2. plantele utilizează în respiraţie glucoza şi O 2, produse rezultate din fotosinteză;
...... 3. în respiraţia aerobă ca produşi intermediari rezultă energie multă, CO 2 şi apă;
...... 4. glucoza este substanţa cu rol energetic utilizată în respiraţia anaerobă;
...... 5. faringele comunică posterior cu fosele nazale şi cavitatea bucală.
SUBIECTUL II 50 puncte

1. Căile aeriene extrapulmonare sunt: 7. În respiraţie, spre deosebire de


A. fose nazale – faringe - laringe - esofag; fotosinteză :
B. faringe – laringe – trahee – bronhii principale; A. se consumă O2
C. fose nazale – faringe – laringe – trahee – bronhii B. se produce O2
principale; C. sunt produse substanţe organice
D. fose nazale – laringe – trahee – bronhii. D. este transformată energia luminoasă .

2. Plămânii: 8. Într-o celulă vegetală se găsesc 8 organite


A. au lobii împărţiţi în segmente cu rol în producerea de energie, cu 7 mai multe
B. fiecare plămân are câte trei lobi ce reprezintă sediul fotosintezei și de 2 ori mai
C. sunt situaţi în cavitatea toracică sub diafragm multe decât toate celelalte la un loc, organite cu
rol în sinteza proteinelor. Celula respectivă
D. sunt înconjuraţi de pleure reprezentate de trei
conține:
foiţe pleurale: foiţa externă, foiţa mijlocie repre- A. 8 mitocondrii, 15 cloroplaste, 46 ribozomi;
zentată de lichidul pleural şi foiţa internă B. 8 ribozomi, 15 cloroplaste, 46 mitocondrii;
C. 8 mitocondrii, 22 cloroplaste, 60 ribozomi;
3. Traheea: D. 8 ribozomi, 30 cloroplaste, 15 mitocondrii.
A. este aşezată înapoia esofagului;
B. are inele cartilaginoase incomplete cu deschiderea 9. Fotosinteza și respirația:
situată anterior; A. se desfășoară doar în celule care conțin cloro-
C. este deschisă numai în expirație; filă;
D. prezintă posterior ţesut muscular. B. sunt influențate de lumină;
C. sunt mari consumatoare de oxigen;
4. Respirația celulară este realizată de: D. produc substanțe organice.
A. plămâni;
B. branhii; 10. Are stomata numai în epiderma superi-
C. cloroplaste; oară:
D. mitocondrii. A porumbul;
B. nufărul
5. Cavitatea nazală are următoarele caracteris- C. stânjenelul
tici cu o excepţie: D. castanul
A. participă la purificarea şi încălzirea aerului
B. comunică cu faringele prin nări
C. este căptuşită cu o mucoasă nazală
D. prin secreţiile mucoasei umezeşte aerul.

6. În timpul fazei de întuneric a fotosintezei:


A. se degajă oxigen;
B. se sintetizează substanțe organice;
C. se realizează descompunerea apei;
D. se oxidează clorofila.

S-ar putea să vă placă și