Sunteți pe pagina 1din 12

A mai trecut un an cum mulţi

trecutau...
S-a ţinut ediţia a 40-a a „Zilelor
noastre de teatru...".
Şi s-a povestit câteva zile...
Şi s-au dat uitării...
Atâta trudă... Atâţia ani cu
atâtea nopţi nedormite şi
sudoare depusă... pentru o
clipă de glorie în lumini de
reflectoare pe scândurile care
înseamnă viaţă...
A meritat...!

Marele Premiu al ,,Zilelor...” a revenit trupei


de teatru a S.C.A. ,,Mihai Eminescu”
din Straja.
Trupa de teatru din Straja revine pe scena
noastră teatrală după o pauză de opt ani,
revine în forţă cu cadre tinere care
prevăd un frumos viitor teatral în această localitate!
Redactor: Dimitrie Miclea
OPINIAJURIULUI pe marginea Zilelor de Teatru ale RomânilordinVoivodina, Republica Serbia, 2012
Ediţia jubiliară, a 40-a la rând, a ,,Zilelor de teatru ale – Munca cu actorii – de lăudat este apariţia multor
românilor din Voivodina” este rezultatul crizei morale, tineri în spectacolele vizionate la această ediţie. Mulţi
intelectuale, sociale şi mai ales financiare prin care trece dintre ei au dat dovadă de un deosebit talent ca de
societatea. Lipsurile se reflectă perfect şi asupra acestei exemplu: Monica Creţu şi Stelian Miclea din Uzdin,
manifestări care a adus doar 5 spectacole în concurenţă. Emanuel Gătăianţ şi Paul Marina din Seleuş. În
Spectacolele montate la Uzdin, Seleuş, Alibunar, distribuţia străjenilor au figurat numai nume noi – cu toţii
Straja şi Coştei de regizori amatori suferă de foarte multe fiind debutanţi. Unii dintre ei chiar foarte buni: Vicenţiu
neajunsuri în ceea ce priveşte o montare rotunjită: Turcoane, Cristina Omoran, Estela Isac şi Alen
Concepţia regizorală, care în acest an a lipsit la marea Bocşan. Ar fi păcat ca să nu se exploateze asemenea
parte de spectacole talente native, dar mai întâi aceşti tineri trebuie instruiţi de
– Scenografia ca parte integrantă a spectacolului. regizori profesionişti.
– Costumele care ar trebui să rotunjească imaginea Pentru a se schimba ceva în teatrul de amatori de la noi
complexă a fiecărui personaj în distribuţie. este important să se asigure surse financiare pentru a
– Muzica care nu trebuie neapărat să fie ilustrativă, ci reveni la practica de a aduce regizori profesionişti în
tot aşa, parte integrantă a imaginii generale, lumina, concurenţă la „Zile...” Cei care au putere să decidă asupra
căreia de altfel, şi la ediţiile precedente a „Zilelor de finanţelor acestei minorităţi sunt rugaţi să ia în considera-
teatru”, nu i s-a prea dat mare atenţie re faptul că, pe lângă şcoală, numai teatru este păstrător de
- Recuzita de scenă care de foarte multe ori poate să aibă limbă şi spiritualitate. Biserica, oricum, în zilele noastre
un rol hotărâtor (poate cea mai frumoasă imagine scenică nu mai este un loc unde să se adune tinerii. Să încercăm să
la ediţia din acest an au fost cele trei frunze uscate picate păstrăm românismul acolo unde tinerii vin cu drag.
în scenă la spectacolul „Jocul de-a vacanţa”din Straja)