Sunteți pe pagina 1din 5

PROIECT DE ACTIVITATE

Data:
Unitatea de învăţământ:
Educatoare:
Grupa: Mare
Tema anuală: Când, cum şi de ce se întâmplă?
Tema săptămânii: Fenomenele naturii
Categoria de activitate: Domeniul Limbă şi Comunicare
Tema activităţii: Fenomenele naturii
Mijloc de realizare: Lectură după imagini
Tipul activităţii: Dobândire de noi cunoştinţe

Dimensiuni ale dezvoltării:


- Motricitate grosieră și motricitate fină în contexte de viaţă familiar
- Conduită senzorio-motorie, pentru orientarea mișcării
- Interacțiuni cu adulții și cu copiii de vârste apropiate
- Activare și manifestare a potențialului creativ
- Mesaje orale în contexte de comunicare cunoscute
- Mesaje orale în diverse situaţii de comunicare
- Caracteristici structurale și funcționale ale lumii înconjurătoare

Comportamente vizate:
- Utilizează simţurile (văzul, auzul, simţul tactil, mirosul etc.) în interacţiunea cu
mediul apropiat
- Inițiează/participă la interacţiuni pozitive cu copii de vârstă apropiată
- Demonstrează creativitate prin activități artistico-plastice, muzicale și practice, în
conversații și povestiri creative
- Exersează, cu sprijin, ascultarea activă a unui mesaj, în vederea înțelegerii și
receptării lui (comunicare receptivă)
- Respectă regulile de exprimare corectă, în diferite contexte de comunicare
- Demonstrează extinderea progresivă a vocabularului
- Evidenţiează caracteristicile unor obiecte localizate în spaţiul înconjurător

Scopul activităţii: Dezvoltarea capacităţii de exprimare orală; educarea unei


exprimări verbale corecte din punct de vedere fonetic, gramatical şi lexical;
îmbogăţirea vocabularului activ şi pasiv prin utlizarea cuvintelor din câmpul lexical
al cuvintelor ,,fenomenele naturii”.

Obiective operaţionale:
Oo1: Să descrie imaginile prezentate.
Oo 2: Să-şi îmbogăţească vocabularul cu următoarele cuvinte noi: tornadă, secetă,
fulger, tunet, inundaţie.
Oo3: Să precizeze dacă fenomenul despre care se discută este benefic sau periculos.
Oo4: Să despartă în silabe cuvintele.
Strategii didactice:
a). Metode şi procedee didactice: audiţia, conversaţia, explicaţia, exerciţiul,
observaţia
b). Material didactic: material audio, televizor, jetoane

Durata: 30 minute
Bibliografie:
 Ministerul Educaţiei Naționale, Curriculum pentru educație timpurie(a copiilor
de la naștere până la 6 ani), 2019;
 Suport pentru explicitarea și înțelegerea unor concepte și instrumente cu care
operează curriculum pentru educație timpurie,
 Repere fundamentale în învățarea și dezvoltarea timpurie a copilului de l
naștere la 7 ani,
 Mitu, F., Antonovici, Ş. (2005), Metodica activităţilor de educare a limbajului
în învăţământul preşcolar, Editura Humanitas Educaţional:Bucureşti
DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII

Secvenţe Conţinut ştiinţific Strategii Evaluare


didactice didactice
1.Moment Se pregătesc condiţiile necesare
organizatoric unei bune desfăşurări a activităţii:
aşezarea scăunelelor, pregătirea
materialului didactic.

2.Captarea Voi pune copii să asculte sunetul Audiţia


atenţiei ploii, sunetul tunetului, aceştia
recunoscând sunetele care se aud.
3.Anunţarea Voi anunţa tema activităţii Conversaţia
temei ,,Fenomenele naturii”. Voi spune
copiilor că astăzi vom lectura
câteva imagini cu fenomenele
naturii, vom descoperi care sunt
periculoase şi care sunt benefice
pentru plante, animale.

4.Dirijarea Voi prezenta copiilor o imagine Conversaţia Analiza


învăţării cu fulgerul. Explicaţia răspunsurilor
-Ce observaţi în această imagine?
Explic copiilor ce este fulgerul
(fulgerul se produce atunci când
se ciocnesc doi nori).
-Unde s-au adăpostit copiii?
Voi spune copiilor că atunci când
fulgeră, nu trebuie să ne
adăpostim sub copaci, să nu ieşim
afară, trebuie să scoatem din priză
toate electrocasnicele şi să evităm
să vorbim la telefon.
Fulgerul este periculos, persoana
care este lovită de fulger va avea
arsuri, i se poate opri respiraţia. El
poate provoca incendii.
Explic copiilor ce este tunetul , iar
apoi vor vizualiza un scurt
filmuleţ cu tunete şi fulgere.

Prezint următoarea imagine cu


ploaia. Observarea
-Ce avem în această imagine? comportamen-
-Ploaia este benefică sau tului verbal şi
periculoasă? nonverbal al
-Cum este cerul atunci când vine copiilor
ploaia?
Voi spune copiilor că ploaia are
un rol important pentru plante,
deoarece, fără ploaie, plantele nu
ar creştef fiindcă ele se aseamănă
omului, omul fără apă nu poate
supravieţui.
-Cum ne protejăm atunci când
plouă?

Prezint următoarea imagine cu


seceta.
-Oare ce s-a întâmplat cu această
plantă?
-Din ce cauză este aşa?
Lipsa ploii pe timp îndelungat
produce pagube mari, plantele se
usucă, deci este un fenomen al
naturii periculos.

În următoarea imagine avem


inundaţiile.
-Ce observaţi aici?
-Din ce cauză este aşa de mare
apa?
Atunci când plouă prea mult, au
loc inundaţiile. Pentru prevenirea
inundaţiilor se construiesc diguri
şi baraje.
-Este un fenomen periculos?

În următoarea imagine vom vorbi


despre vânt.
Voi explica copiilor ce este vântul.
Vântul atunci când nu este
puternic are şi foloase: împrăştie
norii, poartă seminţe de flori,
pune în mişcare bărcile cu pânze.
Le arat copiilor imaginea cu
tornada.
-Ştiţi voi ce avem aici?
-Ce credeţi, este periculos acest
fenomen al naturii?
Voi spune copiilor că tornada este
un vânt foarte puternic, care se
formează atunci când o cantitate
de aer cald urcă şi aerul rece
coboară, prin deplasare se
formează o pâlnie. Tornada
provoacă mari stricăciuni, are o
mare viteză şi poate distruge case.
Voi arăta copiilor un scurt filmuleţ
cu tornade.

Ultima imagine prezentată este


cea cu zăpada.
-Ce fenomen avem în această
imagine?
-În ce anotimp ninge?
-Cum ne îmbrăcăm atunci când
ninge?
-Ce credeţi, zăpada este benefică
sau periculoasă?

5.Obţinerea Se vor prezenta copiilor câteva Exerciţiul Analiza


performanţei jetoane cu fenomenele naturii Conversaţia răspunsurilor
învăţate. Câte un copil va veni în
faţă, va lua un jeton, va denumi
jetonul, îl va despărţi în silabe.

6.Evaluare, Se vor face aprecieri individuale Conversaţia Aprecieri


aprecieri şi generale asupra felului în care verbale
au participat şi s-au comportat la
activitate.
7.Încheierea Activitatea se încheie cu ieşirea
activităţii organizată din sala de grupă
intonând un cântec propus de
copii.