Sunteți pe pagina 1din 1

Adeverință angajator

Subsemnatul ANTOHE GEORGICA în calitate de ADMINISTRATOR în


cadrul SC ELPROMA COPY SRL confirm faptul că deplasarea persoanei menționată
mai jos, între domiciliu și locul său de muncă, este esențială pentru activitatea
organizației și nu poate fi organizată sub formă de telemuncă.

Datele persoanei care se deplasează:

Nume : ANTOHE

Prenume : GEORGICA

Data nașterii: 24.03.1963

Adresa: str Stejar, nr. 13, bl. I3, sc. D, et.1, ap 2, mun Iasi, jud. Iasi

Domeniul activității profesionale: Reparatii imprimante si copiatoare

Locul de desfășurare al activ. profesionale: mun. Iasi, str Ciric, nr 42, jud Iasi

Traseul deplasării: DUS: str Stejar – str Eternitate – str Ciric

INTORS: str Ciric – str Eternitate – str Stejar

Mijlocul de deplasare: PE JOS sau RUTIER

Subsemnatul cunosc prevederile art. 326 din Codul Penal cu privire la


falsul în declarații și art. 352 din Codul Penal cu privire la zădărnicirea
combaterii bolilor.

DATA SEMNĂTURA1

1 Adeverința se va completa și certifica de către angajator sau alt reprezentant legal al acestuia.