Sunteți pe pagina 1din 2

Numele…………………………………………….

Data……………………… NOTA :
Clasa…………………….
Unitatea scolara…………………………………………………….

TEST—cls. XI—respiratie
I. Alegeti raspunsul corect: 0,5/item

1. Traheea are următoarele caracteristici , cu excepţia: 6. În inspiraţie (normală):


a. este dispusă în continuarea faringelui a. se relaxează diafragma
b. se împarte în două bronhii b. plămânii se dilată
c. este dispusă în continuarea laringelui c. presiunea aerului din plămâni
d. este formată din inele cartilaginoase incomplete creşte
d. volumul cutiei toracice se
2. Una din următoarele structuri nu fac parte din căile micşorează
respiratorii :
a. sacul alveolar 7. În respiraţie:
b. laringe a. musculatura respiratorie se
c. trahee relaxează
d. bronhii b. cutia toracică îşi micşorează
volumul
3. Elementele morfologice care nu intră în structura c. presiunea aerului din plămâni
lobulului pulmonar sunt : creşte
a. bronhiolele respiratorii d. plămânii se dilată
b. saci alveolari
c. alveole pulmonare 8. Găsiţi afirmaţia eronată despre căile
d. corzile vocale aeriene:
a. faringele este locul de încrucişare
4. Presiunea parţială a oxigenului: a căii digestive cu cea respiratorie
a. înaerul alveolar este de 100 mmHg b. fosele nazale comunică cu
b. în lichidul interstiţial este de 46 mmHg interiorul prin coane şi cu exteriorul
c. în sângele capilarelor pulmonare este 60mm Hg prin nări
d. în aerul atmosferic este de 100mm Hg c. musculatura traheală formează
două perechi de cute (corzi
5. Frecvenţa mişcărilor respiratorii. vocale)
a. la barbat este de 18 respiraţii/minut d. bronhiile principale(2) se desprind
b. la femeie este de 20 respiraţii /minut din trahee şi pătrund în plămân
c. nu variază în nici o situatie unde se ramifică formând arborele
d. poate fi inregistrata grafic( spirometru) bronşic.

II. PROBLEMĂ:

In timpul unei inspiraţii şi a unei expiraţii normale un adult mobilizează un volum de


500 ml de aer. Știind că volumul expirator de rezervă al acestuia este de 1550 ml de
aer, capacitatea vitală de 3600 ml de aer, volumul rezidual este de 3 ori mai mare decât
volumul curent, iar frecvenţa mişcărilor respiratorii este de 16 pe minut, se cere:
a). volumul inspirator de rezervă şi volumul rezidual, formula de calcul a debitului respirator; /
1p
b) capacitatea reziduală funcţională şi capacitatea inspiratorie; /1p
c) alcătuiţi un text coerent şi corect ştiinţific, în care să folosiţi corect şi în corelaţie
următoarele noţiuni: membrană alveolo-capilară, oxihemoglobină, plasmă,
carbaminohemoglobină, presiune partială, procent. / 3p