Sunteți pe pagina 1din 9

PROIECT CECCAR

MIU ELENA MADALINA

DEC.2010
Contabilitate (Anul 2 – Stagiu)

Varianta 1

1. În exerciţiul N, societatea X a obţinut produse finite la costul de producţie de


400.000 lei şi a vândut produse la preţul de vânzare de 380.000 lei, costul lor de
producţie fiind de 300.000 lei. Încasarea produselor s-a fãcut cu un efect de comerţ,
plãtindu-se bãncii comerciale un comision de 10.000 lei.
Care indicatori bazaţi pe contul de profit şi pierdere sunt influenţaţi şi cu ce sumã?

2. Sã se stabileascã fluxurile de numerar pentru activitãţile de exploatare ale unei


societãţi în condiţiile urmãtoare: rezultatul contabil înaintea impozitãrii şi a
elementelor extraordinare 10.000 lei, cheltuieli cu amortizarea 2.000 lei, venituri din
provizioane 500 lei, venituri din plasamente 300 lei, creşterea stocurilor de materii
prime 1.500 lei, scãderea stocurilor de mãrfuri 300 lei, scãderea conturilor de creanţe
clienţi 1.300 lei, creşterea conturilor de datorii la furnizori 200 lei, impozit pe profit
plãtit 1.000 lei.
3. Situaţia înainte de dubla creştere a capitalului se prezintã astfel: capital social
10.000 lei (10.000 acţiuni x 1 leu valoare nominalã), rezerve 5.000 lei. Prima fazã a
majorãrii constã în încorporarea de rezerve de 4.000 lei pentru care se emit 2.000
acţiuni. În faza a doua se aduc aporturi în numerar pentru care se emit 3.000 acţiuni la
un preţ de emisiune egal cu valoarea nominalã.
Calculaţi valoarea DA şi DS generate de creşterea de capital.
REZOLVARE:
Caz I – incorporarea rezervelor

KS initial = 10.000 lei ( 10.000 act. x VN 1leu/act)


Rezerve = 5.000 lei
Total capital propriu = 15.000 lei
VMC act vechi = Cap.propriu / nr.de act vechi
VMC act vechi = 15.000 / 10.000 act = 1.5 lei

Prin incorp. rezervelor , rap.de paritate este 10000 vechi la 2000 act noi , deci 1/5

VMC noua = 15.000 / ( 10.000 +2.000) = 1.25 lei


DA = 1.5-1.25= 0.25 lei, deci valoarea unei actiuni distribuita gratuit este :
1/5 * 0.25 = 0.05 lei

Caz II – emiterea de actiuni noi

KS initial = 10.000 lei


Rezerve = 9.000 lei
Total capital propriu = 19.000 lei

VMC = 19.000 / 12.000 = 1.58 lei

Cresterea de cap.3000 act * 1.leu = 3000 lei

VMC noua = 22.000 / (12.000 + 3.000 ) = 1.46 lei

DS = 1.58 – 1.46 = 0.12 lei, deci 1/4 * 0.12 = 0.03 lei

4. La 1 octombrie N sunt achiziţionate 1.000 acţiuni BETA la un preţ de 2 lei/acţiune.


Pe 28 octombrie N s-au primit dividende pentru acţiunile BETA din rezultatul
exerciţiului N-1, în valoare de 600 lei. Sa se contabilizeze achiziţia acţiunilor şi
încasarea dividendelor, conform IAS 18.

5. Situaţia acţiunilor şi obligaţiunilor unei societãţi se prezintã dupã cum urmeazã:


Acţiuni A: Achiziţie pe 16 decembrie: 4.000 acţiuni x 1,2 u.m.
Acţiuni C: Achiziţie pe 15 decembrie: 2.000 acţiuni x 3 u.m.
Achiziţie pe 23 decembrie: 1.500 acţiuni x 3,1 u.m.
Obligaţiuni B: Achiziţie pe 5 decembrie: 1.000 obligaţiuni x 10 u.m.
Cursurile la 31 decembrie erau: A = 1,1 u.m.; B = 9,3 u.m.; C = 3,2 u.m.
Precizaţi înregistrãrile contabile aferente exercitiului N.

Portofoliu: Actiuni A: (4000*1.2) + Actiuni C: ( 2000*3) + (1500*3.1) +


Obligat B ( 1000*10) = 4800+6000+4650+10000=25450

Val.la sf anului: Act A : ( 4000*1.1)+ Act C: (3500*3.2) + oblig B (1000*9.3) =


= 4400+9300+11200 = 24900

Se observa o diferenta nefavorabila datorita scaderii valorii cursului la sf anului

6814 = 2963 550


Cheltuieli de exploatare Ajustari pentru pierderea
privind ajustarile pentru de valoare a altor titluri imobilizate

deprecierea activelor circulante

6. Se cumpãrã, în luna decembrie, materii prime fãrã facturã în valoare de 1.500 lei,
TVA 24%. Care vor fi efectele în situaţiile financiare la furnizor şi la client dacã, în
ianuarie, la sosirea facturii, valoarea este de 1.600 lei, TVA 24%.
La furnizor :
Pe 15.12.N , avem achizitia :
% = 408 1860
601 1500
4428 360
In data de 15.01.N+1, vom storna inreg din decembrie:
% = 408 - 1860
601 -1500
4428 -360
Si se inreg factura corecta, :
% = 401 1984
601 1600
4426 384
La client :
Pe 15.12.N , avem :
418 = % 1860
70 1500
4428 360
In data de 15.01.N+1, avem stornare facturii din decembrie:
% = 418 1860
701 1500
4428 360
Si apoi intocmirea facturii:
411 = % 1984
70 1600
4427 384

7. Se vând produse finite, în decembrie, fãrã facturã, la preţul de 5.000 lei, TVA 24%,
cost de producţie 4.500 lei. Cum sunt afectate situaţiile financiare la furnizor şi la
client dacã, în ianuarie, la sosirea facturii, valoarea este de 4.800 lei, TVA 24%.
La client:
La 20.12.N
418 = % 6200
701 5000
4428 1200
In data de 15.01.N+1, avem stornare facturii din decembrie:
% = 418 6200
701 5000
4428 1200
Si apoi intocmirea facturii:
411 = % 5952
701 4800
4427 1152
La furnizor :
Pe 15.12.N , avem achizitia :
% = 408 6200
345 5000
4428 1200

In data de 15.01.N+1, vom storna inreg din decembrie:


% = 408 -6200
345 -5000
4428 -1200
Si se inreg factura corecta, :
% = 401 5952
345 4800
4427 1152

8. Se cumpãrã mãrfuri în sumã de 1.000 lei, rabat 3%, remizã 2%, risturn 2%, scont
4%. Societatea practicã un adaos comercial de 20% şi vinde toate mãrfurile din
depozit la preţ de vânzare cu amânuntul. Calculaţi valoarea acestui preţ.
Marfuri: 1000
Rabat ( 1000*3%) 30
970
Remiza (970*2%) 19.4
950.6
Risturn (950.6*2%) 19.01
Netul comercial 931.59
Scontul ( 931.59*4%) 37.26
Netul financiar 894.32
TVA , 24% 214.63
Total de plata 1108.96

In magazine pretulurile marfurilor sunt la suma de :


679.69 *1.2 = 1130.75 * 1.24= 1650.35 lei

9. Un utilaj achiziţionat în exerciţiul N la cost de achiziţie de 20.000 lei este casat în


exerciţiul N+6. Din casare rezultã materiale în valoare de 7.000 lei; cheltuielile
ocazionate de casare (materiale consumabile) sunt de 2.000 lei. Utilajul are o duratã
normalã de funcţionare de 10 ani şi metoda de amortizare folositã este cea linearã.
Cum afecteazã situaţiile financiare casarea utilajului?
1.Achizitia utilajului:
2131 = 401 20000
2.amortizare utilajului
20000/10 ani= 2000/ an
N: 6811 = 2813 2000
N+1 : 6811 = 2813 2000
N+2: 6811= 2813 2000
N+ 3: 6811=2813 2000
N+4: 6811=2813 2000
N+5: 6811= 2813 2000
Tot.amortizare 12000, dif ramasa de amort de 8000 lei
3.Cheltuieli din casare :
6583=302 2000
4.Materiale rezultate din casare :
3024=7583 7000
5.Diferenta dintre suma rezult din casare si chelt cu casarea se trece pe seama
amortizarii:
6811 = 2813 5000

6.scoaterea din evidenta a utilajului:


% = 2131 20000
2813 17000 (12000 +5000)
471 5000
7.Chelt neamortizate se include in chelt in max 5 ani, 5000/5 = 1000 / an
6811 = 471 1000

10. O societate are înregistrate venituri anuale din vânzãri de bunuri în sumã de
15.000 u.m., dar se cunoaşte cã aproximativ 3% din bunurile tranzacţionate sunt
returnate. Se
mai cunoaşte cã societatea practicã un adaos mediu la total vânzãri de 15% din preţul
de vânzare.
Care vor fi efectele în situaţiile financiare conform IAS 18 „Venituri”?