Sunteți pe pagina 1din 2

Lucrari de licenta si disertatie disponibile doar la

www.lucrari-proiecte-licenta.ro

Cuprins

Cuprins 1

INTRODUCERE 3

CAPITOLUL I 5
ADMINISTRAŢIA PUBLICǍ, FUNCŢIA PUBLICĂ ŞI FUNCŢIONARUL PUBLIC
ÎN ROMÂNIA 5
1.1 Privire generală asupra noţiunii de administraţie publică 5
1.2 Consideraţii generale privind funcţia publică şi funcţionarul public ………7
1.2.1 Funcţia publică 7
1.2.2 Funcţionarul public 9
1.3 Categorii de funcţii publice şi de funcţionari publici 11
1.3.1 Categorii de funcţii publice 11
1.3.2 Categorii de funcţionari publici 13
1.3.3 Categoria înalţilor funcţionari publici 15
1.4. Prefectul – înalt funcţionar public român 16

CAPITOLUL II: 19
INSTITUŢIA PREFECTULUI 19
2.1 Evoluţia istorico-legislativă a instituţiei prefectului 19
2.2 Consideraţii generale privind instituţia prefectului 22
2.2.1 Aparatul de lucru al prefectului 23
2.2.2 Numirea şi eliberarea din funcţia de prefect 28
2.2.3 Incompatibilităţi ale funcţiei de prefect 33
2.3 Statutul prefectului 35
2.4 Locul şi rolul prefectului în sistemul administraţiei publice 36

CAPITOLUL III : 39
COMPETENŢA MATERIALǍ A PREFECTULUI 39
3.1 Privire generală asupra noţiunii de competenţă 39
3.2 Competenţa materială a prefectului 43
3.2.1 Activitatea prefectului 44
3.2.2 Atribuţiile prefectului 47
3.2.3 Prefectul -şef al serviciilor publice
deconcentrate..............................................64
3.2.4 Prefectul - organ de tutelă
administrativă…………………………………........65
3.3 Actele prefectului 67

Studiu de caz 71
Activitatea instituţiei prefectului judeţului Constanţa desfăşurată în anul 2006 71

CONCLUZII 99

BIBLIOGRAFIE 107