Sunteți pe pagina 1din 3

Lucrari de licenta si disertatie disponibile doar la

www.lucrari-proiecte-licenta.ro
Cuprins Pag.

Cap. 1 Noţiuni generale despre creanţele fiscale 4

1. Noţiunea şi particularităţile creanţei fiscale 4

2. Izvoarele şi individualizarea creanţelor fiscale 6

3. Titluri de creanţă explicite şi implicite 13

1. Titluri de creanţă explicite 13

2. Titluri de creanţă implicite 16

1.4 Exigibilitatea creanţei fiscale 20

Cap. 2 Modalităţi comune de stingere a creanţelor fiscale 23

2.1 Stingerea creanţelor fiscale prin plata directă 23

2.1.1 Plata prin virament 25

2.1.2 Plata în numerar 26

2.2 Majorările de întârziere 27

2.3 Stingerea creanţelor fiscale prin stopaj la sursă 29

2.4 Stingerea creanţelor fiscale prin aplicarea şi anularea de

timbre fiscale mobile 31

Cap. 3 Modalităţi specifice de stingere a creanţelor fiscale 32

3.1 Stingerea creanţelor fiscale prin anulare 32

3.1.1 Amnistia fiscală 32

3.1.2 Anularea creanţelor fiscale individuale prin actele

organelor administrative competente 33


3.2 Stingerea creanţelor fiscale prin compensare 34

3.2.1 Compensarea obişnuită 37

3.2.2 Compensarea extinsă din oficiu 38

3.3 Stingerea creanţelor fiscale prin prescripţia extinctivă 39

3.3.1 Împlinirea termenului de prescripţie 39

3.3.2 Întreruperea prescripţiei extinctive 40

3.3.3 Suspendarea prescripţiei extinctive 41

3.4 Stingerea creanţelor fiscale prin scădere 42

3.4.1 Starea de insolvabilitate 43

3.4.2 Dispariţia debitorului 44

3.4.3 Decesul debitorului 45

Cap. 4 Stingerea creanţelor fiscale prin executare silită 46

4.1 Condiţiile necesare declanşării executării silite 47

4.1.1 Existenţa titlului de creanţă fiscală 47

4.1.2 Creanţa fiscală să fie lichidă 48

4.1.3 Dreptul statului de a începe executarea silită să

nu se fi prescris 50

4.2 Subiectele executării silite 50

4.2.1 Creditorul 50

4.2.2 Debitorul 51

4.3 Competenţa şi atribuţiile organelor de executare 52

4.3.1 Competenţa organelor de executare 52

4.3.2 Atribuţiile organelor de executare 53

4.4 Obiectul executării silite 55


4.4.1 Veniturile contribuabilului 55

4.4.2 Bunurile contribuabilului 57

4.4.3 Măsurile asiguratorii 58

4.5 Dispoziţii comune tuturor formelor de executare silită 60

4.5.1 Actele premergătoare executării. Înştiinţarea de plată 61

4.5.2 Declanşarea procedurii de executare silită.Somaţia 61

4.6 Modalităţile de executare silită 63

4.6.1 Executarea silită prin poprire 63

4.6.2 Executarea silită mobiliară 65

4.6.3 Executarea silită imobiliară 68

Concluzii 72

Bibliografie 74