Sunteți pe pagina 1din 2

Universitatea: U.S.A.M.V.

Iaşi
Facultatea de Agricultură
Departamentul Managementul producțiilor animale
Numele şi prenumele Prof.dr. Gîlcă Ioan

Lista lucrărilor ştiinţifice/cărţilor din ultimii 5 ani ( 2015-2019 )

I. Listă cărţi
1. Gîlcă Ioan (2016) – Zootehnie generală. Edit. “Ion Ionescu de la Brad” Iaș. ISBN 978-973-147-
240-9
2. Gîlcă Ioan (2016) – Tehnologia creșterii animalelor. Edit. “Ion Ionescu de la Brad” Iași.. ISBN
978-973-147-239-3
3. Gîlcă Ioan (2016) – Materii prime animale. Edit. “PIM” Iași. ISBN 978-606-13-3464-3

II. Lista lucrărilor ştiinţifice


Lucrări ISI
1. Gîlcă Valerica, Gîlcă Ioan, Radu Rusu Răzvan (2015) - Study on the usage of aquatic vegetation and
combined feed in certain Cyprinids species feeding. Research Journal of Biotechnology, vol 10(2), pag. 5-
13. ISSN 2278- 4535
2. Valerica Gîlcă, Ioan Gîlcă (2015) - The quality of meat in two species of fish from Cyprinids family.
Research Journal of Biotechnology, vol. 10(12), pag. 47-50. ISSN 2278- 4535
3. Ingrid, Gruber Aspazia; Ioan, Gîlcă; Adrian, Gruber (2016) - The variation in reproduction indices for the
Hungarian, Romanian and Ukrainian gray cattle. Journal of Biotechnology. Volume 231, Supplement S,
page 26. ISSN 0168-1656

Lucrări BDI
1. Gîlcă I., Gîlcă Valerica, 2015 - Research on quality performances fodder ration to fatten young cattle in
private farms in the area Câmpulung Moldovenesc. U.Ş.A.M.V. Ias, Lucr. ştiinţifice, seria Zootehnie, vol.
63 (20). Edit. “Ion Ionescu de la Brad” Iaşi. ISSN 1454-7368
2. Gîlcă I., Gîlcă Valerica, 2016 - Studiul însuşirilor de reproducţie a taurinelor de rasă BNR crescute în
gospodăriile populaţiei din zona Vatra Dornei. U.Ş.A.M.V. Ias, Lucr. ştiinţifice, seria Zootehnie, vol. 65
(21). Edit. “Ion Ionescu de la Brad” Iaşi. ISSN 1454-7368

3. Ingrid Aspazia Gruber, I. Gîlcă, A. Grube, 2016 - RESEARCH REGARDING THE DYNAMIC OF
SOME REPRODUCTION INDICES FOR GREY STEPPE BREED. USAMV Iași, Lucrari. Științifice,
Seria Zootehnie. Ed. Ion Ionescu de la Brad, Vol. 65 (21)

4. Al.-D. Robu, Carmen-Luiza Costuleanu, I. Gîlcă, 2016 - STUDIES REGARDING THE


OPPORTUNITY OF ESTABLISHING SOME RURAL PLATFORMS FOR PROCESSING THE
LIVESTOCK WASTE INTO ORGANIC FERTILIZERS. USAMV Iași, Lucrari. Științifice, Seria
Zootehnie. Ed. Ion Ionescu de la Brad, Vol. 65 (21)

5. Al.-D. Robu, Carmen-Luiza Costuleanu, I. Gîlcă, 2018 - ANALYSIS OF REPRODUCTIVE


PARAMETERS IN ARABIAN SHAGYA MARES FROM RĂDĂUŢI STUDFARM. USAMV Iași,
Lucrari. Științifice, Seria Zootehnie. Ed. Ion Ionescu de la Brad, Vol. 69 (23)
6. Gîlcă I., Valerica Gîlcă, Roxana Mihalache, P. Avram, A. Proboteanu, C. Ginga, Elena Igna, 2018 -
RESEARCH CONCERNING THE REPRODUCTION INDECES AT THE ROMANIAN BLACK
AND WHITE COWS FROM THE PRIVATE FARMS SITUATED IN THE NORTH-EAST
DEVELOPMENT AREA. USAMV Iași, Lucrari. Științifice, Seria Zootehnie. Ed. Ion Ionescu de la
Brad, Vol. 69 (23)

7. Gîlcă I., Gîlcă Valerica, Radu-Rusu R.M., Simeanu Cristina, Simeanu D., Gînga C., Mihalache Roxana,
Avram P., Ignat Elena, 2018 - STUDY OF PRODUCTIVE AND REPRODUCTIVE FEATURES OF
THE ROMANIAN BLACK SPOTTED CATTLE IN THE SEMI-SUBSISTENCE FARMS FROM
BOTOSANI COUNTY. USAMV Iași, Lucrari. Științifice, Seria Zootehnie. Ed. Ion Ionescu de la Brad,
Vol. 70 (23)

8. Roxana Georgiana Mihalache, I. Gîlcă, Alina Narcisa Postolache, Roxana Nicoleta Raţu, M.M.
Ciobanu, 2019 - INFLUENCE OF SEASON ON PRODUCTIVE PERFORMANCES AT BROWN
BREED EXPLOITED IN NORTH PART OF ROMANIA. USAMV Iași, Lucrari. Științifice, Seria
Zootehnie. Ed. Ion Ionescu de la Brad, Vol. 71 (24)

9. Malina Carina Spulber, I. Gîlcă , 2019 - STUDY REGARDING THE PERCENTAGE OF ENGLISH
THOROUGHBRED BLOOD IN THE LAST FIVE GENERATIONS FOR THE BEST DRESSAGE
HORSES IN THE WORLD. USAMV Iași, Lucrari. Științifice, Seria Zootehnie. Ed. Ion Ionescu de la
Brad, Vol. 71 (24)

10. Gîlcă I., Valerica Gîlcă, R. Radu Rusu, C. Gîngă, P. Avram, Roxana Mihalache, T. Zus, Elena Ignat,
2019 - RESEARCHES CONCERNING THE COMPARISON OF MILK YIELD BETWEEN CATTLE
OF BRUNA OF MARAMURES AND BRAUNVIEH BREEDS IMPORTED FROM AUSTRIA.
USAMV Iași, Lucrari. Științifice, Seria Zootehnie. Ed. Ion Ionescu de la Brad, Vol. 72 (24)

Brevete
1. Petrescu Mag, I.V., Vintu V., Păsărin B., Creangă Șt., Gîlcă I., Hoha G., et al. (2016) - Brevet pentru
crearea rasei de iepuri “Uriaș de Transilvania”. UGCPPAMR, ANZ “Gh.K. Constantinescu”. Atestat
Nr.2/17.03.2016

LISTĂ PROIECTE DE CERCETARE–DEZVOLTARE


(2010-2019)

Perioada
Directorul şi
Programul/Proiectul şi
echipa proiectului
valoarea proiectului

1. Proiect transfrontalier
“Promovarea producţiei sustenabile şi Director: Maciuc Vasile
implementarea bunelor practici în Membri: Vîntu Vasile, Păsărin Benone,
Perioada 2013-2015
fermele de bovine din zona Leonte Corneliu, Radu-Rusu Răzvan,
Valoare 2.621.122 EUR
transfrontalieră România – Republica Boișteanu Paul Corneliu, Gîlcă Ioan,
Moldova - Ucraina”. Cod MISD ETC Popescu Eugen et al.
1549
2.