Sunteți pe pagina 1din 1

ANEXA 68 la Ordinul Preşedintelui ANMCS nr. 8 / 18.01.

2018

Nr. …… data............. Exemplar nr. .......

MINUTA ȘEDINȚEI DE DESCHIDERE

A. Informații generale

Spitalul evaluat: ..............................................


Perioada efectuării vizitei de evaluare: .......................................
Data ședinței: .............................................................
Întocmit de: ...................................................................................
(evaluatorul responsabil cu secretariatul comisiei desemnat de către preşedintele Comisiei de
evaluare)

Lista participanților:
1. Comisia de evaluare
- Preşedinte Comisie de evaluare (nume şi prenume, semnătură)
- Evaluator Coordonator (nume şi prenume, semnătură)
- Evaluatori (nume şi prenume, semnătură)
2. Reprezentanţii spitalului - conform tabelului de mai jos (se anexează minutei)

Nume și prenume Funcția - Secția/ Nr. telefon și e-mail Semnătură


Departamentul
... ... ... ...

B. Ședința de deschidere:
1. Prezentarea Comisiei de evaluare.
2. Descrierea procesului de evaluare în vederea acreditării.
3. Prezentarea Temelor și a indicatorilor critici privind siguranța pacientului, a
angajaților și a mediului.
4. Prezentarea orarului vizitei.
5. Prezentarea indicatorilor neîndepliniți din listele de verificare completate în perioada
de previzită.
6. Prezentarea condițiilor de formulare a obiecțiunilor cu predarea formatului electronic
al acestora.
7. Întrebări și propuneri.
8. Alte subiecte discutate.