Sunteți pe pagina 1din 3

1.Se introduc dupa tastatura N nr intregi.

Sa se afiseze pentru fiecare nr introdus


suma cifrelor sale.

# include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
int n,i,x,S;
cin>>n;
for(i=1;i<n;i++)
{
cin>>x;
S=0;
while(x!=0)
{
S=S+x%10;
x=x/10;
}
cout<<"Suma este "<<S;
}
return 0;
}

2. Pentru fiecare nr se considera un K sa se afiseze K nr inaintea fiecarui nr dat si K nr


dupa fiecare nr dat.

#include <iostream>
using namespace std;
int
main ()
{
int n, i, k, j, x;
cin >> n;
for (i = 1; i <= n; i++)
{
cin >> x;
cin >> k;
cout << "Nr sunt " << endl;
for (j = x - k; j <= x + k; j++)
if (j != x)
cout << j << endl;
}
return 0;
}

3. Se introduc N nr de pe tastatura. Sa se afiseze nr maxim, si nr minim din cele


introduse

#include <iostream>
using namespace std;
int main ()
{
int n, x, i, max = -32000, min = 32000;
cin >> n;
for (i = 1; i <= n; i++)
{
cin >> x;
if (x > max)
max = x;
if (x < min)
min = x;
}
cout << min << " " << max;
return 0;
}

4. Se da un sir de mai multe numere, sa se determina nr care are suma maxima a


cifrelor introduse.

#include <iostream>
using namespace std;
int main ()
{
int S, n, x, i, element, aux, max = -32000;
cin >> n;
for (i = 1; i <= n; i++)
{
cin >> x;
S = 0;
aux = x;
while (x != 0)
{
S = S + x % 10;
x = x / 10;
}
if (S > max)
{
max = S;
element = aux;
}

}
cout << "Elementul cu suma cifrelor maxime este: " << element;
return 0;
}

5a.
Se dau trei numere intregi. Sa se calculeze pentru fiecare numar numarul de cifre.

#include <iostream>
using namespace std;
int
main ()
{
int a, b, c, nr1, nr2, nr3;
cin >> a;
nr1 = 0;
while (a != 0)
{
a = a / 10;
nr1 = nr1 + 1;
}
cout << "Primul nr are " << nr1 << "cifre";
cin >> b;
nr2 = 0;
while (b != 0)
{
b = b / 10;
nr2 = nr2 + 1;
}
cout << "Al doilea nr are " << nr2 << "cifre";
cin >> c;
nr3 = 0;
while (c != 0)
{
c = c / 10;
nr3 = nr3 + 1;
}
cout << "Al treilea nr are" << nr3 << "cifre";

return 0;
}

5b.
#include <iostream>
using namespace std;

int
numaraCifre (int nr)
{
int contor = 0;
while (nr != 0)
{
contor++;
nr = nr / 10;
}
return contor;
}

int
main ()
{
int a, b, c;
cin >> a >> b >> c;
cout << "Nr de cifre pentru primul nr " << numaraCifre (a) << endl;
cout << "Nr de cifre pentru al doilea nr " << numaraCifre (b) << endl;
cout << "Nr de cifre pentru al treilea nr " << numaraCifre (c) << endl;

return 0;