Sunteți pe pagina 1din 10

 

5/13/2018 ASAMBLARI CU PREZOANE - slide pdf.c om

Clasa IX D

http://slide pdf.c om/re a de r/full/a sa mbla r i-c u-pre z oa ne 1/10


 

5/13/2018 ASAMBLARI CU PREZOANE - slide pdf.c om

 Definitie
 Prezonul este
      o tija filetata la ambele capete. 
Din
      cauza absentei capului de stranger e, 
montar ea unui pr ezon constituie o o peratie mai
dificila decat cea a suruburilor .

http://slide pdf.c om/re a de r/full/a sa mbla r i-c u-pre z oa ne 2/10


 

5/13/2018 ASAMBLARI CU PREZOANE - slide pdf.c om

Operatiile pregatitoare sunt:

Trasar ea
      axelor gaur ii, pe masa de trasat cu ac 
de trasat, rigla gradata sau echer de 90°
 P unct ar ea
      cent rul ui gaurii, cu punctator sau
ciocan
Gaur ir ea,
      pe masina de gaurit
 F ilet ar ea
      gaurii

http://slide pdf.c om/re a de r/full/a sa mbla r i-c u-pre z oa ne 3/10


 

5/13/2018 ASAMBLARI CU PREZOANE - slide pdf.c om

 M ont ar ea pr ezoanelor se poate f ace cu:


 Doua
      piulite (fig. a). Se r oteste cu cheia piulita
superioara, car e serveste dr e pt contrapiulita. 
Acest pr ocedeu ar e dezavantajul ca la
demontar ea piulitelor se slabeste si stranger ea
 pr ezonului in corpul piesei.

http://slide pdf.c om/re a de r/full/a sa mbla r i-c u-pre z oa ne 4/10


 

5/13/2018 ASAMBLARI CU PREZOANE - slide pdf.c om

     
 P 
iulit a he xag onal a inalt a (fig. b), car e se 
insurubeaza liber pe capatul pr ezonului si se 
 blocheaza cu surubul de fixar e. Pr ezonul se 
insurubeaza prin r otir ea piulitei cu cheia. 
Pentru scoater ea piulitei, se slabeste mai intai
surubul de fixar e, dupa car e piulita se va
desuruba usor .

http://slide pdf.c om/re a de r/full/a sa mbla r i-c u-pre z oa ne 5/10


 

5/13/2018 ASAMBLARI CU PREZOANE - slide pdf.c om

C o ntrolul pozitiei prezonului se executa


cu un echer.
 Axa prezonului trebuie sa fie
 perpendiculara pe suprafata piesei in
care el este prins.

http://slide pdf.c om/re a de r/full/a sa mbla r i-c u-pre z oa ne 6/10


5/13/2018 ASAMBLARI CU PREZOANE - slide pdf.c om

V er ificar ea pozitie pr ezonul ui


1-> pr ezon
2->echer 
3-> piesa

http://slide pdf.c om/re a de r/full/a sa mbla r i-c u-pre z oa ne 7/10

 
5/13/2018 ASAMBLARI CU PREZOANE - slide pdf.c om

Daca in timpul montarii sau demontarii, un


 pr ezon se rupe in interiorul piesei, scoater ea lui
se poate face astf el:
Daca deasupra supraf etei piesei ramane o parte 
     
din pr ezon, se incear ca prinder ea lui cu o scula
oar ecar e, in veder ea desurubarii sau sudarii pe
el a unui maner .

http://slide pdf.c om/re a de r/full/a sa mbla r i-c u-pre z oa ne 8/10

 
5/13/2018 ASAMBLARI CU PREZOANE - slide pdf.c om

Daca
      ruper ea s-a pr odus sub nivelul supraf etei
 piesei , atunci se practica o gaura in pr ezon si
se incear ca desurubar ea lui cu ajutorul unui
dorn conic , cu muchii ascutite. Daca acest
lucru nu da r ezultate, se poate distruge

 pr ezonul prin pr elucr ear ea cu scantei electrice


sau cu burghiul.

http://slide pdf.c om/re a de r/full/a sa mbla r i-c u-pre z oa ne 9/10

 
5/13/2018 ASAMBLARI CU PREZOANE - slide pdf.c om

VA MULTUMESC PENTRU
ATENTIE!

http://slide pdf.c om/re a de r/full/a sa mbla r i-c u-pre z oa ne 10/10