Sunteți pe pagina 1din 5

Îngerii fiind mereu lângă noi, comunicarea cu ei se rezumă la a fi atenţi şi a percepe lumile subtile.

Gândul nostru îndreptat către ei îi cheamă. Orientarea asupra inimii ne face să-i simţim. Dacă dorim şi
să îi auzim, este necesar să învăţăm “să ne ascultăm vocea inimii”. Făcând aceasta, ei ne vor putea
transmite mai uşor de ce anume avem nevoie pentru a trece cu bine de problemele vieţii, pentru a fi
mai fericiţi, mai înţelepţi, mai plini de înţelegere şi iubire.

Atunci când gândul nostru nu se orientează asupra lor, chiar dacă ei ne sunt alături, le este mai greu
să ne îndrume, iar noi, chiar dacă primim sfaturi din partea lor, ne este dificil să le distingem şi
desigur, să le aplicăm. Orice om, conştient de acest lucru sau nu, are un înger păzitor. Important este
faptul că odată devenind conştienţi de prezenţa sa şi urmărind apoi sistematic să îl apelăm, pentru el
este mai simplu să se manifeste.
Ţinând cont de legea rezonantei, noi atragem în viaţa noastră exact evenimentele care sunt asemenea
gândurilor preponderente. Această lege fundamentală se aplică şi fiinţelor angelice. De aceea, fiind
lucizi mai mereu şi trăind clipa prezentă, avem posibilitatea să găsim răspunsurile lor nu doar în
interiorul nostru, ci şi în acţiuni exterioare.

Apare o înţelegere mai bună, o să dau un exemplu chiar din viaţa mea: Fiind la un moment dat
bolnavă (o boală minoră, de altfel), m-am programat la un medic homeopat. Deoarece am avut şi alte
lucruri de rezolvat, eram, cu vreo două ore înainte, gata de a pleca spre cabinet; mai precis, în staţia
de autobuz. Îmi puneam intens întrebarea: „Să mă duc acum, poate medicul să mă primească mai
repede?”. Am făcut pentru aceasta apel la îngerii mei păzitori. Şi fiindcă autobuzul trebuia să sosească,
mi-am ridicat privirea din pământ şi chiar deasupra mea am zărit un afiş enorm, pe care scria cu litere
mari: „Tot înainte!”. În aceeaşi clipă a ajuns şi autobuzul, aşa că am ascultat îndemnul citit şi am
urcat. Ajunsă la destinaţie, mi-am pus, din nou, neîncrezătoare, aceeaşi întrebare. Mă aflam în faţa
unui bloc de zece etaje, la parterul căruia se găseau mai multe cabinete. Exact atunci, din interiorul
blocului care era prevăzut cu interfon, a ieşit o persoană şi mi-a spus: „Intră!”. Eram într-o stare
plăcută, de relaxare; întrebarea care îmi revenea în minte era, de altfel, printre puţinele gânduri pe
care le aveam. Şi am intrat. Pe prima uşă din stânga, am văzut numele medicului la care eram
programată, dar pe care nu îl cunoşteam. Am intrat, iar în sala de aşteptare tocmai se deschise şi uşa
de la camera medicului. Văzându-mă, m-a invitat înăuntru. I-am spus de ora la care trebuia să vin, iar
el, foarte mirat, a descoperit că nu eram trecută în agenda sa. În plus, nici nu era homeopat, ci medic
alopat. M-am întrebat acum, oarecum bulversată: „Ce se petrece?” Iar răspunsul nu a întârziat să
apară. Doctorul, văzând că erau neconcordanţe, mi-a spus că la acelaşi parter, chiar la apartamentul
din faţa uşii pe care am intrat, mai era un cabinet; homeopat. Doar că medicul nu-şi pusese încă
plăcuţa cu numele său şi cu orarul. I-am mulţumit şi am ieşit. Chiar în momentul în care am ajuns în
holul blocului, uşa de la respectivul cabinet s-a deschis, iar o persoană în halat alb m-a întrebat: „Aveţi
programare aici?” Am răspuns simplu: “Da”. La începutul consultaţiei, am aflat că la ora la care eram
programată el trebuia să plece din oraş; era deci foarte bine că am ajuns mai repede. În încheiere,
menţionez că afecţiunea minoră de care sufeream, dar pe care nu reuşiseră să o trateze cu succes mai
mulţi doctori la care fusesem în cursul a aproximativ doi ani, a dispărut prin tratamentul pe care l-am
primit, în două săptămâni. 
Iată cât este de important să recunoşti şi să ţii cont de sincronicităţi!

Nu e târziu niciodată să ne reîntoarcem faţa către îngeri, căutându-i în inima noastră şi ascultându-le
vocea reverberând în ea. Dragostea noastră pentru ei trebuie să se manifeste mai mereu. Fiindcă ceea
ce ne apropie cel mai mult de îngeri este dragostea. Atunci când iubim, fiinţele angelice ne îmbracă în
puful aripilor lor, luminându-ne sufletul şi îmbunătăţind viziunea noastră asupra vieţii şi chiar viaţa
însăşi.

Vom reda în continuare câteva metode prin intermediul cărora reuşim să comunicăm cu îngerii şi să
percepem lumea lor.

Cel mai la îndemâna mod de a intra în contact cu îngerii este să rostim rugăciunea Înger, Îngeraşul
meu, conştientizând fiecare cuvânt şi simţind în inimă prezenţa îngerului păzitor. 

O altă metodă este rostirea din suflet a Psalmului 90 intitulat şi O cântare de laudă a lui David
[pentru bunul Dumnezeu] E bine de ştiut că scrierile teologice afirmă despre acest psalm că el îi
conferă celui ce îl recită adesea interior, meditând cât mai profund asupra lui într-o stare de linişte şi
puritate sufletească certitudinea de nezdruncinat a protecţiei divine. Pot fi astfel evitate evenimentele
cu caracter nefast, manifestându-se de multe ori un ajutor providenţial chiar şi atunci când acest ajutor
părea a fi ceva imposibil. Iată textul psalmului:

“Cel ce locuieşte mereu numai cu ajutorul Celui Preaînalt, care este Dumnezeu Tatăl, sub
acoperământul Dumnezeului Cerului va sălăşlui. El va zice Domului Dumnezeu: „Tu eşti sprijinitorul
meu, Tu eşti mântuirea mea, spre Tine, Dumnezeul meu voi nădăjdui mereu!” . Puterea lui Dumnezeu
te va izbăvi din cursa vânătorilor celor răi şi de cuvântul tulburător. Cu spatele Său te va umbri pe tine
şi sub aripile Lui tu vei nădăjdui; ca o armă de neînvins te va înconjura atunci adevărul Lui. Cu puterea
lui Dumnezeu mereu în tine, nu te vei teme de frică de noapte, nici de săgeata ce zboară ziua. Tu nu
te vei speria de toate cele care umblă în întuneric şi nici de molima ce bântuie întru amiază. Cădea-vor
seceraţi din imediata ta apropiere 1000 şi zece mii vor cădea de-a dreapta ta, dar de tine nimic rău nu
se va apropia. Mereu calm şi fericit cu ochii tăi vei privi, şi răsplătirea păcătoşilor după faptele lor o vei
vedea. Pentru că tu doar pe Domnul Dumnezeu care este mereu nădejdea ta şi Cel Preaînalt, l-ai pus
scăpare ţie. Nu vor veni niciodată spre tine relele şi violenţa nicicând nu se va apropia de lăcaşul tău,
căci îngerilor săi de lumină, Domnul Dumnezeu le va porunci ca pe tine să te păzească mereu în toate
acţiunile şi căile tale. Pe mâini şi pe aripi te vor înălţa pe tine îngerii Domnului., că nu cumva să
împiedici de vreo piatră piciorul tău. Peste aspidă şi vasilisc [acestea sunt reptile fabuloase care ucid
prin puterea teribilă a privirii pe cel ce se apropie de ele, sau cu otrava sufletului pe cei care nu le
priveau; ele simbolizează pericolele de moarte ale vieţii ce nu pot fi zărite la timp de fiinţa umană şi de
care doar protecţia îngerilor de lumină ai lui Dumnezeu o poate paăzi] tu vei păşi şi vei călca triumfător
peste leu şi peste balaur. Căci de vei nădăjdui către Mine, Eu îl voi izbăvi pe el, zice Domnul Dumnezeu
şi Îl voi ocroti pe el, căci a cunoscut şi a crezut cu tărie în numele Meu. Striga-va când va avea nevoie
către Mine şi atunci Eu îl voi auzi pe el; alături de el voi fi mereu la necaz şi îl voi salva pe el şi-l voi
face să urce către Mine. Cu multe zile fericite îl voi umple pe el şi-i voi arăta lui mântuirea şi slava
Mea.”

Este cunoscut în creştinism un alt procedeu special, şi anume novenele . Acestea reprezintă practici
evocatorii sacre care constau în evocarea lăuntrică, într-o stare cât mai relaxată şi de mare puritate
sufletească, timp de 9 zile consecutiv, la aceeaşi oră şi pe cât posibil în acelaşi loc, a unor rugăciuni
speciale (către Iisus sau către Fecioara Maria sau către îngeri), rugăciuni însoţite atunci de consacrare
şi aprinderea unei lumânări Divinului (sau îngerilor, sau Fecioarei Maria, sau lui Iisus) pentru a ajuta şi
inspira pe oficiantul acestui procedeu. Tradiţia creştină recomandă ca începutul acestei tehnici să
coincidă fie cu data de 15 august (Sărbătoarea Sfintei Marii), fie cu25 martie (Buna Vestire).
Rugăciunile folosite pot fi Înger îngeraşul meu, Psalmul 90, Tatăl nostru, sau altele pe care le
simţiţi apropiate sufletului vostru.

O altă metodă de a percepe fiinţele angelice se bazează pe o descoperire uluitoare a doctorului


Masaru Emoto. Experienţele sale revelează indubitabil existenta energiilor subtile, precum şi influenţa
evidentă pe care gândurile, sentimentele, muzica, imaginile, o pot avea asupra materiei. El a
demonstrat că apa este purtătoare de informaţie şi poate fi foarte uşor impregnată cu diferite energii.
În experienţele de cristalizare a apei, încărcătura energetică benefică (provenind de exemplu de la o
muzică armonioasă sau de la o rugăciune) este obiectivată în cristale simetrice, de forme foarte
frumoase. Astfel, dacă apa e încărcată cu energii malefice (muzica heavy metal, rock, cuvinte
obscene), ea nu cristalizează deloc sau cristalizează foarte puţin, în forme asimetrice.

Bazându-ne aşadar pe această revoluţionară descoperire a doctorului Masaru Emoto, vom expune
procedeul simplu de intrare în contact cu îngerii: pe o sticlă pregătită în prealabil (care este în mod
necesar din sticlă şi nu de plastic sau din alte materiale), vom lipi o etichetă pe care avem scris numele
îngerului cu care dorim să comunicăm (de exemplu: Arhanghelul Mihail, îngerul păzitor) sau pur şi
simplu numele unei ierarhii angelice (serafimi sau heruvimi etc sau toate împreună). Această etichetă
avem grijă să o lipim cu scrisul spre interiorul sticlei. Vom pune apoi în sticlă apă pură (de izvor sau
dacă nu, apă plată). Închidem apoi ochii pentru câteva momente şi conştientizăm, chiar vizualizăm
acea apă şi imaginea îngerului sau a îngerilor chemaţi. Aceasta măreşte eficienţa procedeului. Apoi o
lăsăm astfel timp de minim 24 de ore.
Am obţinut astfel apă încărcată energetic, pe care o vom folosi apoi ca apă de băut. Dacă vom realiza
acest procedeu suficient timp (cel puţin o lună) şi după obţinerea rezultatelor încă trei luni (pentru ca
rezonanţa obţinută să se stabilizeze în interiorul fiinţei noastre), vom constata cu încântare apropierea
tot mai mare de lumile fiinţelor de lumină pe care le-am chemat. Evident necesarul de apă pentru
organism poate fi asigurat doar din acest tip de apă, dacă dorim să obţinem rezultate cât mai rapide.
"Înger, îngeraşul meu, ce mi te-a dat Dumnezeu,
Întotdeauna fii cu mine şi mă învaţă să fac bine;
Eu sunt mic, Tu fă-mă mare;
Eu sunt slab, Tu fă-mă tare;
Şi-n tot locul mă păzeşte şi de rele mă fereşte;
Doamne îngeraşii tăi, fie păzitorii mei,
Şi în zi şi în noapte şi în ceasul cel de moarte."

Cel ce locuieste mereu numai cu ajutorul Celui Preainalt, care este Dumnezeu Tatal, sub
acoperamantul Dumnezeului Cerului va Salaslui.

El va zice Domnului Dumnezeu: <<Tu esti sprijinitorul meu, Tu esti mantuirea mea, spre
Tine, Dumnezeul meu voi nadajdui mereu!>>.

Puterea lui Dumnezeu te va izbavi din cursa vanatorilor celor rai si de cuvantul tulburator.

Cu spatele Sau te va umbri pe tine si sub aripile Lui tu vei nadajdui; ca o arma de neinvins te
va inconjura atunci adevarul Lui.

Cu puterea lui Dumnezeu mereu in tine, nu te vei teme de frica de noapte, nici de sageata ce
zboara ziua.

Tu nu te vei speria de toate cele care umbla in intuneric si nici de molima ce bantuie intru
amiaza.

Cadea-vor secerati din imediata ta apropiere 1000 si zece mii vor cadea de-a dreapta ta, dar
de tine nimic rau nu se va apropia.

Mereu calm si fericit cu ochii tai vei privi, si rasplatirea pacatosilor dupa faptele lor o vei
vedea.

Pentru ca tu doar pe Domnul Dumnezeu care este mereu nadejdea ta si Cel preainalt, l-ai
pus scapare tie.

Nu vor veni niciodata spre tine relele si violenta nicicand nu se va apropia de lacasul tau,

caci ingerilor sai de lumina, Domnul Dumnezeu le va porunci ca pe tine sa te pazeasca


mereu in toate actiunile si caile tale.

Pe maini si pe aripi te vor inalta pe tine ingerii Domnului., ca nu cumva sa impiedici de vreo
piatra piciorul tau.

Peste aspida si vasilic [acestea sunt reptile fabuloase care ucid prin puterea teribila a privirii
pe cel ce se apropie de ele, sau cu otrava sufletului pe cei care nu le priveau; ele
simbolizeaza pericolele de  moarte  ale vietii ce nu pot fi zarite la timp de fiinta umana si de
care doar protectia ingerilor de lumina ai lui Dumnezeu o poate paza] tu vei pasi si vei calca
triumfator peste leu si peste balaur.

Caci de vei nadajdui catre Mine, Eu il voi izbavi pe el, zice Domnul Dumnezeu si Il voi ocroti
pe el, caci a cunoscut si a crezut cu tarie in numele Meu.

Striga-va cand va avea nevoie catre Mine si atunci Eu il voi auzi pe el; alaturi de el voi fi
mereu la necaz si il voi salva pe el si-l voi face sa urce catre Mine.

Cu multe zile fericite il voi umple pe el si II voi arata lui mantuirea si slava Mea."

S-ar putea să vă placă și