Sunteți pe pagina 1din 1

UNIVERSITATEA DE ARHITECTURĂ ȘI URBANISM “ ION MINCU “ FACULTATEA DE

URBANISM

SPECIALIZAREA : PROIECTARE ȘI PLANIFICARE URBANĂ COMISIA :

EXAMEN DE DIPLOMĂ ANUL 2015 SESIUNEA iulie 2015

NUMELE, INIȚIALA TATĂLUI, PRENUMELE : Ilie C. Andreea Alexandra
ÎNDRUMĂTOR : prof.dr. Niculae Catalin SARBU
TITLUL (TEMA) DIPLOMEI DE LICENȚĂ: “Bază sportivă pe malul Lacului Snagov”

NUMĂR PLANȘE : 4
NOTA ( în cifre și litere)
!
Nr. crt. Titlul Planșei Scara Observații

!
!
SEMNĂTURA ABSOLVENTULUI