Sunteți pe pagina 1din 9

CLASA A XI-A

UNITATEA DE ÎNVĂȚARE IV: Ciclul unei politici publice

ORDINEA ACTIVITĂȚI DE FORMARE A CDC PROPUSE ELEVILOR ÎN RESURSE


LECȚIILOR CONDIȚIILE ÎNVĂȚĂRII LA DISTANȚĂ

• Elevilor li se propun elementele ciclului politicilpr publice;


• Se solicită să le analizeze și să le plaseze într-o schemă, ordine,
în așa mod ca să reprezinte un proces;
Lecția 1: • Elevilor li se propune să stabilească ce etape ale ciclului de
Modelul politici publice (din cele încadrate în schemă) au fost parcurse în
ciclului de activitatea de învățare bazată pe proiect din cadrul unității a III-a; Fișa de lucru
politici nr. 1
• Reflecție
- De ce vorbim despre un ciclu în elaborarea unei politici
publice?
- Se respectă de facto etapele ciclului de politici publice?
- Care sunt avantajele respectării etapelor ciclului de politici?
- Care sunt dezavantajele?
• Profesorul prezintă schema detaliată a ciclului politicilor publice
și explică, unde este cazul, cu cuvinte pe înțelesul elevilor,
terminologia folosită:
Lecția 2: Pedagogul le explică faptul că există mai multe etape în cadrul
Implicarea ciclului arată că instituțiile au responsabilități, nu doar cu privire
cetățenilor la la elaborarea de politici publice, ci și cu privire la asigurarea
etapele punerii în aplicare a acestora și a verificării măsurii în care
ciclului acestea conduc la obținerea efectelor dorite; Fișa de lucru
politicilor Faptul că este vorba despre un ciclu, nu de un proces liniar arată nr. 2
publice că în permanență instituțiile publice au de gestionat probleme ale
societății și de elaborat politici publice fără să putem vreodată
considera că totul este definitiv rezolvat.
• Elevilor li se propune să analizeze fiecare etapă a ciclului de
politici publice și să determine:
a. Care sunt responsabilitățile autorităților la fiecare etapă.
b. Care sunt responsabilitățile cetățenilor.
• Reflecție
- Ce comportamente manifestă un cetățean activ?
- Credeți că pentru autorități contează opinia
cetățenilor/societății civile? Argumentați.
- Ce se întâmplă în cazul când autoritățile nu țin cont de
părerea cetățenilor?

Lecția 3-4: • Elevilor li se propune să deschidă site-ul Fișa de lucru


Oportunități de bop.ipp.md/ro/categories; nr. 3
participare • Elevilor li se propune la alegere să genereze un grafic în patru
publică/politică pași:
a. selectează întrebarea,
b. selectează categoriile,
c. selectează perioada
d. vizualizarea rezultatelor.
• Elevii prezintă întrebarea selectată și rezultatele obținute
• Reflecție:
- La ce servește Barometrul opiniei publice?
- Ce ați învățat din analiza acestui site?
• Prezentarea site-ulparticip.gov.md
- Ce este participarea (tratată pe site), elevii citesc și evidențiază o
idee cheie cu referire la importanța participării cetățenilor în
procesul decizional;
- Se analizează și realizează chestionarul on-line;
- Elevii analizează rezultatele sondajului completat de cetățeni;
- Elevii fac legătură cu etapele ciclului de politici publice și
constată cărei etape a ciclului corespunde realizarea sondajului cu
cetățenii.
• Analiza site-ul în întregime și analizați domeniul:
• Tip de documente: proiectul hotărârii de guvern, proiect de
lege, proiectul unei strategii, proiectul unei concepții, etc. Fișa de lucru
• Proiecte propuse dezbaterilor: titlul proiectelor, conținutul, nr. 4
comentariile, perioada propusă pentru derularea dezbaterilor;
• Refelecție
- De ce este important ca autoritățile să informeze cetățenii
despre politicile publice elborate?
- Care este rolul cetățenilor în elaborarea politicilor publice?
- Ce politici publice au elaborat autorităile în legătură cu situația
exceptională din țară?
- Cum credeți de ce în situația dată autoritățile nu au consultat
opinia cetățenilor?
- Cât de motivați ați fi voi personal să cunoașteți site-ul
particip.gov.md ?
• Elevii continuă să exploreze sit-ul: https://particip.gov.md/.
• Elevii sunt invitați să își aleagă din directoriul Proiecte,
subdirectoriul Tip de documente un proiect de lege, o politică
publică, regulament pe care îl vor studia/analiza conform Fișei de
lucru punctele 1, 2
Lecția 5-6: O • Elevii continuă să exploreze sit-ul: https://particip.gov.md/.
politică publică • Elevii sunt invitați să își aleagă din directoriul Proiecte,
este o chestiune subdirectoriul Tip de documente acelaș proiect de lege, politică
de dezbatere publică, regulament pe care îl vor studia/analiza conform Fișei de
nu un fapt Fișa de lucru
lucru punctul 3
• Reflecție nr. 5
- Este important că autoritățile să citească și să revădă
comentariile facute de către cetățeni?
- Proiectul de lege analizat a stârnit o reacție sporită din partea
cetățenilor? De ce credeți că a avut un astfel de impact
- Cât de motivați ați fi voi personal să oferiți un feedback la un
proiect de lege/politică publică?
Lecția 7: • Profesorul invită elevii să își reamintească pașii parcurși și Fișa de lucru
Reflecție să discute despre elemente concrete precum: analiza nr. 6
asupra unității importanței participării cetățenilor în elaborarea politicilor
de învățare publice, fiecare element al modelului politicilor publice
oferă teren pentru participarea cetățenilor, instrumentele de
informare și participare a cetățenilor la dezbateri, analiza
site-ului particip.gov.md.
• Profesorul propune elevilor să completeze unul din cele 4
cadrane (la dorință).
- cardul verde – ce ați simțit, ce gânduri aveți cu referire la
participarea voastră în calitate de cetățeni la luarea
deciziilor publice?
- cardul roșu- ce ați dori să schimbați în propriul
comportament, în comportamentul colegilor cu referire la
cetățenia activă?
- cardul abastru – care este achiziția cea mai importantă
legată de cetățenia activă?
- cardul galben - care sunt așteptările voastre față de sine și
față de colegi în calitate de cetățeni activi?
Elevii aliatoriu își expun părerea.

Elevii primesc o copie a Fișei de lucru. Profesorul le atrage atenția că


nu este un test cu anumite răspunsuri așteptate, iar elevii trebuie să Fișa de lucru
răspundă fără a se uita la ce răspund ceilalți. nr. 7
Lecție reflecție Pasul 1. Elevii completează cadranele cercurilor concentrice
asupra atribuind fiecărui sector punctaj: 5 – total de acord; 1- dezacord total.
unităților de Pasul 2. Elevii completează partea a doua a fișei ce conține 2
învățare
afirmații despre aspectul cel mai interesant și mai important pe care l-au
învățat în aceast an de studii și care, prin urmare, merită ținut minte. De
asemenea, vor consemna ce a fost neinteresant, neproductiv sau
plictisitor – lucruri pe care le vor uita repede.
Fișa nr. 1

• Analizați elementele ciclului de politici publice

Evaluarea politicii Implementarea


publice politicii publice

Definirea agendei
Formularea politicii publice
publice

• Plasați într-o schemă, ordine, aceste elemente în așa mod ca să reprezinte un proces

• Stabiliți ce etape ale ciclului de politici publice (din cele încadrate în schemă) au
fost parcurse în activitatea de învățare bazată pe proiect din cadrul unității a III-a
Etapa _________________ atunci când ___________________________________
Etapa _________________ atunci când ___________________________________
Etapa _________________ atunci când ___________________________________
Etapa _________________ atunci când ___________________________________
Fișa nr. 2

• Elementele ciclului de politici publice


ef inref are age ndei puei blicu ice
D
E valup ruablic eap olit itc F orm ulapb arelic poli tic i
p ubl ice Im ple em p entaublic rea polit litc ip ubl ice
pub lic e

• Elevilor li se propune să analizeze fiecare etapă a ciclului de politici publice și


să determine:

Etapele ciclului
Modul în care autoritățile publice pot
de politici Modul în care cetățenii pot participa
participa
publice
Definirea
agendei
publice
Formularea
politicii
publice
Implementare
a politicii
publice
Evaluarea
politicii
publice

Fișa nr. 3

• Deschideți site-ul bop.ipp.md/ro/categories;


• La alegere generați un grafic în patru pași:

e. selectează întrebarea
f. selectează categoriile
g. selectează perioada
h. vizualizarea rezultatelor

• Prezintați întrebarea selectată și rezultatele obținute

Fișa nr. 4

• Accesați site-ulparticip.gov.md

- Citițice este participarea (tratată pe site) și evidențiați o idee cheie cu referire la


importanța participării cetățenilor în procesul decizional
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
- Analizați și realizați chestionarul on-line;
- Analizați rezultatele sondajului completat de cetățeni;
- Stabiliți cărei etape a ciclului corespunde realizarea sondajului cu
cetățenii_______________________________________________________________

• Analizați site-ul în întregime atrageți atenția la domeniul:

• Tip de documente: proiectul hotărârii de guvern, proiect de lege, proiectul unei


strategii, proiectul unei concepții, etc.
• Proiecte propuse dezbaterilor: titlul proiectelor, conținutul, comentariile, perioada
propusă pentru derularea dezbaterilor;
Fișa nr. 5

Ciclul de politici – un instrument pentru a observa şi a înţelege procesele de luare a


deciziilor

Concepte și întrebări cheie Note


Care este problema?
1.Problema
Sunteți de acord cu felul în care a
fost definită problema?
Cine este implicat?

2.Dezbateri
Care sunt valorile și interesele
protagoniștilor (autorilor de
politică publică)?
Ce persoane, grupuri sprijină sau
critică rezultatul?

3.Opinii/Reacții Care sunt valorile și ideologiile


acestora?

Cum reacționează? (individual sau


colectiv)
Fișa nr. 6

• Completați unul din cadrane cu următoarea instrucțiune:

Ce ați simțit, ce gânduri aveți cu referire la Ce ați dori să schimbați în propriul


participarea voastră în calitate de cetățeni comportament, în comportamentul
la luarea deciziilor publice? colegilor cu referire la cetățenia activă?

Care este achiziția cea mai importantă Care sunt așteptările voastre față de sine și
legată de cetățenia activă? față de colegi în calitate de cetățeni activi?

Fișa nr. 7
Fișă de reflecție asupra unităților de învățare
Ținta: 5- total de acord, 1- dezacord total

2.
În ce măsură orele de EPS mi-au Profesorul ne lasă să ne exprimăm
oferit posibilitatea să mă cunosc opiniile în mod liber

Autoevaluarea Profesorul

Profesorul a
facilitat/moderat
Orele de EPS mi-au eficient activitățile
oferit posibilitatea să-mi noastre
formez cele 20 de
competențe

Îmi place să lucrez


împreună cu alți
elevi Avem timp pentru
sarcini și pentru
discuții

Cooperarea
Metode și
cu alți elevi
planificarea lecției
În clasă avem o atmosferă de lucru Învăț bine când primesc sarcini de
constructivă care ma ocup pe cont propriu

Feedback personal

1. Cele mai importante și interesante lucruri pe care le-am învățat:

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

2. Ce nu mi s-a părut interesant și util:

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________