Sunteți pe pagina 1din 2

Legătura dintre înmulțire și împărțire

6 : 2 =3 deoarece : 2 X 3 = 6 și 3 x 2 = 6 spunem că împărțirea este operația inversă


înmulțirii!

2. Scrie și rezolvă câte trei operații de înmulțire:

a) cu unul din factori 3 ;

b) cu unul din factori 5 ;

c) cu unul din factori 9!

Despre deșert

Probele înmulțirii și împărțirii:

a) proba înmulțirii: 5 x 2 = 10

 prin înmulțire 2 x 5 = 10
 prin împărțire 10 : 2 = 5 sau 10 : 5 = 2

b) proba împărțirii 12 : 3 = 4

 prin înmulțire 4 x 3 = 12 sau 3 x 4 = 12


 prin împărțire 12 : 4 = 3

1. Folosind legătura dintre înmulțire și împărțire, scrie operațiile de împărțire deduse din
înmulțire, după model:

4x2=8 5x7= 6x3= 3x9= 6x7=

8:4=2
....................... ................................. ................................. ...............................
8:2=
4 ....................... ................................. ................................. ............................

2. Într-un coș sunt 24 de banane. Pentru a fi consumate acestea se pun pe farfurii. Câte
farfurii se vor folosi în următoarele situații:

a) așezăm câte 4 pe farfurie ................................... ; b) așezăm câte


6...................................;

c) așezăm câte 3................................. ; d) așezăm câte 8 pe


farfuriefarfurie.............................

3.Folosind numerele de pe fiecare timbru, scrie toate operațiile de înmulțire și de


împărțire posibile!

3. Irinel are 15 ani. Sora lui este de 3 ori mai mică! Află vârsta ei!

4. Completează spațiile punctate! (cercetări, oamenii, plante)

În grădina botanică se cresc..................................unele chiar provenite din alte zone ale


lumii. Botaniștii sunt...................................care se ocupă de aceste grădini.

Aceștia fac ..................................științifice pentru a obține plante viguroase și


sănătoase.