Sunteți pe pagina 1din 2

Managementul proiectelor este stiinta managementului resurselor astfel incat acestea sa acopere in intregime

realizarea unui proiect. Ar putea fi definit ca fiind ansamblul activitatilor interdependente, menite sa asigure derularea
unui proiect in conformitate cu planul sau, cu standardele impuse si in limitele bugetului stabilit. Putem afirma ca, fara
management, atingerea tuturor obiectivelor proiectului in teremenul stabilit si in limitele de buget, de asemenea ,
dinainte stabilit, este foarte putin probabila, daca nu chiar imposibila.

Proiectul reprezinta o realizare care are un obiectiv definibil, consuma resurse si se afla sub constrangerea unor
elemente precum timpul, costurile si calitatea („tripla  constrangere”).

FUNCTIILE MANAGEMENTULUI DE PROIECT:

1.     PLANIFICAREA – gandire anticipativa privind etapele ce trebuie strabatute pentru atingerea


obiectivelor, care presupune:

       stabilirea scopului si a obiectivelor proiectului;

       stabilirea activitatilor proiectului;

       estimarea necesarului de resurse (resursele sunt rezerve, posibilitati, surse, disponibilitati,


mijloace care pot fi valorificate la un moment dat; resursele pot fi financiare, umane, materiale,
intelectuale, energetice, de spatiu, de timp, de comunicare etc.);

       realizarea planificarii in timp a proiectului;

       stabilirea unui plan de monitorizare si evaluare.

2.     ORGANIZAREA – alocarea resurselor proiectului, stabilirea si delimitarea proceselor, tinand cont de


planificarea facuta:

       stabilirea structurii organizatorice a echipei de proiect, identificarea si repartizarea rolurilor in


cadrul echipei de 

proiect (care se poate face cu ajutorul testului Belbin), stabilirea echipei de proiect, in functie de
rolurile ce trebuie acoperite si abilitati, stabilirea relatiilor de autoritate in cadrul echipei de proiect,
a limitelor de competenta, si delegare pentru fiecare dintre membri, instruirea membrilor echipei de
proiect;

       alocarea resurselor materiale si financiare pe activitati.

3.     COORDONAREA ACTIVITATILOR – punerea in practica a celor planificate si armonizarea


deciziilor si actiunilor.

4.     CONTROLUL – aprecierea progresului obtinut in efortul de atingere a obiectivelor:

       culegerea de date si informatii cu privire la derularea proiectului (monitorizarea) conform planului


de monitorizare si evaluare;

       evaluarea periodica a proiectului;

       adoptarea deciziilor cu privire la eventualele modificari ce trebuie operate in planificare si/ sau
organizare.
5.     CONDUCEREA – directionarea oamenilor implicati prin analiza optiunilor, luarea deciziilor si
comunicarea lor:

       analiza optiunilor si adoptarea deciziilor cu privire la exercitarea  fiecarei functii;

       comunicarea deciziilor catre membrii echipei de proiect

                                                     

Functiile managementului nu apar, pe parcursul unui proiect, in mod succesiv, incepand cu una dintre functii
si terminand cu o alta. Unele functii sunt „activate” in permanenta, altele apar si se repeta cu o anumita
ciclicitate, in functie de strategie si de necesitatile aparute (constatate de catre manager)