Sunteți pe pagina 1din 1

FIŞĂ DE LUCRU- BALADA POPULARĂ

Text –suport:.................................

I.Citiţi informaţiile de mai jos şi, cu ajutorul acestora, realizaţi compunerea de argumentare a apartenenţei
operei –suport la specia literară balada populară.(pe verso)

! AMINTIŢI-VĂ: Balada populară este specia genului epic în versuri, în care sunt prezentate întâmplări din trecut, din
viaţa poporului, la care participă personaje puţine, înzestrate cu însuşiri excepţionale (ieşite din comun) surprinse în
antiteză (opoziţie).

TRĂSĂTURILE BALADEI POPULARE:


- are toate trăsăturile literaturii populare: caracter anonim (nu are un autor cunoscut), caracter oral (s-a transmis din generaţie
în generaţie prin viu grai), caracter colectiv (este opera mai multor autori anonimi) şi caracter sincretic (se îmbină cu
muzica /poate fi cântată).
-acţiunea este simplă şi prezintă o întâmplare neobişnuită (din trecutul istoric, o legendă, din viaţa poporului.)
-personajele sunt puţine ca număr şi sunt aflate în relaţie de antiteză(opoziţie)
-personajele sunt înzestrate cu însuşiri excepţionale (ieşite din comun)
-personajele –animale sunt personificate şi reprezintă ,, ajutoarele’’ personajelor pozitive (ca în basmul popular )
-spaţiul şi timpul desfăşurării acţiunii nu sunt precizate cu exactitate ( ca în basmul popular)
- limbajul este simplu, exprexiv şi bogat în arhaisme şi în regionalisme
-prezintă elemente de versificaţie specifice literaturii populare: versurile nu sunt grupate în strofe (structura astrofică),
măsura este scurtă, iar ritmul este trohaic.

PLANUL COMPUNERII :
TITLUL: Argumentarea apartenenţei operei ...... la specia literară balada populară
I. Introducere -Definiţia baladei populare
II.Cuprins-se prezintă câteva (4-5) dintre trasăturile baladei populare şi se argumentează cu exemple adecvate din text
III. Încheiere (Concluzia)

REPERE PENTRU REDACTAREA COMPUNERII:


..................................................................................................................................................(.titlul)
Balada populară este ..................................................................................................
Opera .................................... este o baladă populară deoarece întruneşte toate trasăturile acestei specii literare.
În primul rând, este o creaţie populară pentru că are toate trăsăturile literaturii populare:...........
În al doilea rând, acţiunea este simplă şi prezintă o întâmplare neobişnuită /din trecutul istoric, o legendă, din viaţa
poporului. Astfel, opera prezintă faptul că ...................(rezumatul)
În al treilea rând, personajele operei sunt puţine ca număr şi sunt aflate în relaţie de antiteză (opoziţie). Astfel,
personajele ...... reprezintă personajele pozitive ale operei, iar personajele..........reprezintă personajele negative. Personajele
sunt înzestrate cu însuşiri excepţionale (ieşite din comun). Astfel, personajul ..........dovedeşte ........,iar personajul
..........dovedeşte ................ Personajele –animale (dacă există )sunt personificate şi reprezintă ,,ajutoarele’’ personajelor
pozitive (ca în basmul popular ) Astfel, .........
În al patrulea rând, spaţiul şi timpul desfăşurării acţiunii nu sunt precizate cu exactitate ( ca în basmul popular ). Astfel,
locul desfăşurării acţiunii îl reprezintă ....., iar timpul ........
Limbajul operei este simplu, exprexiv şi bogat în arhaisme şi în regionalisme.........
De asemenea, opera prezintă elemente de versificaţie specifice literaturii populare: versurile nu sunt grupate în strofe
(structura astrofică), măsura este scurtă, de ......silabe, iar ritmul este trohaic.
În concluzie, datorită trăsăturilor prezentate şi argumentate anterior, opera ........este o baladă populară.