Sunteți pe pagina 1din 4

PROIECT DIDACTIC

Propunător: Păuleți Maria Alexandra


Data: 7.11.2019
Grădiniţa:
Grupa: Mijlocie
Domeniul experienţial: Om și Societate
Categoria de activitate: Educație pentru societate
Tema anuală: „Când, cum și de ce se întâmplă?”
Tema săptămânală: „Noapte și zi”
Subiectul: Ce poți face în timpul zilei/nopții?
Mijlocul de realizare: convorbire
Tipul activităţii: formare de priceperi și deprinderi
Competența generală: Identificarea unor relații, operații și deducții logice în mediul apropiat
Competența specifică: Realizarea dirijată a unor activități simple de investigare a mediului, folosind instrumente şi metode specifice
Scopul: Dezvoltarea capacităţii de cunoaştere şi înţelegere a mediului înconjurător, precum şi stimularea curiozităţii pentru investigarea acestuia;
înțelegerea diferenței dintre noapte și zi, cât și activităților desfășurate;

Obiectivele operaţionale – pe parcursul activităţii, copiii vor fi capabili:

O1 – să enumere formulele de salut adresate ziua/noaptea;


O2 – să descrie imaginile relatând acțiunile prin formulare de propoziții;
O3 – să precizeze activitățile desfășurate ziua/nopatea;
O4 – să relateze o activitatea desfășurată de ei pe timpul zilei/nopții;

Metode, procedee, tehnici: conversația, descrierea, explicația, algoritmizarea, joc de rol


Mijloace de învăţământ: imagini
Forme de organizare a activităţii: frontal, individual
Resurse:
temporale: 20-25 minute
umane: ... copii
Desfăşurarea activităţii:

Nr. Etapele/ Obiective Conţinutul instructiv-educativ Strategia didactică Evaluare


crt. secvenţele operaţio- Metode, Mijloace de Forme de
activităţii nale procedee, învăţământ organizare a
tehnici activităţii

1 Moment Se asigură condițiile optime


organizatoric desfășurării activității instructiv –
educative: pregătirea materialelor
didactice, aerisirea sălii de grupă,
aranjarea mobilierului.

Se va realiza cu ajutorul une cutii


2 Captarea frumos ambalată. Le voi spune copiilor
atenției că această cutie am găsit-o în fața ușii
și este pentru ei. Voi chema în față un
copil pentru a deschide cutia să vedem Conversația Imagini Frontal
ce este în ea.

3 Reactualizarea Se va realiza cu ajutorul unor întrebări Capacitatea


cunoștințelor O1 adresate copiilor? preșcolarilor de
anterioare  Care sunt formele de salut a enumera
specifice zilei? formele de
 Dar a nopții? salut.

Frontal
4 Anunțarea Copii, activitatea de astăzi se numește Conversația
temei și a Ce poți face în timpul zilei/nopții/. Dar
obiectivelor pentru a realiza o activitate interesantă
o să avem nevoie de imaginile din cutia
magică.
Frontal
Copiii vor fi așezați în semicerc pentru
5 Dirijarea începerea activității. Voi scoate din
învățării O2 cutie câte o imagine și o voi lipi pe Conversația
O3 tablă. Voi adresa întrebări copiilor Descrierea Capacitatea
pentru a le fi mai ușor să răspundă. Algoritmizarea preșcolarilor de
Imaginea 1 (Anexa 1) a identifica
Ce este în imagine? (Soarele) activitațile
Dacă este soarele, activitățile când sunt desfășurate în
desfășurate? (Ziua) (Anexa 2) timpul
Ce activități desfășoară copiii? zilei/nopții.

Imaginea 2 (Anexa 3)
Ce este în această imagine? (Luna)
Dacă este luna, activitățile când sunt
desfășurate? (Noptea) (Anexa 4)
Ce activități desfășoară copiii?

Capacitatea
6 Obținerea O4 În funcție de imaginea extrasă din cutie preșcolarilor de
performanței (ziua sau noaptea), se va realiza un joc a răspunde la
de rol, în care copiii trebuie să relateze întrebări
o activitate pe care o desfășoară ei
acasă pe timpul zilei sau nopții.

7 Încheierea Voi face aprecieri asupra desfășurării Conversația Imagini cu Individual Capacitatea
activității activității și voi oferi stimulente. Joc de rol soarele și luna preșcolarilor de
a relata o
Conversația Stimulente Frontal activitate.
Anexe

Anexa 1 Anexa 2

Anexa 3 Anexa 4