Sunteți pe pagina 1din 1

Rezolvare – Comportament – Radu Ștefan

1) Caracterul reprezintă latura relațional-valorică a personalității. G.W.Allport a arătat că trăsăturile


individuale de caracter sunt de trei tipuri, cardinale, principale și secundare.

Atitudinea se manifestă în comportament prin intermediul acțiunilor voluntare.

II. 1) Trăsăturile de caracter reprezintă poziții ale subiectului față de cele din jur, un mod de a se
raporta la evenimentele existenței sale în lume - A

2) Caracterul reprezintă latura înnăscută a personalității – F

3) Atitudinea reprezintă modalitatea de raportare la o clasă generală de obiecte sau fenomene și


prin care persoana se orientează și se autoreglează preferențial. - A
III. 1) Se manifestă în comportament prin intermediul acțiunilor voluntare:

a) atitudinea

2) Se referă la faptul că fără o cunoaștere de sine nu ne putem compara cu ceilalți și nu ne putem


cultiva propria individualitate:

c) atitudinea față de sine

3) Atitudinea față de ceilalți oameni se referă la:

b) gradul de deschidere față de cei din jur