Sunteți pe pagina 1din 1

Fişă de lucru

Permutări
PERMUTĂRI:

FORMULĂ: n!=1·2·3·…·(n-1)·n

DEFINIȚIE: Prin „n factorial” (notat: n!) înțelegem produsul tuturor numerelor naturale de la
1 până la n.

EX1: 3!=1·2·3=6.

ATENȚIE!: 0!=1 și n!=(n-1)!·n, n≥1.

EX2: 4!=3!·4=6·4=24.

FORMULĂ PERMUTĂRI: Pn=n! , n∈N, n≥1.

EX3: P2-P3=2!-3!=1·2-1·2·3=2-6=-4.

1. Calculaţi:
a)P3=

b) P6=

c)P8=

2. Determinati x, stiind ca:


a) x+12=P3
b) 2x-6=P2
c) P4= 4x + 12
3. Calculati:
a) P4 -P3=
b) P5+P2=
c) P6 : P4=