Sunteți pe pagina 1din 5

TEST CLASA a X-a

(Geografia Populaţiei)
Numele si prenumele Rândul I
Clasa
I. Completaţi următorul aritmogrif
A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
B
1. Raportul dintre numărul populaţiei şi suprafaţa pe care o ocupă ?- 3 puncte
2. Persoană care se stabileşte într-un stat venind din alt stat ? - 3 puncte
3. Raportul dintre numărul de nou născuţi şi populaţia totală ? - 3 puncte
4. Grupare umană care prezintă caracteristici psihosomatice şi fiziologice comune ? - 3 puncte
5. Persoană care pleacă definitiv dintr-o ţară stabilindu-se intr-o altă ţară ? - 3 puncte
6. Religie universală caracteristică mai ales populaţiei din S şi SE Asiei ? - 3 puncte
7. Împărţirea populaţiei după religia căreia îi aparţine se numeşte structură ? - 3 puncte
8. Raportul dintre populaţia unui oraş şi suprafaţa administrativă a acestuia formează densitatea ? - 3 puncte
9. Raportul dintre populaţie şi suprafaţa unităţii de relief în care se află formează densitatea ? - 3 puncte
10. Împărţirea populaţiei după mediul de activitate formează structura ? - 3 puncte
11. Continentul cu cel mai mare contingent al populaţiei de peste 60 de ani ? - 3 puncte
12. Spaţiul geografic lipsit de populaţie şi implicit de activităţi economice ? - 3 puncte
13. Suma dintre bilanţul migratoriu şi bilanţul natural al populaţiei formează bilanţul ? - 3 puncte
14. Grupa de populaţie cu vârsta cuprinsă între 20-60 de ani formează grupa de populaţie ? - 3 puncte
15. Religia mondială cea mai răspândită pe Glob ? - 3 puncte
16. Mişcările populaţiei între două state formează migraţiile ? - 3 puncte
17. Grupare de oameni care au o limbă comună, trăsături, obiceiuri, religie comune ? - 3 puncte
18. Tip de migraţie care implică schimbarea domiciliului ? - 3 puncte
A-B -Variaţia numărului populaţie într-o perioadă de timp ? (2 cuvinte) -6 puncte
60 de puncte

II. Identificaţi de pe desenul alăturat statele Europei


notate cu numerele de mai jos, precum şi capitalele
acestora:

3 ……………….. ………………………….

5 ……………….. ………………………….

9 ……………….. ………………………….

11 ……………….. ………………………….

13 ……………….. ………………………….

15 ……………….. ………………………….
30 puncte
Se acordă din oficiu 10 puncte
Timp de lucru efectiv 20 minute
TEST CLASA a X-a
(Geografia Populaţiei)
Numele si prenumele Rândul II
Clasa
I. Completaţi următorul aritmogrif A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
B
1. Grupare umană cu trăsături psihosomatice şi fiziologice comune ? – 3 puncte
2. Împărţirea populaţiei după limba vorbită formează structura ? – 3 puncte
3. Populaţia stabilită la sate ? – 3 puncte
4. Spaţiul geografic cu o populaţie numeroasă şi activităţi economice intense ? – 3 puncte
5. Grupare confesională cu cel mai mare număr de adepţi ? – 3 puncte
6. Deplasări ale populaţiei în cadrul graniţelor unui stat ? – 3 puncte
7. Spaţii geografice lipsite de populaţie şi activităţi economice ? – 3 puncte
8. Raportul dintre numărul de copii şi numărul de femei de vârstă fertilă ? – 3 puncte
9. Raportul dintre numărul de nou născuţi şi populaţia totală ? – 3 puncte
10. Împărţirea populaţiei după mediul de activitate formează structura ? – 3 puncte
11. Procesul de formare a unui popor ? – 3 puncte
12. Raportul dintre populaţie şi suprafaţa unităţii de relief în care se află reprezintă densitatea ? – 3 puncte
13. Religie universală caracteristică mai ales populaţiei din S , SE şi E Asiei ? – 3 puncte
14. Grupa de populaţie cu vârsta cuprinsă între 20-60 de ani formează populaţia ? – 3 puncte
15. Tip de migraţie obişnuită care implică deplasarea zilnică a populaţiei de la domiciliu la locul de muncă? – 3 puncte
16. Grupa de populaţie cu vârsta de peste 60 de ani formează populaţia ? – 3 puncte
17. Raportul dintre populaţie şi suprafaţa agricolă reprezintă densitatea ? – 3 puncte
18. Tip de migraţii care implică schimbarea domiciliului ? – 3 puncte
19. Grupare umană care au în comun o limbă, trăsături, obiceiuri, religie? – 3 puncte
A-B -Împărţirea populaţiei după anumite criterii reprezintă ? (2 cuvinte) – 3 puncte
60 de puncte
II. Identificaţi de pe desenul alăturat statele Europei
notate cu numerele de mai jos, precum şi capitalele
acestora:

2 ……………….. ………………………….

4 ……………….. ………………………….

10 ……………….. ………………………….

14 ……………….. ………………………….

16 ……………….. ………………………….

18 ……………….. ………………………….
30 puncte
Se acordă din oficiu 10 puncte
Timp de lucru efectiv 20 minute