Sunteți pe pagina 1din 3

Planul de lecție recomandat

Prezentare generală a lecției:

Cine sunt eroii clasici? Cine sunt super-eroi? Cum pot să le spun separat? Predarea elevilor acestui
dispozitiv literar și rugarea lor să se gândească profund la atributele eroului și la modul în care ele
afectează opera în ansamblul său vor insufla o înțelegere mai profundă a multor opere literare.

Definirea eroului

Eroii clasici sunt oameni normali, cu excepția faptului că au un mare talent. Ei au adesea un atribut
sau o calitate care îi distinge de oamenii obișnuiți, făcându-i un erou. Uneori aceasta este o mare
pricepere, dar de altă dată este o calitate a caracterului, cum ar fi curajul. Este important să ne
amintim că eroii clasici posedă ceva ce alții nu au, dar sunt în mod egal în lumile lor. Exemple de eroi
sunt: Harry Potter, Luke Skywalker, Atticus Finch, Ponyboy, Rikki-tikki-tavi sau Regele Arthur.

Super eroii pot începe ca eroi clasici sau chiar toți eroii. Undeva de-a lungul drumului, ei dobândesc
putere care le face "super". Cu toate acestea, majoritatea super-eroilor se nasc cu calități dincolo de
om. Exemple bine-cunoscute ar fi Superman, Spiderman sau Wonder Woman.

Pentru a afla mai multe despre alte tipuri de eroi, aruncați o privire la articolul nostru despre " Tipuri
de eroi ".

Șase caracteristici tipice ale unui erou clasic

Pregătirea umilă Acești eroi ar fi putut fi orfani sau săraci, și prin educația lor umilă sau
modestă au învățat să facă față adversității.

O Mare Preasfântare Câteva clipe înainte ca eroul din ele să apară, oamenii prefigurau măreția
acestui personaj.

Abilitate sau atribut puternic Eroii clasici au în mare parte aceleași abilități ca oricine altcineva. Cu
toate acestea, ei sunt doar un pic mai buni la anumite lucruri decât omologii lor.

Căutarea emoțională Acest erou are de obicei câteva probleme emoționale care trebuie depășite.
Acestea pot fi legate de căutarea lui.

Bătălia de la Pride Adesea, lupta majoră vine la fel cum eroul își sortează problemele și
depășește mândria.
Moarte Dacă eroul moare, este pentru că se sacrifica pentru binele mai mare sau pentru că a fost
trădat.

Timp: 45 de minute

Nivel de grad: 8-12

Standarde

Deși această lecție poate fi utilizată pentru mai multe nivele de grade, mai jos sunt exemple de
standarde comune pentru gradele 9-10. Consultați standardele Common Core pentru alte standarde
corespunzătoare nivelului.

ELA-Literacy.RL.9-10.1: Cite strong and thorough textual evidence to support analysis of what the
text says explicitly as well as inferences drawn from the text

ELA-Literacy.RL.9-10.3: Analyze how complex characters (e.g., those with multiple or conflicting
motivations) develop over the course of a text, interact with other characters, and advance the plot
or develop the theme

ELA-Literacy.SL.9-10.4: Present information, findings, and supporting evidence clearly, concisely, and
logically such that listeners can follow the line of reasoning and the organization, development,
substance, and style are appropriate to purpose, audience, and task

ELA-Literacy.SL.9-10.5: Make strategic use of digital media (e.g., textual, graphical, audio, visual, and
interactive elements) in presentations to enhance understanding of findings, reasoning, and evidence
and to add interest

Lecții specifice esențiale

Ce face o persoana un erou? Care sunt unele trăsături eroice?

Este eroismul o calitate înnăscută sau un tip de comportament?

Ce învățăm de la eroii clasici?

Obiective

Înainte de începerea acestei lecții, elevii ar trebui să poată lista diferiți eroi din mai multe genuri.

După lecție, elevii vor putea defini un erou clasic; enumeră diferite tipuri de eroi din lucrări de
literatură, film și televiziune; și să elimine efectele eroului pe complot.
Studii preconcepute anticipate / concepții greșite