Sunteți pe pagina 1din 2

Activitate 1.2.2.

Profilul de formare, prezentat părinților


(240 min)
a) Realizați un document sintetic de informare pentru părinți pentru a-i ajuta să înțeleagă
competențele pe care copiii lor le vor dezvolta până la finalul clasei a VIII-a si contribuția
disciplinei dumneavoastră la dobândirea acestor competente  (1,5 - 2 pagini ). Găsiți in
platformă profilul de gimnaziu (alături de suportul de curs M1) și vă rugăm să vă orientați
după elementele din secțiunea 1.2. a modulului 1.

b) Oferiți un scurt feedback în platformă pentru cel puțin doi colegi, evidențiind aspectele
comune/ diferite în comparație documentul dumneavoastră.

Din perspectiva adecvării școlii la piața muncii actuale, elevul, absolvent de clasa a VIII-a,
trebuie să își dezvolte următoarele competențe: de comunicare în limba maternă; de comunicare în
limbi străine; matematice și de bază în științe și tehnologii; digitală; de a învăța să învețe; sociale și
civice; spirit de inițiativă și antreprenoriat; sensibilizare și exprimare culturală.

Ținând cont de aceste competențe, Limba engleză, încearcă să atingă fiecare competență în
parte și să ajute la dezvoltarea absolventului de clasa a VIII-a.

Astfel pentru dezvoltarea competenței de comunicare în limba maternă, limba străină se


bazează fără doar și poate pe experiența elevului dar și pe cunoștințele pe care elevul și le însușește
la această disciplină, fixând noțiuni asemănătoare și făcând diferențe acolo unde este cazul.

Ca și principală competență dezvoltată de această disciplină pare a fi doar cea de comunicare


în limba străină studiată. Totuși trebuie să ținem cont de faptul că utilizăm transdisciplinaritatea
pentru a face conexiuni cu limba franceză și nu numai.

Competența digitală este dezvoltată de utilizarea materialelor audio-video, a diferitelor


aplicații utilizate pentru a face orele de limbă modernî cât mai atractive și cât mai bine ancorate în
realitate.

Elevii își dezvoltă permanent competența de a învăța să învețe, aplicând diferite metode la
lecțiile studiate, atât pe partea de vocabular, pe cea de gramatică dar și pe activitățile de ascultare-
înțelegere a textelor și pe cea de comunicare orală și în scris.

Competențele sociale și civice sun dezvoltate de lecțiile de limbă modernă deoarece în


predarea limbii moderne utilizez diferite proiecte de colaborare cu colegii de vârsta lor dar și cu
persoane adulte, din diferite categorii sociale și medii.

Apreciez și evidențiez spiritul de inițiativă în propunerea de proiecte și de activități de


antreprenoriat, realizarea de diferite târguri de promovare a diferitelor materiale realizate în lucrul la
proiectele de la limba modernă.
Exprimarea culturală a elevilor dar și metodele de sensibilizare sunt folosite în cadrul orelor
deoarece limba modernă este mereu încadrată în realitate și elevii au de soluționat sarcini concrete
de zi cu zi.

Competențele matematice sunt dezvoltate în general prin utilizarea gândirii pragmatice în


orele de utilizare a limbii în contexte reale, de aplicare a structurilor gramaticale prin exercițiu. Lecții
care să încadreze competențele de bază în științe și tehnologii sunt integrate materiei predate
deseori fiind făcute analogii pentru a încadra limba modernă în context real.

Consider că limba modernă este una din disciplinele care contribuie în cea mai mare măsură
la completarea profilului absolventului de gimnaziu.