Sunteți pe pagina 1din 12

Conjugarea verbelor neregulate

Alături de verbele auxiliare a fi, a avea, a vrea, categoria verbelor neregulate include și verbele a
bea, a da, a lua, a mânca, a sta și a usca, care se conjugă astfel:

A BEA

INDICATIV

Prezent Imperfect Perfect compus Perfect simplu Mai mult ca perfect

Eu beau Eu beam Eu am băut Eu băui Eu băusem

Tu bei Tu beai Tu ai băut Tu băuși Tu băuseși

El/Ea bea El/Ea bea El/Ea a băut El/Ea bău El/Ea băuse

Noi bem Noi beam Noi am băut Noi băurăm Noi băuserăm

Voi beți Voi beați Voi ați băut Voi băurăți Voi băuserăți

Ei/Ele beau Ei/Ele beau Ei/Ele au băut Ei/Ele băură Ei/Ele băuseră

INDICATIV

Viitor Viitorul anterior Viitorul popular

Eu voi bea Eu voi fi băut Eu o să beau

Tu vei bea Tu vei fi băut Tu o să bei

El/Ea va bea El/Ea va fi băut El/Ea o să bea

Noi vom bea Noi vom fi băut Noi o să bem

Voi veți bea Voi veți fi băut Voi o să beți

Ei/Ele vor bea Ei/Ele vor fi băut Ei/Ele o să bea


CONJUNCTIV CONDIȚIONAL-OPTATIV

Prezent Perfect Prezent Perfect

Eu să beau Eu să fi băut Eu aș bea Eu aș fi băut

Tu să bei Tu să fi băut Tu ai bea Tu ai fi băut

El/Ea să bea El/Ea să fi băut El/Ea ar bea El/Ea ar fi băut

Noi să bem Noi să fi băut Noi am bea Noi am fi băut

Voi să beți Voi să fi băut Voi ați bea Voi ați fi băut

Ei/Ele să bea Ei/Ele să fi băut Ei/Ele ar bea Ei/Ele ar fi băut

IMPERATIV

Pozitiv Negativ

Bea!(Tu) Nu bea!(Tu)

Beți! (Voi) Nu beți! (Voi)

                            


PARTICIPIU GERUNZIU SUPIN
INFINITIV    

Prezent Perfect Singular Plural

M. F. M. F.
a bea a fi băut bând de băut
băut băută băuți băute

A DA
INDICATIV

Prezent Imperfect Perfect compus Perfect simplu Mai mult ca perfect

Eu dau Eu dădeam Eu am dat Eu dădui Eu dădusem

Tu dai Tu dădeai Tu ai dat Tu dăduși Tu dăduseși

El/Ea dă El/Ea dădea El/Ea a dat El/Ea dădu El/Ea dăduse

Noi dăm Noi dădeam Noi am dat Noi dădurăm Noi dăduserăm

Voi dați Voi dădeați Voi ați dat Voi dădurăți Voi dăduserăți

Ei/Ele dau Ei/Ele dădeau Ei/Ele au dat Ei/Ele dădură Ei/Ele dăduseră

INDICATIV

Viitor Viitorul anterior Viitorul popular

Eu voi da Eu voi fi dat Eu o să dau

Tu vei da Tu vei fi dat Tu o să dai

El/Ea va da El/Ea va fi dat El/Ea o să dea

Noi vom da Noi vom fi dat Noi o să dăm

Voi veți da Voi veți fi dat Voi o să dați

Ei/Ele vor da Ei/Ele vor fi dat Ei/Ele o să dea

CONJUNCTIV CONDIȚIONAL-OPTATIV

Prezent Perfect Prezent Perfect

Eu să dau Eu să fi dat Eu aș da Eu aș fi dat

Tu să dai Tu să fi dat Tu ai da Tu ai fi dat

El/Ea să dea El/Ea să fi dat El/Ea ar da El/Ea ar fi dat

Noi să dăm Noi să fi dat Noi am da Noi am fi dat

Voi să dați Voi să fi dat Voi ați da Voi ați fi dat

Ei/Ele să dea Ei/Ele să fi dat Ei/Ele ar da Ei/Ele ar fi dat


IMPERATIV

Pozitiv Negativ

Dă!(Tu) Nu da!(Tu)

Dați! (Voi) Nu dați! (Voi)

                      INFINITIV    PARTICIPIU GERUNZIU SUPIN

Prezent Perfect Singular Plural

M. F. M. F.
a da a fi dat dând de dat
dat dată dați date

A LUA

INDICATIV

Prezent Imperfect Perfect compus Perfect simplu Mai mult ca perfect

Eu iau Eu luam Eu am luat Eu luai Eu luasem

Tu iei Tu luai Tu ai luat Tu luași Tu luaseși

El/Ea ia El/Ea lua El/Ea a luat El/Ea luă El/Ea luase

Noi luăm Noi luam Noi am luat Noi luarăm Noi luaserăm

Voi luați Voi luați Voi ați luat Voi luarăți Voi luaserăți

Ei/Ele iau Ei/Ele luau Ei/Ele au luat Ei/Ele luară Ei/Ele luaseră
INDICATIV

Viitor Viitorul anterior Viitorul popular

Eu voi lua Eu voi fi luat Eu o să beau

Tu vei lua Tu vei fi luat Tu o să bei

El/Ea va lua El/Ea va fi luat El/Ea o să bea

Noi vom lua Noi vom fi luat Noi o să bem

Voi veți lua Voi veți fi luat Voi o să beți

Ei/Ele vor lua Ei/Ele vor fi luat Ei/Ele o să bea

CONJUNCTIV CONDIȚIONAL-OPTATIV

Prezent Perfect Prezent Perfect

Eu să beau Eu să fi luat Eu aș lua Eu aș fi luat

Tu să bei Tu să fi luat Tu ai lua Tu ai fi luat

El/Ea să bea El/Ea să fi luat El/Ea ar lua El/Ea ar fi luat

Noi să bem Noi să fi luat Noi am lua Noi am fi luat

Voi să beți Voi să fi luat Voi ați lua Voi ați fi luat

Ei/Ele să bea Ei/Ele să fi luat Ei/Ele ar lua Ei/Ele ar fi luat

IMPERATIV

Pozitiv Negativ

Ia!(Tu) Nu lua!(Tu)

Luați! (Voi) Nu luați! (Voi)


                            
PARTICIPIU
INFINITIV    GERUNZIU SUPIN
Prezent Perfect Singular Plural

M. F. M. F.
a lua a fi luat luând de luat
luat luată luați luate

A MÂNCA

INDICATIV

Prezent Imperfect Perfect compus Perfect simplu Mai mult ca perfect

Eu mănânc Eu mâncam Eu am mâncat Eu mâncai Eu mâncasem

Tu mănânci Tu mâncai Tu ai mâncat Tu mâncași Tu mâncaseși

El/Ea mănâncă El/Ea mânca El/Ea a mâncat El/Ea mâncă El/Ea mâncase

Noi mâncăm Noi mâncam Noi am mâncat Noi mâncarăm Noi mâncaserăm

Voi mâncați Voi mâncați Voi ați mâncat Voi mâncarăți Voi mâncaserăți

Ei/Ele mâncau Ei/Ele mâncau Ei/Ele au mâncat Ei/Ele mâncară Ei/Ele mâncaseră

INDICATIV

Viitor Viitorul anterior Viitorul popular

Eu voi mânca Eu voi fi mâncat Eu o să mănânc

Tu vei mânca Tu vei fi mâncat Tu o să mănânci

El/Ea va mânca El/Ea va fi mâncat El/Ea o să mănânce

Noi vom mânca Noi vom fi mâncat Noi o să mâncăm

Voi veți mânca Voi veți fi mâncat Voi o să mâncați

Ei/Ele vor mânca Ei/Ele vor fi mâncat Ei/Ele o să mănânce


CONJUNCTIV CONDIȚIONAL-OPTATIV

Prezent Perfect Prezent Perfect

Eu să mănânc Eu să fi mâncat Eu aș mânca Eu aș fi mâncat

Tu să mănânci Tu să fi mâncat Tu ai mânca Tu ai fi mâncat

El/Ea să mănânce El/Ea să fi mâncat El/Ea ar mânca El/Ea ar fi mâncat

Noi să mâncăm Noi să fi mâncat Noi am mânca Noi am fi mâncat

Voi să mâncați Voi să fi mâncat Voi ați mânca Voi ați fi mâncat

Ei/Ele să mănânce Ei/Ele să fi mâncat Ei/Ele ar mânca Ei/Ele ar fi mâncat

IMPERATIV

Pozitiv Negativ

Mănâncă!(Tu) Nu mânca!(Tu)

Mâncați! Nu mâncați!
(Voi) (Voi)

                            


PARTICIPIU
INFINITIV    GERUNZIU SUPIN
Prezent Perfect Singular Plural

M. F. M. F.
a mânca a fi mâncat mâncând de mâncat
mâncat mâncată mâncați mâncate

A STA
INDICATIV

Prezent Imperfect Perfect compus Perfect simplu Mai mult ca perfect

Eu stau Eu stăteam/stam Eu am stat Eu stătui Eu stătusem

Tu stai Tu stăteai/ stai Tu ai stat Tu stătuși Tu stătuseși

El/Ea stă El/Ea stătea/ sta El/Ea a stat El/Ea stătu El/Ea stătuse

Noi stăteam/
Noi stăm Noi am stat Noi stăturăm Noi stătuserăm
stam

Voi stați Voi stăteați/ stați Voi ați stat Voi stăturăți Voi stătuserăți

Ei/Ele stăteau/
Ei/Ele stau Ei/Ele au stat Ei/Ele stătură Ei/Ele stătuseră
stau

INDICATIV

Viitor Viitorul anterior Viitorul popular

Eu voi sta Eu voi fi stat Eu o să stau

Tu vei sta Tu vei fi stat Tu o să stai

El/Ea va sta El/Ea va fi stat El/Ea o să stea

Noi vom sta Noi vom fi stat Noi o să stăm

Voi veți sta Voi veți fi stat Voi o să stați

Ei/Ele vor sta Ei/Ele vor fi stat Ei/Ele o să stea


CONJUNCTIV CONDIȚIONAL-OPTATIV

Prezent Perfect Prezent Perfect

Eu să stau Eu să fi stat Eu aș sta Eu aș fi stat

Tu să stai Tu să fi stat Tu ai sta Tu ai fi stat

El/Ea să stea El/Ea să fi stat El/Ea ar sta El/Ea ar fi stat

Noi să stăm Noi să fi stat Noi am sta Noi am fi stat

Voi să stați Voi să fi stat Voi ați sta Voi ați fi stat

Ei/Ele să stea Ei/Ele să fi stat Ei/Ele ar sta Ei/Ele ar fi stat

IMPERATIV

Pozitiv Negativ

Stai! Nu sta!
(Tu) (Tu)

Stați! (Voi) Nu stați! (Voi)

                            


PARTICIPIU
INFINITIV     GERUNZIU SUPIN
Prezent Perfect Singular Plural

M. F. M. F.

stat/ stătut stătută stătuți stătute


a sta a fi stat stând de stat
(doar (doar (doar (doar
adjectival) adjectival) adjectival) adjectival)

A USCA
INDICATIV

Prezent Imperfect Perfect compus Perfect simplu Mai mult ca perfect

Eu usuc Eu uscam Eu am uscat Eu uscai Eu uscasem

Tu usuci Tu uscai Tu ai uscat Tu uscași Tu uscaseși

El/Ea usucă El/Ea usca El/Ea a uscat El/Ea uscă El/Ea uscase

Noi uscăm Noi uscam Noi am uscat Noi uscarăm Noi uscaserăm

Voi uscați Voi uscați Voi ați uscat Voi uscarăți Voi uscaserăți

Ei/Ele usucă Ei/Ele uscau Ei/Ele au uscat Ei/Ele uscară Ei/Ele uscaseră

INDICATIV

Viitor Viitorul anterior Viitorul popular

Eu voi usca Eu voi fi uscat Eu o să usuc

Tu vei usca Tu vei fi uscat Tu o să usuci

El/Ea va usca El/Ea va fi uscat El/Ea o să usuce

Noi vom usca Noi vom fi uscat Noi o să uscăm

Voi veți usca Voi veți fi uscat Voi o să uscați

Ei/Ele vor usca Ei/Ele vor fi uscat Ei/Ele o să usuce

CONJUNCTIV CONDIȚIONAL-OPTATIV

Prezent Perfect Prezent Perfect

Eu să usuc Eu să fi uscat Eu aș usca Eu aș fi uscat

Tu să usuci Tu să fi uscat Tu ai usca Tu ai fi uscat

El/Ea să usuce El/Ea să fi uscat El/Ea ar usca El/Ea ar fi uscat

Noi să uscăm Noi să fi uscat Noi am usca Noi am fi uscat

Voi să uscați Voi să fi uscat Voi ați usca Voi ați fi uscat

Ei/Ele să usuce Ei/Ele să fi uscat Ei/Ele ar usca Ei/Ele ar fi uscat


IMPERATIV

Pozitiv Negativ

Usucă! Nu usca!
(Tu) (Tu)

Uscați! Nu uscați!
(Voi) (Voi)

                            


PARTICIPIU
INFINITIV    GERUNZIU SUPIN
Prezent Perfect Singular Plural

a usca a fi uscat M. F. M. F. Usc de uscat

uscat/ uscată uscați uscate


uscat
(doar (doar (doar (doar
adjectival) adjectival) adjectival) adjectival)

Ând

TERMINAłIILE
DE PREZENT

CONJUGAREA
I (verbele
care se
termină la
infinitiv în –a)
În cadrul
primei
conjugări am
diferenŃiat
trei categorii:
Categoria A
verbele cu
terminaŃia –a
Categoria B
verbele cu
terminaŃia –a
care se
conjugă cu
sufixul –ez

Categoria C
verbele cu
terminaŃia –ia

-Φ -i -ă -ăm
-aŃi -ă

-ez -ezi -ează


-ăm -aŃi -ează

-Φ -Φ -e -em