Sunteți pe pagina 1din 1

Cărțile îmbogățesc lumea

Coclici Denisa
Liceul Teoretic Recaș

Lumea a întâmpinat dificultăți cu mult timp în urmă, iar solu țiile găsite n-au fost întotdeauna
bune pentru omenire: războaie, prigoniri, asupriri, exterminare etc. În toate aceste situa ții, motiva ția
unor asemenea acțiuni distructive a fost discriminarea pe criterii diverse.
După părerea mea, cel mai important lucru care ne-ar ajuta să luptăm împotriva discriminării
este cartea, deoarece aceasta ne învață că noi to ți suntem egali.
În primul rând, cartea este împotriva discriminării, deoarece ea este singura care nu judecă și
nu jignește niciun om. Cartea poate fi considerată cel mai bun, sincer și lini știt prieten al omului.
Aceasta este oaza de liniște de care are nevoie fiecare om indiferent de vârsta pe care o are. Cartea
nu este menită doar pentru un anumit tip de oameni, ea nu face diferen țe între noi, este prezentă în
viața noastră pentru a ne face să înțelegem că noi suntem egali și că nu are importan ță cine o cite ște.
Datorită cărților, romii, oamenii cu handicap, oamenii complexa ți din cauza aspectului fizic, a sărăciei și
alții sunt ajutați să nu se mai simtă discrimina ți, deoarece cartea nu îi judecă după cum arată sau ce au,
ci îi lasă să pătrundă în lumea pove știlor unde to ți sunt egali. Pove știle de via ță din căr ți sunt pentru
toți. Dintre vârstele omului, adolescen ța și tinere țea sunt cele mai sensibile și mai deschise spre
mesajele cărților citite, de aceea tinerii au puterea de a face mai schimbări cu ei în și și și cu lumea
înconjurătoare. Ei devin motorul lumii, pentru că pot face lumea mai bună și mai frumoasă.
În al doilea rând, cărțile sunt o comoară a omenirii. Chiar dacă acum pare că sunt mai pu țini
cititori decât înainte, totuși se citește pe măsura ritmului în care se scrie, poate că tinerii în mai mare
măsură. Cărțile cuprind istoria și cultura unor popoare, fără ele ar dispărea informa țiile despre origini și
cultură. Cărțile îmbogățesc lumea, pentru că oferă oamenilor pove ști de via ță, informa ții exacte despre
tot ce ne înconjoară sau idei despre cum am putea să trăim. Prin ele, educa ția devine un scut în fa ța
ignoranței și răutății oamenilor. Tinerii au șansa de a fi în etapa cu cea mai mare deschidere către
lectură, informație, valori și diferen țe care nu trebuie să dispară. Căr țile îmbogă țesc lumea și prin
relațiile pe care le dezvoltă.Copiii sau tinerii se împrietenesc, schimbă idei, împărtă șesc experien țele de
viață asemănătoare sau se bucură împreună de pove ști imaginare din care întotdeauna ai ceva de
învățat.
În concluzie, susțin că educația și cartea în via ța adul ților și a tinerilor sunt foarte necesare
pentru a ne învăța că discriminarea nu este cel mai bun lucru pe care îl facem și pentru a ne ajuta sa
luptăm împotriva acesteia. Trebuie doar să transmitem acest mesaj mai departe: educa ția și căr țile pe
care le vom citi sunt ceea ce ne reprezintă, ele ne țin în picioare și ne fac să gândim ra țional și fără
prejudecăți.