Sunteți pe pagina 1din 6

Ministerul Adminidtraţiei şi Internelor

Academia de Poliţie

ISTORIA ROMÂNILOR
TESTUL I

1) Lucrarea "De neamul moldovenilor" aparține lui :


a) Dimitrie Cantemir;
b) Miron Costin;
c) Grigore Ureche;
d) Constantin Cantacuzino

2) Dintre istoricii umanişti de la sfârşitul sec. al XVI, studii la Haidelberg a efectuat:


a) Ioan Honteros;
b) Ştefan Szamoskozi;
c) Nicolaus Olahus;
d) Dimitrie Cantemir.

3) Istorici străini care afirmă în operele lor originea latină a românilor:


a) contele Teleki, E. Gibbon, C. Patsch;
b) I. Troster, Martin Schmitzel, Th. Mommsen;
c) Toppelltinus, Benko Ioseph, I.C. Eder;
d) Huszti Andras, M. Librecht, Iosif al II-lea.

4) Dacia a fost transformată în provincie romană în anul:


a) 46 d.Hr.;
b) 106 d.Hr;.
c) 101 d.Hr.;
d) 87 d.Hr..

5) Creatorul teoriei imigraţioniste a fost:


a) Roesler;
b) Eder;
c) Engel;
d) Sulzer.

6) Nobilimea maghiară justifică lipsa drepturilor politice pentru români, prin


argumentul:
a) "aportului la rezolvarea sarcinilor principatului";
b) "pretinsei întâietăţi";
c) "trecutului glorios al maghiarilor";
d) "numărului important al locuitorilor de etnie maghiară, sasă şi secuie".

7) Existenţa unei conştiinţe a descendenţei latine a românilor este confirmată de


umanistul:
a) Ian Laski;
b) Anonymus;
1
Ministerul Adminidtraţiei şi Internelor
Academia de Poliţie
c) Anton Verancsics;
d) Simon de Keza.

8) Cronicar maghiar ce îşi exprimă neîncrederea în originea latină a românilor a fost:

a) Simion de Keza;
b) Andrei Huszti;
c) Istvan Szamoskoszy;
d) Anonymus.

9) Autor al lucrării "Istorie şi mit în conştiinţa românească":


a) V. Pârvan;
b) A.D. Xenopol;
c) Lucian Boia;
d) G.C. Giurescu.

10) Inscripţia ,,Ego Zenovius Votum Posui’’a fost descoperită la:


a) Moigrad;
b) Napoca;
c) Biertan;
d) Luciu.

11) Analizaţi conţinutul celor două enunţuri şi marcaţi cu:


a) dacă ambele propoziţii sunt adevărate şi există relaţie cauzală între ele; X
b) dacă ambele propoziţii sunt adevărate dar nu există relaţie cauzală între ele;
c) dacă primul enunţ este adevărat iar al doilea este fals;
d) dacă primul enunţ este fals iar al doilea este adevărat.
O preocupare fundamentală a umaniştilor italieni a fost studiul antichităţii clasice;
continuitatea elementului roman şi originea latină a limbii române sunt argumentate de
umaniştii străini uneori cu probe culese direct din spaţiul românesc.

12) Analizaţi conţinutul celor două enunţuri şi marcaţi cu:


a) dacă ambele propoziţii sunt adevărate şi există relaţie cauzală între ele;
b) dacă ambele propoziţii sunt adevărate dar nu există relaţie cauzală între ele;
c) dacă primul enunţ este adevărat iar al doilea este fals;
d) dacă primul enunţ este fals iar al doilea este adevărat. X
Occidentul începe să afirme ideea romanității românilor în contextul afirmării
umanismului; prima știre venită dinspre apus despre originea latină a românilor de află în
corespondența dintre papa Inocențiu al II-lea și Ioniță cel Frumos.

13) Analizaţi conţinutul celor două enunţuri şi marcaţi cu:


a) dacă ambele propoziţii sunt adevărate şi există relaţie cauzală între ele;
b) dacă ambele propoziţii sunt adevărate dar nu există relaţie cauzală între ele;
c) dacă primul enunţ este adevărat iar al doilea este fals;
d) dacă primul enunţ este fals iar al doilea este adevărat.
Poporul român este un popor neolatin; limba română are influențe slave.
2
Ministerul Adminidtraţiei şi Internelor
Academia de Poliţie

14) Analizaţi conţinutul celor două enunţuri şi marcaţi cu:


a) dacă ambele propoziţii sunt adevărate şi există relaţie cauzală între ele;
b) dacă ambele propoziţii sunt adevărate dar nu există relaţie cauzală între ele;
c) dacă primul enunţ este adevărat iar al doilea este fals;
d) dacă primul enunţ este fals iar al doilea este adevărat.
Veteranii au jucat un rol important în romanizare; ei erau vorbitori de limbă latină.

15) Analizaţi conţinutul celor două enunţuri şi marcaţi cu:


a) dacă ambele propoziţii sunt adevărate şi există relaţie cauzală între ele;
b) dacă ambele propoziţii sunt adevărate dar nu există relaţie cauzală între ele;
c) dacă primul enunţ este adevărat iar al doilea este fals;
d) dacă primul enunţ este fals iar al doilea este adevărat.
O parte din istoricii și cronicarii maghiari din Transilvania au susținut pretinsa
inferioritate a lumii rurale românești în raport cu ierarhiile nobiliare maghiare și cultura
urbană a acestora; Roesler afirmă că românii sunt un popor de păstori.

16) Analizaţi conţinutul celor două enunţuri şi marcaţi cu:


a) dacă ambele propoziţii sunt adevărate şi există relaţie cauzală între ele;
b) dacă ambele propoziţii sunt adevărate dar nu există relaţie cauzală între ele;
c) dacă primul enunţ este adevărat iar al doilea este fals;
d) dacă primul enunţ este fals iar al doilea este adevărat.
Sinteza daco-romană a stat la baza etnogenezei românilor; un rol important în acest proces
l-a avut limba latină și învățarea ei de către autohtoni.

17) Analizaţi conţinutul celor două enunţuri şi marcaţi cu:


a) dacă ambele propoziţii sunt adevărate şi există relaţie cauzală între ele;
b) dacă ambele propoziţii sunt adevărate dar nu există relaţie cauzală între ele;
c) dacă primul enunţ este adevărat iar al doilea este fals; X
d) dacă primul enunţ este fals iar al doilea este adevărat.
B.P Hașdeu a demonstrat că slavismele din limba română se pierd aproape cu desăvârșire
față de latinisme; Gh. Tocilescu și Dimitrie Onciul susțin poziția lui Hașdeu cu privire la
aportul elementului dac și roman în etnogeneză.

18) Analizaţi conţinutul celor două enunţuri şi marcaţi cu:


a) dacă ambele propoziţii sunt adevărate şi există relaţie cauzală între ele;
b) dacă ambele propoziţii sunt adevărate dar nu există relaţie cauzală între ele;
c) dacă primul enunţ este adevărat iar al doilea este fals; X
d) dacă primul enunţ este fals iar al doilea este adevărat.
Descoperirea de la Biertan dovedește răspândirea creștinismului după retragerea
aureliană; dacii liberi nu s-au putut romaniza.

3
Ministerul Adminidtraţiei şi Internelor
Academia de Poliţie

19) Analizaţi conţinutul celor două enunţuri şi marcaţi cu:


a) dacă ambele propoziţii sunt adevărate şi există relaţie cauzală între ele;
b) dacă ambele propoziţii sunt adevărate dar nu există relaţie cauzală între ele;
c) dacă primul enunţ este adevărat iar al doilea este fals;
d) dacă primul enunţ este fals iar al doilea este adevărat. X
În 106 întreaga Dacie a fost ocupată de romani; după a doua împartire administrativă,
Dacia romană era condusă de un Legatus Augusti pro praetore Daciarum trium.

20) Analizaţi conţinutul celor două enunţuri şi marcaţi cu:


a) dacă ambele propoziţii sunt adevărate şi există relaţie cauzală între ele;
b) dacă ambele propoziţii sunt adevărate dar nu există relaţie cauzală între ele; X
c) dacă primul enunţ este adevărat iar al doilea este fals;
d) dacă primul enunţ este fals iar al doilea este adevărat.
Unul dintre argumentele teoriei imigraționiste este timpul prea scurt pentru romanizare;
cea mai sistematică și riguroasă replică la teoria imigraționistă o avem de la A.D. Xenopol.

21) Marcaţi pe foaia de curs litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi
corectă:
A. Apare lucrarea "Getica";
B. Este formulată teoria circulației cuvintelor;
C. Este editată lucrarea "Teoria lui Roesler"

a) CAB;
b) BCA; X
c) BAC;
d) CBA.

22) Marcaţi pe foaia de curs litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi
corectă:
A. Ioan Kynamos descrie o campanie împotriva maghiarilor;
B. Scrisoarea împăratului Vasile al II-lea Macedoneanul,
C. Prima menţiune a elementului roman la nord de Dunăre.

a) B C A;
b) A B C;
c) C B A;X
d) A C B.

23) Marcaţi pe foaia de curs litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi
corectă:
A. Destrămarea statului lui Burebista;
B. Dacia este părăsită de Aurelian;
C. Refacerea statului dac de către Decebal.
a) B C A;
b) A B C;
4
Ministerul Adminidtraţiei şi Internelor
Academia de Poliţie
c) C B A;
d) A C B.

24) Marcaţi pe foaia de curs litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi
corectă:
A. Hadrian;
B. Commodus;
C. Marcus Aurelius.
a) A B C:
b) C A B;
c) A C B;
d) B C A.

25) Marcaţi pe foaia de curs litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi
corectă:
A. contopirea migratorilor în rândul daco-romanilor;
B. domnia lui Hadrian;
C. Constituția Antoniniană.
a. A C B
b. B C A
c. A B C
d. C A B.

26) Marcaţi pe foaia de curs litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi
corectă:
A. domnia lui Traian;
B. domnia lui Hadrian;
C. statul dac al lui Burebista.
a) A C B
b) A B C
c) C A B
d) B A C.

27) Marcaţi pe foaia de curs litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi
corectă:
A. apare teoria puristă;
B. dualismul austro-ungar;
C. teoria imigraționistă.
a) A B C
b) C B A
c) B C A X
d) A C B.

28) Marcaţi pe foaia de curs litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi
corectă:
A. corespondeța dintre papa Inocențiu al III-lea și Ioniță cel Frumos;
B. este scrisă "Podoaba istoriilor";
5
Ministerul Adminidtraţiei şi Internelor
Academia de Poliţie
C. sosirea maghiarilor în Panonia.
a) B A C
b) B C A
c) A C B
d) A B C

29) Marcaţi pe foaia de curs litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi
corectă:
A. edictul de la Milano;
B. căderea Imperiului Roman de Apus;
C. interzicerea cultelor păgâne.
a) A B C
b) B C A
c) A C B
d) B A C

30) Marcaţi pe foaia de curs litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi
corectă:
A. retragerea aureliană
B. cucerirea Daciei de către romani
C. Dacia devine regat clientelar al Romei.
a) C A B
b) B A C
c) A B C
d) C B A.