Sunteți pe pagina 1din 17

Tema 11.

Plotarea desenelor

Plan:

1. Adăugarea şi acordarea plotterelor


2. Parametrii de imprimare
1. Adăugarea şi acordarea plotterelor

Pentru a stabili
dacă AutoCAD
este adaptat la
plotare, şi dacă da,
la care tipuri de
plotter, urmăm
calea: Tools →
Options → Plot
and Publish :
Default plot settings for new drawings

• Default plot settings for new drawings (Parametrii plotării


implicite a desenelor) – permite de a alege tipul concret de
plotter din lista derulantă.
Dacă în listă lipseşte configuraţia necesară a plotterului, atunci se
utilizează butonul Add or Configure Plotters (Adăugarea şi
acordarea plotterelor).
General plot options

• General plot options (Parametrii generali de plotare) are cîteva


opţiuni:
1) la schimbarea plotterului When changing the plot devize (să se
păstreze formatul foii sau să se utilizeze formatul foii din
dispozitiv).
2) preîntîmpinarea despre
tamponare System printer spool
alert.
3) calitatea plotării Plot quality
conduce cu procesul de imprimare
în cazul în care în document există
obiecte, create de alte aplicaţii
(Word, Excel etc.).
Plot Style Table Settings

• Plot Style Table


Settings prin caseta
respectivă conduce
cu stilurile de
imprimare.
2. Parametrii de imprimare

Pentru a imprima rezultatul urmărim calea File → Plot :


Page setup

• Bara de titlu a casetei Plot conţine denumirea paginii ecranului


grafic (Model, Layout1, Layout2 etc.) care urmează să fie
imprimată.
• Page setup permite salvarea cu nume a setului de parametri de
imprimare, modificarea denumirii, alegerea sau importarea
unui set în caz de necesitate.
Printer / Plotter

• Printer / Plotter permite alegerea plotterului (imprimantei )


din lista derulantă, iar activarea opţiunii Plot to file permite
pregătirea desenului pentru imprimare cu salvarea într-un fişier
cu extenţia pit .
Paper size & Number of copy

• Paper size permite alegerea formatului de imprimare din lista


derulantă.
• Number of copy stabileşte numărul de copii la imprimare.
Plot area

• Plot area permite indicarea regiunii imprimate:


Limits – imprimă zona formatului;
Extents – imprimă zona efectivă;
Display – imprimă zona afişată pe ecran;
View – imprimă o vedere salvată cu un nume oarecare;
Window – imprimă zona dreptunghiulara,
indicată prin 2 puncte pe diagonală.
Plot scale

• Plot scale stabileşte scara de imprimare: Scale – permite de a


alege scară standardizată din lista derulantă; Fit to paper –
scalează pînă la formatul foii; Scale lineweights - permite de a
scala şi grosimile liniilor, în caz de necesitate.
Plot offset

• Plot offset (Deplasare de la originea sistemului de coordonate)


permite de a indica deplasarea prin X şi Y sau prin activarea
Center the plot - de a centra desenul pe foaia imprimată.
Plot style table

• Plot style table (pen assignments) (Tabelul stilurilor de


imprimare (aplicarea peniţelor) dă posibilitatea prin intermediul
listei derulante de a alege stilul de imprimare. Butonul Edit...
(Modificare) – permite de a redacta stilul selectat; iar opţiunea
New (Nou) din lista derulantă – de a crea un stil nou.
Shaded viewport options

• Shaded viewport options (opţiuni de afişare) oferă posibilitatea


stabilirii calităţii imprimării prin Quality şi a modului de
afişare prin Shade plot (As displayed, Wireframe, Hidden,
Rendered). DPI – prezintă indicele de calitate în pixeli.
Plot options

• Plot options – următoarele opţiuni de


imprimare:
Plot în background – împrimare pe un fundal;
Plot object lineweights – ia în considerare
grosimea liniilor;
Plot with plot styles – ia în considerare stilurile
de imprimare;
Plot paperspace last – indică care pagini să se
imprime primele (model, layout1 etc.);
Hide paperspace objects – ascunde obiectele
acoperite;
Plot stamp on – imprimă o ştampilă pe cîmpul
foii;
Save changes to layout – salvează modificările
în pagina de imprimare.
Drawing orientation

• Drawing orientation (orientarea desenului) permite de a activa:


Portrait – orientarea carte (în picioare);
Landscape – orientarea album (culcat);
Plot upside-down – cu picioarele în sus.
Preview

• Preview permite de a previzualiza rezultatul imprimării.